SPORTOVNÍ TŘÍDA

Home » SPORTOVNÍ TŘÍDA

Sportovní třída 6.A 2024/2025

I do dalšího školního roku nabízíme pohybovým nadšencům možnost přihlásit se do sportovní třídy.  Navazujeme tak na tradici volejbalových tříd, kterou s partou zapálených kolegů zahájil před mnoha lety bývalý ředitel naší školy Mgr. Zdeněk Černošek.

Před třemi lety se naší škole podařilo navázat spolupráci s VK Brno a jejich profesionálními trenéry. Žákům se díky této spolupráci rozšiřují možnosti uplatnění získaných dovedností na četných turnajích v šestkovém i plážovém volejbale. Nezanedbatelným kladem je i volba dalšího studia pro nadané jedince na prestižních sportovních gymnáziích. Naši sportovci jsou zapojeni do Asociace školních sportovních klubů České republiky.

Žáci sportovních volejbalových tříd, stejně jako žáci ostatních tříd, se na naší škole vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Od září 2021 mají žáci sportovní třídy místo výuky předmětu Svět práce (vaření) hodinu tělesné výchovy navíc.

Organizace sportovních tříd je následující:

 • 6. ročník:
  • 4 hodiny tělocviku týdně v rámci rozvrhu hodin
  • v průběhu září jezdí žáci na sportovně – adaptační kurz
 • 7. až 9. ročník:
  • volitelný předmět Sportovní výchova – volejbal v rámci rozvrhu hodin
  • v součtu s tělesnou výchovou během vyučování vždy 3 – 5 hodin týdně se sportovním zaměřením/regenerací
  • v 7. třídě je možné absolvovat školní lyžařský výcvikový kurz

V případě zájmu, žáci dle svého výkonnostního zařazení žáci absolvují 2 – 3 odpolední volejbalové tréninky týdně. Výběry sportovních tříd se zúčastňují i pravidelných sportovních soutěží, a to nejen ve volejbale. Každým rokem jsou pro volejbalisty ve sportovní třídě pořádána letní i zimní soustředění. Tělesnou výchovu i tréninkovou přípravu vedou učitelé a trenéři s odpovídajícím pedagogickým a tělovýchovným vzděláním a s vlastními bohatými zkušenostmi z volejbalových soutěží.

Ve školním roce 2023/2024 se nám podařilo posunout tělocviky 6. a 7. sportovní třídy, za podpory vedení školy a díky spolupráci s VK Brno, na vyšší úroveň. V listopadu a prosinci jsme chodili na gymnastiku k trenérce do Sokola Brno I, v lednu a únoru budeme chodit bruslit a následně v březnu a dubnu nás čeká JumpPark s trenéry. Tento trend se budeme snažit zachovat i do dalších let.

Podmínkou pro vstup do sportovní třídy je úspěšné složení přijímacích sportovních testů.

Při výběru uchazečů budeme klást důraz na:

 • Somatické předpoklady výšky
 • Motorické testy se zaměřením na volejbal:
  • Dosah jednoruč ve výskoku z místa
  • Skok daleký z místa
  • Hod kilogramovým míčem z kleku
  • K – test (rychlostní běh)
  • Míčová obratnost
 • Bezproblémový prospěch
 • Bezproblémové chování

Přihlášky do sportovní třídy zasílejte na e-mailovou adresu klara.kunikova@vejrostova.cz a to nejpozději do 30. 4. 2024.

Přijímací řízení do sportovní třídy se bude konat v úterý 7.5.2024 od 15:00 ve školních tělocvičnách. S sebou by děti měly mít sportovní obuv + oblečení.


DO 6. ROČNÍKU SPORTOVNÍ TŘÍDY PŘIJMEME I VÁŽNÉ ZÁJEMCE O VOLEJBAL, KTEŘÍ NEJSOU ŽÁKY NAŠÍ ŠKOLY.