AKCE A SOUTĚŽE I. STUPNĚ

Home » I. stupeň » AKCE A SOUTĚŽE I. STUPNĚ

5.C Sjíždění řeky Svratky na raftech

V pondělí 17. 6. 2024 se třída 5.C zúčastnila sjíždění řeky Svratky od ZOO do Pisárek na raftech v doprovodu instruktorů. Během cesty se děti vykoupaly a z raftů si zaskákaly. Na konci plavby jsme si opekli špekáčky. Počasí nám přálo, děti byly z akce nadšené, většina na vodě nikdy nebyla, takže to byl pro ně atraktivní a nevšední zážitek.


ZŠ Vejrostova – Škola v přírodě 

Naše škola v přírodě byla super, trvala od 13.5. až do 17.5. Ubytovaní jsme byli v chatě Alenka ve Štítarech u Znojma. Program s animátory byl úplně úžasný, jmenoval se HLEDAČI POKLADU. První den jsme se rozdělili do několika týmů s názvy Vikingové, Vlčáci, Lamy, Modrý tým a Zlatí tygři. Každý si namaloval svoji vlajku a vymyslel pokřik například: „My jsme Zlatí tygři, všechno vyhrajem hej, hej, hej!“ Během týdne jsme hráli spoustu zábavných her, nejvíce se nám líbila LASER GAME. Při ní jsme museli přeskakovat nebo podlézat pohybující se provazy do kříže v různých výškách. Provazy nahrazovaly laserové paprsky, kterých jsme se neměli dotknout. Bylo to velice náročné na pozornost, hbitost a vytrvalost. 

Ve středu jsme šli na Vranovskou přehradu a její hráz, kterou jsme srovnávali s naší brněnskou. Zdála se nám delší, vyšší i na pohled hezčí, protože v řece se zelenal ostrůvek se stromy. V okolí byla krásná příroda, čistá voda a zahlédli jsme i různá zvířata. 

V průběhu našeho pobytu jsme chodili do lesa, plnili různé úkoly, luštili šifry a po tajuplné stezce jsme v betonovém bunkru našli dopis. Potom jsme honili tajného agenta, který nás konečně dovedl k pokladu. 

Jeden večer jsme hádali písničky z pohádek, další opékali špekáčky a poslední večer jsme měli divokou diskotéku, kde jsme to všichni pořádně rozjeli. 

Školu v přírodě doporučujeme všem, kteří se nebojí a nezlobí. V den odjezdu nám lilo jako z konve, jinak jme se měli jako v ráji. 

Naše hodnocení : 

 • Terén 7/10 jsou tam kopce 
 • Jídlo 9/10 dobré 
 • Aktivity 6/10 dost běhání 
 • Pokoje 6/10 málo místa 

Školu v přírodě jsme si opravdu užili, některým se stýskalo po rodičích, ale některým se ani nechtělo domů.

Příspěvek pro čtenáře napsali „Hledači pokladu“ – žáci 4.C 


Recitační soutěž

Dne 30. dubna proběhlo na 1. stupni školní kolo recitační soutěže, kterého se zúčastnilo celkem 37 soutěžících ve třech soutěžních kategoriích. Při hodnocení porota kladla důraz na hlasitou a srozumitelnou recitaci s vyjádřením výrazu dané básně, samozřejmě se přihlíželo i na paměťové zvládnutí díla.

Všichni soutěžící si zaslouží obrovskou pochvalu za svá vystoupení. Žáci byli skvěle připraveni, nebáli se předstoupit před diváky a porotu, odhodili trému a svým výkonem potěšili přítomné posluchače. 

Všem recitátorům děkujeme za účast, výhercům blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů v dalších soutěžích.

I. kategorie:

 1. místo: Mia Pokorná
 2. místo: Matias Pokorný

II. kategorie:

 1. místo: Samuel Komárek
 2. místo: Kristýna Michalčíková, Kryštof Kejík
 3. místo: Anna Cibulová

III. kategorie:

 1. místo: Andrea Budínová
 2. místo: Klára Čermáková
 3. místo: Jan Šrámek

Mgr. Kateřina Zábršová, Mgr. Lenka Truhlářová


Jarní dílny na ZŠ Vejrostova 

 Dne 25.3. se uskutečnily jarní dílny napříč ročníky 1. stupně. Účast byla velká. Své výtvory si odneslo domů 147 dětí z naší školy. A co si děti mohly vyrobit? Například zaplést pomlázku z vrbových prutů, ozdobit dřevěné vajíčko, s pomocí papíru vytvořit kuřátka i ovečky a mnoho dalšího. Děkujeme šikovným osmákům za pomoc a těšíme se na společné akce v příštím roce. 

