DRUŽINA

Home » DRUŽINA

V roce 1985 se poprvé otevřely brány naší školy a současně zahájila svou činnost školní
družina.
V letošním školním roce otvíráme 13 oddělení ŠD.


Pro svoji činnost využíváme především kmenové učebny. K dispozici máme jednu hernu,
která svým vybavením odpovídá potřebám dětí mladšího školního věku.
Pro zájmovou činnost máme možnost využívat odborné učebny, které na škole máme – např.
tělocvičnu, keramickou dílnu, kuchyňku, učebnu s výpočetní technikou apod. Taktéž denně
využíváme školní hřiště a zahradu.


K tradičním akcím naší družiny patří pěvecká soutěž Bystrcký slavík, oblíbená taneční soutěž,
karneval, turnaje ve stolním tenisu, fotbale, v Dámě, Den dětí a další.


Každoročně se zapojujeme do obvodních i městských soutěží školních družin – plavání, Super
Star (pěvecká soutěž), lehkoatletický trojboj (ten na našem školním hřišti i organizujeme).
Také po výtvarné stránce mají děti u nás vyžití – soutěže a výstavky v rámci naší školy, ale i
pravidelné zapojení do nejrůznějších výtvarných akcí mimo (např. pravidelné několikaleté
vernisáže na ZŠ E. Přemyslovny).

Pravidelně spolupracujeme s CVČ Bystrouška, místní pobočkou Knihovny J. Mahena v Brně.
V některých oddělení organizujeme zájmové kroužky – keramický, sportovní, výtvarný,
taneční, rukodělný. Taktéž nabízíme dětem možnost kulturního vyžití návštěvou kina,
divadla, výstav, muzeí apod.


Kolektiv pedagogů ŠD