INFO ŠD

Home » DRUŽINA » INFO ŠD

Informace k začátku školního roku

Provoz školní družiny:

  • 4.9.2022 od ukončení vyučování do 17:30 (bez ranní družiny)
  • od 5.9.2022 v běžném provozu

Více informací k začátku školního vám zašlou vychovatelé jednotlivých oddělení přes Edookit.

Informace pro rodiče prvních tříd

4. září se těšíme na naše první setkání. Do učebny se za vámi přijde představit vaše paní vychovatelka.

Podrobné informace dostanete na odpolední třídní schůzce, kde budete mít připravené i vámi objednané čipy pro vyzvedávání dítěte ze školní družiny. Mějte prosím připravenou přesnou hotovost pro převzetí objednaných čipů (100 Kč/ks).


Provozní doba školní družiny

Ranní: od 6:00 do 7:40 hodin, příchod nejpozději do 7:20 hodin.

Odpolední: od ukončení vyučování (11:40 -13:30 hod.) do 17:30 hodin.

Odchody: Dle údajů v zápisním lístku, deníčku, písemné omluvence pro samostatný odchod, Edookitu.

Po obědě do 13:30 hodin. Od 15:00 do 17:30 hodin průběžně.

V letošním školním roce otvíráme 13 oddělení školní družiny. Všechna oddělení jsou umístěna v budově školy.


Poplatek za ŠD

Poplatek za ŠD činí 250 Kč měsíčně.

Platba je zadávána přes Edookit, účtována ve dvou splátkách (září až prosinec a leden až červen). Děkujeme.


Čipový systém pro vyzvedávání dětí ze školní družiny

Naše družina využívá čipový systém Bellhop. Čtecí zařízení je umístěno u vchodu do školy a přiložením čipu se vychovateli/vychovatelce zobrazí Váš požadavek na propuštění dítěte. Pro každé dítě je možné si objednat maximálně 5 čipů, cena za kus je 100 Kč.

Veškeré změny a požadavky ohledně čipů směřujte na vychovatele ve svém oddělení. Změny provedeme vždy k poslednímu dni v měsíci. Zálohované dva čipy zůstávají pouze z 1. roku provozu (2019/2020). Cena za kus 100 Kč

Doporučujeme se seznámit s Organizačním a Vnitřním řádem školní družiny, kde najdete veškeré podrobné informace o naší družině. Děkujeme.


Kontakty

Telefonní čísla do jednotlivých oddělení, Edookit (internetová žákovská knížka).

Pevná linka do ŠD: 546 210 661 v čase 6:30 – 7:30 hod., 15:00 – 17:30 hod.

Telefon do kanceláře školy: 546 220 173.