  

Paní učitelky Čeledová, Růžičková, Schottenbergerová, Šmerková, Truhlářová a Zábršová 


Terénní cvičení

                Po několikaleté pauze uspořádali ve dnech 9. a 10. května deváťáci ze ZŠ Vejrostova pod vedením paní učitelky Ulrychové a Ryšánkové již tradiční terénní cvičení pro žáky prvního a druhého stupně.

                Ve čtvrtek trasa vedla od Křivé borovice přes Ríšovu studánku dolů na Rakovec. Všichni žáci druhého stupně vyráželi na svou trasu ve skupinkách, ve kterých postupně plnili různé úkoly a snažili se ji obejít za co nejkratší čas. Na trase je tedy čekala stanoviště, na kterých si pro ně deváťáci přichystali nejrůznější úkoly, jako hod šiškou nebo chůzi na chůdách, vyzkoušeli si také, jaké to je navigovat někoho, kdo nevidí, nebo překonat překážky přivázaný ke spolužákovi, na některých stanovištích se pak také plnily úkoly zaměřené na logické myšlení nebo znalost cizích jazyků.

                Pro první stupeň pak byla na pátek připravena trasa na louce a v lese u ulice Štouračova, a i tento den se plnily na jednotlivých stanovištích úkoly, které si připravili žáci devátých ročníků. Za splnění úkolu pak dostávali žáci razítka do připravených kartiček.

Měli jsme štěstí na krásné počasí, a tak jsme si mohli tyto dva dny užít v přírodě a poznat tak zase trochu blíž okolí Bystrce. Akci si užili všichni účastníci, jak z řad soutěžících, tak pořádajících žáků a do soutěží na jednotlivých stanovištích se dokonce zapojili i někteří naši učitelé.

Kolektiv třídy 9.C


Konverzační soutěž v anglickém jazyce pro 5. ročník

Dne 23.4.2024 proběhla konverzační soutěž v angličtině pro páté ročníky. Celkem se zúčastnilo 13 žáků. Nejprve jsme začali poslechovou částí a poté si děti losovaly jedno z pěti témat.

Letošními tématy byla: 1. Family, 2.My house and home, 3.My best friend, 4. My school , 5. Animals. 

Děti povídaly na dané téma a konverzovaly s námi učitelkami na doplňující otázky. Všem se to moc povedlo a bylo těžké zvolit ty nejlepší. 

Na prvním místě se umístily Kateřina Salami a Barbora Šindlerová z 5.A. Na druhém místě se umístila Ela Dobřická z 5.D a na třetím místě Alexandr Marek z 5.B. Výherci byli oceněni a nejenom oni si odnesli za účast v soutěži malý dáreček. Všem zúčastněným moc gratulujeme. 

Ilona Mikulášková, Petra Elblová, Svatava Dobšíková


Třetí třídy v divadle

V březnu se žáci všech tříd 3. ročníku vypravili do divadla na představení O dívce stříbrem zakleté. Společně jsme měli možnost shlédnout příběh o králi Argentovi a jeho dceři princezně Uně, která čekala na prolomení kletby Matky Země. Dočkali jsme se dobrého konce, záchrany princezny i celého kraje. Tajuplný a napínavý pohádkový příběh se dětem moc líbil a už se těší na další třídní akci.

Mgr. Kateřina Zábršová


Lušťovky

Letošní Lušťovky jsou čerstvě za námi. Minulý čtvrtek se sešli všichni přátelé malých i velkých rébusů, hádanek, slovních či číselných záhad, aby pokořili v zadaném čase co nejvíce tajenek. Letos se navíc přihlásilo 80 zájemců a museli jsme se tedy rozdělit do dvou místností. Někomu se dařilo více, někomu zase méně, ale všichni jsme odcházeli s dobrou náladou a malým dárečkem na památku.

