INFO ŠD

Home » DRUŽINA » INFO ŠD

Informace k zápisu dětí do školní družiny

Během školního zápisu bude k dispozici zápisní lístek, který je zároveň přihláškou do školní družiny.

Vyplníte osobní údaje (jméno dítěte, rodiče/zákonného zástupce, adresu, kontaktní údaje).

Dále jen údaje pro objednání čipů – počet a konkrétní osobu (naše ŠD užívá pro vyzvedávání dětí čipový systém-info na webu školy). Nezapomeňte na podpis a datum.

Zapsání dítěte do školní družiny je vázáno na vyplnění přihlášky (zápisního lístku) během zápisu a na uhrazení poplatku za první čtyři měsíce v částce 1000.- Kč na účet školy – 52439621/0100 nejpozději do 31. května 2023.

Do zprávy pro příjemce napište příjmení a jméno dítěte. Děkujeme.                             


Kroužky školní družiny

NázevČasDenRočníkVedoucíEmailKontaktOdCena
Taneční kroužek15:30-16:30PoI.-II.pí.BöhmováIvana.Bohmova@vejrostova.cz7787291523.10.200
Malý Kuchtík15:30-17:00PoIII.-V.p.ChlachulaLukas.Chlachula@vejrostova.cz7785441793.10.1000
Turistický závod-začát. 15:30-17:00PoII.-V.pí.SlabákováLenka.Slabakova@vejrostova.cz77872915312.9.400
Keramika 16:00-17:30PoIII.pí.PohankováRadka.Pohankova@vejrostova.cz77872915417.10.400
Hravá angličtina *15:30-16:15ÚtIII.C.pí. ZouharováIvana.Zouharova@vejrostova.cz7787299604.10.200
Lvíčata - výtvarný kr. 15:30-17:15ÚtII.pí.StřížováRenata.Strizova@vejrostova.cz7701973734.10.400
Stolní tenis 15:30-16:40ÚtII.-V.p.ProcházkaRadim.Prochazka@vejrostova.cz7787291244.10.0
Pohybový kr. *15:30-16:30StII.B.pí. IbragimováArletta.Ibragimova@vejrostova.cz7701973855.10.200
Stolní tenis 15:30-16:40StII.-V.pí.ProcházkaRadim.Prochazka@vejrostova.cz7787291245.10.0
Turistický závod-pokroč. 15:30-17:00StIII.-V.pí.SlabákováLenka.Slabakova@vejrostova.cz77872915314.9.400
Taneční kr. 15:30-16:30ČtIII.-IV.pí.BöhmováIvana.Bohmova@vejrostova.cz7787291526.10.200
Lvíčata - výtvarný kr. 15:30-17:15ČtI.pí.StřížováRenata.Strizova@vejrostova.cz7701973736.10.400

*kroužek, který probíhá pouze v jednom oddělení.


Informace k začátku školního roku

Provoz školní družiny:

  • 1.9.2022 od ukončení vyučování do 17:30 (bez ranní družiny)
  • od 2.9.2022 v běžném provozu

Více informací k začátku školního vám zašlou vychovatelé jednotlivých oddělení přes Edookit.

Informace pro rodiče prvních tříd

1. září se těšíme na první setkání s vámi. Do učebny se za vámi přijde představit vaše paní vychovatelka.

Podrobné informace dostanete na odpolední třídní schůzce, kde budete mít připravené i vámi objednané čipy pro vyzvedávání dítěte ze školní družiny. Mějte, prosím, připravenou přesnou hotovost pro převzetí objednaných čipů (100 Kč/ks).


Provozní doba školní družiny:

Ranní: od 6:00 do 7:40 hodin, příchod nejpozději do 7:20 hodin.

Odpolední: od ukončení vyučování (11:40 -12:35 hod.) do 17:30 hodin.

Odchody: Dle údajů v zápisním lístku, deníčku, písemné omluvence pro samostatný odchod, Edookitu.

Po obědě do 13:30 hodin. Od 15:00 do 17:30 hodin průběžně.

V letošním školním roce otvíráme 14 oddělení školní družiny. Všechna oddělení jsou umístěna v budově školy.


Poplatek za ŠD

Poplatek za ŠD činí 250 Kč měsíčně.

Platba je zadávána přes Edookit, účtována ve dvou splátkách (září až prosinec a leden až červen). Děkujeme.


Čipový systém pro vyzvedávání dětí ze školní družiny

Naše družina využívá čipový systém Bellhop. Čtecí zařízení je umístěno u vchodu do školy a přiložením čipu se vychovateli/vychovatelce zobrazí Váš požadavek na propuštění dítěte. Pro každé dítě je možné si objednat maximálně 5 čipů, cena za kus je 100 Kč.

Veškeré změny a požadavky ohledně čipů směřujte na vychovatele ve svém oddělení. Změny provedeme vždy k poslednímu dni v měsíci. Zálohované dva čipy zůstávají pouze z 1. roku provozu (2019/2020). Cena za kus 100 Kč

Doporučujeme se seznámit s Organizačním a Vnitřním řádem školní družiny, kde najdete veškeré podrobné informace o naší družině. Děkujeme.


Kontakty:

Telefonní čísla do jednotlivých oddělení, Edookit (internetová žákovská knížka).

Pevná linka do ŠD: 546 210 661 v čase 6:30 – 7:30 hod., 15:00 – 17:30 hod.

Telefon ŠD: 778 729 126