SPORTOVNÍ AREÁL

Home » SLUŽBY » SPORTOVNÍ AREÁL

Provoz venkovních sportovišť:

Provoz sportovního areálu včetně beachvolejbalových kurtů bude zahájen v pondělí 24. dubna v následujících časech:
Po – Pá: od 15:00 do 20:00 hodin
So – Ne: od 9:00 do 20:00 hodin


Rezervace


Poplatky za sportovní areál

SportovištěCena pro sportující od 16 let/ hodinuCena pro mládež do 16 let/ hodinuDlouhodobé pronájmy/ hodinu
BEACHVOLEJBALOVÉ KURTY220,- Kč120,- Kč200,- Kč
FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ 300,- Kč skupina
nebo
30,- Kč osoba
0,- Kč *
nebo
200,- Kč organ. skupina
280,- Kč
HŘIŠTĚ NA HÁZENOU
(na fotbalovém hřišti)
300,- Kč skupina nebo 30,- KČ osoba0,- Kč *
nebo
200,- Kč organ. skupina
250,- Kč
VOLEJBALOVÉ HŘIŠTĚ – UZAVŘENÉ 240,- Kč120,- Kč200,- Kč
TENISOVÉ HŘIŠTĚ – UZAVŘENÉ200,- Kč100,- Kč180,- Kč
VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ – OTEVŘENÉ150,- Kč0,- Kč *
nebo
15,- Kč/os. (organ. skupiny)
130,- Kč

*děti do 16 let zdarma s výjimkou organizovaných skupin (kluby, oddíly, spolky, …). Platící skupiny mají přednostní právo k užívání sportovišť.

V případě zájmu je nutné se předem rezervovat na prostřednictvím rezervačního systému nebo telefonicky na 778 486 940 a v hotovosti uhradit platbu.


Provozní řád sportovního areálu

 1. Sportovní areál u ZŠ Brno, Vejrostova 1, přísp. org. je volně přístupný veřejnosti celoročně kromě oplocených a uzamčených hřišť (tenis, volejbal, beach volejbal). Další pravidla se vztahují na období květen – říjen, kdy je sportovní areál pod dohledem správce:
 • ve dnech školní výuky je areál pro veřejnost otevřen od 15 hodin,
 • v ostatních dnech od 9 hodin,
 • provoz areálu je ukončen ve 20 hodin dle pokynů správce,
 • uzavřená hřiště na volejbal, tenis a fotbalové hřiště se pronajímají na základě rezervačního systému na webu školy nebo dle domluvy se správcem na 778 486 940,
 • před začátkem nájmu jsou návštěvníci povinni ohlásit se správci a hotově zaplatit cenu nájmu dle ceníku,
 • rezervaci je možné bezplatně zrušit nejdéle den předem do 20:00, jinak bude zpoplatněna 100% cenou z nájmu,
 • dlouhodobé pronájmy domlouvejte přes p. Müllera na 607 562 282, kontakt na správce areálu 778 486 940.
 1. Návštěvníci sportovního areálu jsou povinni řídit se pokyny správců areálu a provozním řádem. V opačném případě mohou být vykázáni.
 2. Škola ani správce nepřebírá zodpovědnost za uživatele areálu ani veškerou činnost, kterou provádí každý uživatel na vlastní nebezpečí. Je třeba vždy a včas nahlásit správci areálu všechny závady.
 3. Do sportovního areálu je povolen vstup pouze otevřenými brankami.
 4. Všichni uživatelé areálu jsou povinni počínat si tak, aby nezpůsobovali škody na zařízení, umělých plochách hřišť a vybavení areálu. K uložení odpadků slouží koše rozmístěné po areálu.
 5. Přemisťování branek musí být šetrné, aby nepoškodilo povrch hřišť. Zároveň je zakázáno branky používat k jinému účelu, např. k posilování.
 6. Uživatelé a návštěvníci areálu jsou povinni dodržovat zásady bezpečného chování tak, aby nezpůsobili sobě nebo druhému uživateli úraz.
 7. V areálu je přísně zakázáno ničit oplocení jednotlivých hřišť. Jakékoliv úmyslné poškození bude po pachatelích finančně vymáháno.
 8. Je zakázáno nosit do areálu alkohol, skleněné lahve, cigarety, drogy apod., jakožto i konzumovat je v něm.
 9. Je zakázáno v areálu jezdit na kole, skateboardu či kolečkových bruslí. Zakázán je rovněž vstup se psem.

Základní pravidla pro používání sportovního areálu:

 1. Příchod i odchod na sportoviště hlaste správci areálu.
 2. V areálu je zakázán pobyt se psy, jízda na kole, skateboardu, kolečkových bruslích a používání obuvi s hroty.
 3. Uživatelé sportovního areálu jsou povinni nahlásit správci areálu předem všechny zjištěné závady i závady, které se staly během jejich užívání sportoviště.
 4. Uživatelé sportovního areálu jsou povinni na sportovištích udržovat pořádek a čistotu, neničit sportovní plochy či zapůjčené sportovní vybavení.

V nově otevřených beach kurtech, je nutné dodržovat zpřísněná pravidla v rámci udržení čistoty písku. V tomto areálu je přísný zákaz používání skleněných a jiných, zdraví nebezpečných předmětů!

Návštěvníci, kteří nebudou dodržovat daná pravidla, budou správcem ze sportovního areálu vykázáni!

CENY JSOU PLATNÉ OD 3. 5. 2021. ZMĚNA VYHRAZENA!

Mgr. Martin Janás – ředitel školy