V  kategorii 1. třídy:

 1. místo – Markéta Zajícová z 1.A – 39 bodů
 2. místo – Eliška Vojtěchová z 1.B – 20,5 bodů
 3. místo – Jan Dřímal z 1.B – 20 bodů

V  kategorii 2. a 3. třídy:

 1. místo – Elena Havelková ze 3.D – 38 bodů
 2. místo – Patrik Kalabis ze 3.A – 36 bodů
 3. místo – Jindřich Musil ze 3.D – 35,5 bodů

V kategorii 4. a 5. třídy:

 1. místo – Nikola  Mrkosová z 5.D – 118 bodů
 2. místo – Anna Polsterová ze 4.B – 76 bodů
 3. místo – Bohumil Nečas ze 4.C – 71 bodů

Organizátorky: Mgr. Nela Jílková a Mgr. Kateřina Zábršová


Korfbal

Minulý týden se v naší škole uskutečnil turnaj 4. a 5. tříd v korfbalu. Každý tým si zahrál proti všem třídám ve svém ročníku. Nejlepšími střelci turnaje byli Lucie Čumpelíková ze 4.B a Marek Oczadlý z 5.B. Oba shodně nastříleli 4 koše a výrazně tím pomohli svým spoluhráčům. Výběr našich nejlepších korfbalistů si v dubnu zahraje proti ostatním brněnským školám ve sportovní hale v Maloměřicích.

čtvrťáci páťáci
4.C1. místo5.B
4.B2. místo5.D
4.A3. místo5.A
4.D4. místo5.C

Mgr. Nela Jílková


Beseda s autorským čtením

V měsíci únoru se žáci 3., 4., a 5. ročníku zúčastnili autorského čtení. Během besedy autor knihy Meďan a Koumen na zatopené planetě pan Josef Beneš pustil žákům film o výrobě knihy od tisku po závěrečnou kompletaci. Součástí ukázky byla vidět práce ilustrátorky. Během sledování filmu, autor poutavě vysvětloval žákům jednotlivé kroky vzniku knihy. Odpovídal na všetečné otázky malých posluchačů. Nejaktivnější žáky odměnil obrázkovým pexesem. Ke konci besedy přečetl úryvek ze své knihy.

Mgr. Lenka Truhlářová


Opravářská pohádka, divadlo KAM

V pondělí 29. 1 . 2024 k nám přijelo divadlo KAM a připravilo si pro naše prvňáčky loutkové představení s názvem Opravářská pohádka. Mezi hlavní postavy patřil šroubovák, kladivo, hasák a samozřejmě nechyběla princezna. Divadlo se velmi vydařilo, moc děkujeme!

Mgr. Veronika Balabánová


5.A a 5.D v divadle

Třídy 5. A  a  5. D navštívily dne 18.1.2024 předpremiéru romantického muzikálu Heidi. Děkujeme mamince naší spolužačky, že nám zprostředkovala tento nezapomenutý, nádherný kulturní zážitek a Marušce přejeme mnoho úspěchů v roli Kláry.


Škola v přírodě v  Krásensku na Rychtě

Naše třída 5.C v termínu 8. 1. – 12. 1. 2024 odjela na zimní školu v přírodě na Rychtu do Krásenska – pracoviště Lipka Brno (školské zařízení pro enviromentální vzdělávání).

Výukový program školy v přírodě s názvem Živly na živo byl ekologicky zaměřený na témata Země, oheň, voda vzduch. Děti sbíraly v přírodě půdní materiál pro vnitřní pozorování, prováděly různé pokusy (oheň, voda, vzduch), líčily v lese fotopasti na pozorování zvěře, pekly sušenky, vyráběly svíčky, letadýlka a rakety. Také si mohly pochovat nebo pohladit terarijní živočichy.

Dětem se náplň školy v přírodě velice líbila, dozvěděly se mnoho nových informací, které jistě využijí v další výuce.

Mgr. Magda Němečková


Páťáci v divadle

Žáci z 5. A, 5. B a 5. D navštívili divadlo Reduta. Humorné představení Brněnské pověsti zvídavé diváky nadchlo.


Druháci hrají divadlo

Předvánoční čas si žáci třídy 2. D ze ZŠ Vejrostova zpříjemnili nácvikem operky O dvanácti měsíčkách autorů Z. Svěráka a J. Uhlíře.

Představení doplněné pásmem básniček a písní Světové Vánoce pak předvedli svým rodičům, prarodičům a sourozencům na vánoční besídce, která se konala 18. prosince. Samotná operka tvořila přibližně třetinu besídky. Žáci ji sehráli v kostýmech i s rekvizitami.

Vystoupení se žákům moc vydařilo a byli nadšeni svým úspěchem, proto byli pozváni žáci jiných tříd, vedení školy a pozvání přijala i třída Želviček z MŠ Kamechy. Vzhledem k úspěchu setkání se budeme snažit v návštěvách pokračovat i při dalších příležitostech.

Již minulý rok zvládli žáci nacvičit úspěšná vystoupení na vánoční besídku a besídku ke Dni maminek. Budeme se tedy snažit potěšit rodiče i další besídkou, která se uskuteční na jaře tohoto roku. Podobné akce jsou pro žáky potěšením a pro rodiče malým dárečkem od dětí za každodenní péči.

Mgr. Lenka Samohýlová, MBA, třídní učitelka


Společný den prvňáčků a deváťáků?

Skvělý nápad!
Čekal nás den plný zábavy a kreativity. Výroba vánočních dekorací, pečení i zdobení perníčků a společné zpívání koled je skvělý způsob, jak si užít vánoční atmosféru. Žáčci vytvářeli mnoho dekorací – svícen, vánoční přání, andělíčka z vlny a papíru, stromečky z moduritu i vánoční stromeček ze šišky. Společně potom vytvořili hvězdičky přání, kterými jsme si ozdobili třídu. Bylo skvělé vidět, že děti z 1.D a žáci z 9.C si den společně užili a byli spokojeni. Takové aktivity mohou posilovat vztahy mezi různými věkovými skupinami a přinášet radost všem zúčastněným.

Mgr. Lucie Ryšánková, Mgr. Petra Růžičková


Vánoční přípravy

Jak si zkrátit čekání na vánoční prázdniny? No přece tvořením krásných vánočních ozdob, kterými jsme si vyzdobili stromečky v areálu školy. Do tvoření se pustili žáci 1.D, 3.C a 5.D, kteří si dílničky náramně užili. A přestože jsme se nedočkali sněhové nadílky, za okny můžeme pozorovat naše vánočně nastrojené stromečky.

Mgr. Čeledová, Mgr. Růžičková, Mgr. Zábršová


Vánoční koncert

V pondělí 18. 12. 2023 děti z celého 1. stupně navštívily vánoční koncert ve Společenském centru Bystrc. Poslechli jsme si  pásmo vánočních písní a koled v podání hudebního dua (p. Novotný – piano, zpěv, p. Ilek – bicí). Děti si nakonec zazpívaly a zatančily přímo na pódiu.

 Dětem se koncert moc líbil. Prožili jsme tak krásné adventní dopoledne a zpříjemnili si předvánoční čas.

Mgr. Magda Němečková


Advent na Zelňáku

Adventu na Zelňáku se letos zúčastnila děvčata z 5. A . Pásmo vánočních koled a tanců se moc povedlo. Vánoční atmosféru si následně chlapci a děvčata užívali procházkou po krásně vyzdobeném Brně. Milé překvapení pro celou třídu zajistila maminka, která nás pozvala do Moravského zemského muzea do Paláce šlechtičen na velice zajímavou a poučnou výstavu o historii našich předků. Moc děkujeme.

Mgr. Lenka Truhlářová


Vánoční dílna

V úterý 5. 12. 2023 jsme měli v naší třídě vánoční dílnu. Vyráběli jsme adventní věnce a ozdoby na dveře. Pracovali jsme se zájmem, navzájem jsme si pomáhali. Myslím, že se výrobky všem moc povedly.

Na konci čtvrté hodiny k nám do třídy přišel Mikuláš, čerti a andělé. Celé dopoledne jsme si skvěle užili.

Jiří Loos, žák 5.C


5.A Vánoční tvoření

5. A se připravuje na blížící se Vánoce. Advent trvá čtyři po sobě jdoucí adventní neděle. Tradičním symbolem je věnec.


Kreativní auta na dálkáč

V rámci inovativní výuky se naše třída 5. C zúčastnila projektu s názvem Kreativní auta na dálkáč (auta na dálkové ovládání), který organizoval pan Kynický (RC auta pro děti).

Děti byly rozděleny do skupin. Každá skupina měla svého leadera skupiny, finančního a kreativního ředitele, hlavního řidiče a tiskového mluvčího. Jednotlivé týmy si auta samy navrhly, nakoupily materiál a sestavily. Na závěr jsme se přemístili do tělocvičny, kde se konal závod aut mezi skupinami.

Děti projekt velmi zaujal, tvořily a závodily s nadšením. Prohloubily si také vědomosti z oblasti matematiky, fyziky, finanční gramotnosti a také se učily pracovat a komunikovat v týmu.

Myslím, že jsme strávili zajímavé dopoledne s netradičním programem, který mohu vřele doporučit.

Mgr. Magda Němečková


5.A ve VIDA

Žáci 5. A byli na výukovém programu ve VIDA Brno. Zde pod vedením zkušených lektorů prováděli zajímavé pokusy. Po programu se třída šla podívat do Divadla kouzel na zajímavé aerodynamické pokusy. Všichni už ví, proč letadla létají. Následně si žáci vyzkoušeli všechny exponáty. Nejvíce je zaujala umělá inteligence.

Mgr. Lenka Truhlářová


Spolupráce prvního a druhého stupně

Z inciativy školního parlamentu se uskutečnila po delší době akce, kdy jsme zkusili navázat spolupráci mezi žáky prvního a druhého stupně. Žáci 9.C připravili pro prvňáčky paní učitelky Růžičkové hezké hravé dopoledne. Připravili pro malé žáčky stopovanou, při které po vyznačené trase hledali úkoly. Celou trasu připravili deváťáci s paní učitelkou třídní. Každý prvňák dostal k projití trasy do party deváťáka, který ho přes úkoly prováděl. Na konci trasy byl po splněných úkolech připraven malý poklad, který pro prvňáky připravili deváťáci a paní učitelky. Na začátku a na konci trasy všichni společně kreslili křídou, povídali si a hráli pod vedením paní učitelky Růžičkové hry. Tak měli všichni možnost se seznámit a spřátelit.

Akce byla vítaným zpestřením klasické výuky jak pro nejmladší, tak pro nejstarší žáky naší školy.

Ryšánková, Zedníková, Růžičková


Setkání 1.D


Rodiče, sourozenci a děti z 1.D se spolu s paní učitelkou setkali, aby si společně popovídali a opekli špekáčky. Doufáme, že takových akcí bude víc 🙂

Mgr. Petra Růžičková


Planetárium

Třídy 5.A, 5. C a 5.D se zúčastnily dne 3.11.2023 výukového programu, který se konal v Planetáriu Brno.


Drakiáda

Hurá, máme podzim! A k podzimu neodmyslitelně patří pouštění draků. Dne 19.10.jsme se s žáčky a jejich rodiči setkali v areálu školy, abychom si společně užili tuto oblíbenou kratochvíli. Počasí nám příliš nepřálo, ale díky vytrvalosti dětí a jejich rodičů, jsme i na obloze pár létajících dráčků viděli. Děkujeme za Vaši hojnou účast a těšíme se příští rok.


Pí. uč Půžová a pí.uč. Růžičková


Začátek školního roku v 5.A

5. A vyráběla v pracovních činnostech strašidla z dýní. Žáci byli poučeni, jak správně zacházet s nožem. Všem se vyřezávání moc povedlo.

Dne 16.10.2023 se zúčastnila třída 5. A výukového programu Bioskop na Masarykově univerzitě s názvem Věda v prostoru.

« z 2 »

13.10.2023 žáci z 5. A vyráběli podzimní obraz. Kdo měl obraz hotový, kreslil obrázek do soutěže Empík naděluje s tématem „Jak strážníci pomáhají opuštěným zvířátkům.“

Policie ČR navštívila žáky z 5. A dne 27.9.2023 se zajímavou přednáškou o šikaně. Žáci byli poučeni, jak se mají správně chovat na sociálních sítích.


Vlastivědná exkurze do Prahy

Ve středu 27.9.2023 se třídy 5.C a 5.D ze ZŠ Vejrostova zúčastnily jednodenní vlastivědné exkurze v Praze. Po příjezdu do Prahy se nás ujal pan průvodce, který se o nás celý den dobře staral. Svezli jsme se metrem na Václavské náměstí, odtud jsme přešli kolem Národního divadla na lanovku na Petřín, jeli jsme se podívat na rozhlednu a navštívili zrcadlové bludiště. Následoval Pražský hrad se Svatovítským chrámem, Vladislavským sál, Zlatá ulička, Betlémská kaple a Staroměstské náměstí s orlojem. Počasí se také vydařilo, cesta autobusem tam i zpět proběhla hladce.

Výlet se vydařil, děti byly nadšené, i když unavené. Získaly mnoho nových vědomostí, které využijí ve výuce. Na zážitky z této exkurze budeme všichni dlouho vzpomínat.

Mgr. Zuzana Čeledová, Mgr. Magda Němečková


Vítání prvňáčků

„Ve škole jsme rádi, jsou tu kamarádi, v kruhu i u stolu, začneme vždy spolu.“ Tímto pokřikem jsme 15. září zahájili společnou akci tříd Začít spolu na ZŠ Vejrostova. Na hřišti se sešlo všech osm tříd, tedy přes 200 dětí. Naši noví kamarádi z 1. A a 1. B se nám představili a následně jsem si společně zatančili country tanec za doprovodu písně Ó, Zuzano. Během celé akce nás hřály nejen sluneční paprsky, ale i radostná přátelská atmosféra a nadšení všech zúčastněných. Prvňáčkům přeji, ať se jim u nás ve škole líbí, a těším se na další společná setkání.

Za všechny učitelé Začít spolu Hana Šedivá


Jaro ve 2.C

Jarní dny se v naší výuce nesly ve znamení akcí, zážitků a tvoření. V měsíci březnu jsme se zapojili do ponožkové výzvy v rámci podpory Světového dne Downova syndromu.

Poté už jsme se těšili na projekt s názvem Velikonoce, díky kterému jsme si připomněli velikonoční zvyky a tradice, zaseli jsme jarní osení a vytvořili si veselé jarní dekorace. Na Škaredou středu jsme se vypravili na velikonoční stezku, kde jsme si ve skupinkách prověřili své znalosti o Velikonocích, plnili zajímavé úkoly a rébusy a hezky se na očekávané svátky naladili.

V dubnu jsme se zapojili do projektu Den Země, při kterém jsme se seznamovali s různými zajímavostmi života na Zemi a vyprávěli si o důležitosti ochrany a péče o životní prostředí. Také jsme si připomněli informace o třídění odpadu a využití surovin, které jsme získali na exkurzi ve sběrném středisku odpadu. Celý projekt jsme zakončili skupinovým tvořením velkoformátových plakátů Země, které nám připomínají její krásu a důležitost a které nyní nádherně zdobí vestibul naší školy.

Velkou radost nám přinesl úspěch ve výtvarné soutěži Mandala dětem. Žáci s plným nasazením kreslili relaxační mandaly s cílem podpořit děti se speciálními potřebami. Jedna z našich mandal, kterou vytvořili Johanka Vernerová, Štěpánka Danišiková, Sebík Klinga, Víťa Kuboš, Kvido Olma, byla dokonce vybrána odbornou porotou a bude součástí putovní výstavy, která proběhne v červnu v centru Brna a tímto Vás srdečně zveme k její návštěvě.

Všechny realizované akce a projekty jsme si moc užili, dozvěděli jsme se spoustu nových informací a budeme se těšit na další společné zážitky!

Postřehy dětí:

Na Den Země jsme dělali krásné planety. Podle mě se nám všem moc povedly a vypadaly úplně jako opravdové. (Gábi S.)

V dubnu jsme vyrazili do Bystroušky. Nejdříve jsme v kuchyni upekli chlebánky a potom jsme si zasadili kytičky. (Sebík)

Je to super, baví nás to! Jsou to ty nejlepší aktivity. Těšíme se na vás. (Broňa N.)

Mgr. Kateřina Zábršová


Středověk hrou na ZŠ Vejrostova 

My, kluci a holky ze 4. A, co spolu chodíme do Začít spolu, jsme se rozhodli, že se s vámi podělíme o hezký zážitek z našeho projektového dne „Středověk hrou“. Učení totiž nemusí být nuda, když víte jak na to. Pod vedením našich paní učitelek Jany Coufalové a Evy Maxové, jsme se jedno školní dopoledne ocitli jako hlavní aktéři v době vlády Václava IV., císaře Zikmunda, v čase, kdy lidé naslouchali Mistru Janu Husovi.  

Na ranním kruhu jsme se pozdravili, oblečení ve středověkých halenách (pozn: obnošené tátovo triko), a společně si prošli program středověkého dne. V úvodu jsme si připravili v několika skupinách malé loutkové divadélko. Loutky, scénu i scénář jsme tvořili společně v týmech a věřte, že po třetím zazvonění zvonečku, seděli naši diváci jako přibití. Aktuálním tématem byl prodej odpustků, postavení církve a společenské vztahy středověku. Dospěli jsme k závěru, že tehdejší doba chudině opravdu nepřála. 

A protože nám během hraní divadla notně vytrávilo, vydali jsme se do středověké kuchyně. Kdo by čekal pečenou vepřovou kýtu a kus chleba, byl by zklamaný, protože chutnou krmi v našich mísách tvořila námi uvařená ovesná kaše. Ochutnali jsme ji jalovou, jen tak bez chuti, i později dochucenou semínky, rakytníkem, křížalami i medem a taková nám chutnala moc. 

Další velmi zajímavou aktivitou bylo stát se na chvíli středověkým hrnčířem a z hliněné koule vytvořit pěknou misku, ozdobenou ornamenty, misku, která by se na středověkém rynku i za groš prodat dala. Paní učitelka nám všem ukázala keramickou pec, kde se naše misky vypálí.  

Před hodnotícím kruhem v naší třídě jsme společně napsali tuto krátkou zprávu o středověkém dni, abychom se s vámi o naše pocity s radostí podělili. A i když jsme prožili opravdu pěkné školní dopoledne a naučili se nové věci, shodli jsme se v kruhu, že středověk necháme rytířům, pážatům, mnichům a princeznám, protože jsme spokojení a šťastní se životem teď a tady. Ačkoli. Co že to následuje po středověku? Že by novověk a doba Rudolfových zlatodějů a hvězdopravců? 

Žáci ze třídy 4. A


Knihovna Jiřího Mahena Brno-Bystrc

Žáci 5.A a 5.C měli možnost navštívit přednášku pí. Bc. Dany Šimkové na téma Harry Potter. Přednáška byla úchvatná. Paní Šimková nám vysvětlila různé triky z natáčení a povyprávěla zajímavosti o knihách. Součástí přednášky byly i kopie kouzelnických hůlek a všech nejrůznějších předmětů z HP.

Mgr. Petra Růžičková


Programování v 5.B

Na naší škole se učíme rádi a hravě. Podívejte se do fotogalerie na naše propojení informatiky(robotiky a programování), pracovních činností a přírodovědy.
Žáci měli za úkol v pracovních činnostech vytvořit zvíře, které by se dalo připojit k robotovi. V informatice probrali základy programovaní a v přírodovědě si připravili referáty.
Každý výtvor byl originální a pohyblivý. Skvělá práce!

Mgr. Petra Růžičková


5. třídy v Mahenově divadle

Dne 30.1. naše třídy 5.A, 5.B, 5.C a 5.D navštívily představení Lucerna v Mahenově divadle. Na této budově je mimo jiné velice zajímavé to, že bylo prvním plně elektricky osvětleným divadlem na evropském kontinentě. Mahenovo divadlo je nádherné, velice se nám tam líbilo. Představení bylo krásné. O přestávce jsme stihli i chlebíček. Celkový dojem byl skvělý:)

Mgr. Petra Růžičková


Turnaj v Korfbalu

Ve středu 25. ledna 2023 jsme v naší škole uspořádali turnaj 4. tříd v KORFBALU. Každá třída vyslala své hráče a hráčky, kteří měli možnost poměřit své síly a hbitost v hracím poli se soupeři. Všichni se náramně bavili, potili, povzbuzovali se, nebo fandili z lavičky. Po vzájemných zápasech si hráči plácli se soupeři a společně počkali na vyhlášení vítězů. Nejlepšími střelci na koše se stali Marek Oczadlý (4.B) a Barbora Beránková (4.A). Vítězné družstvo postupuje do turnaje bystrckých škol.

Výsledková listina:

 1. místo – 4.B
 2. místo – 4.C
 3. místo – 4.A + 4.D

Mgr. Nela Jílková


Uspávání broučků 

Možná jste večer 1. listopadu potkali v okolí školy „broučky“ – prvňáčky, kteří vyzbrojeni lucerničkami plnili zajímavé úkoly. To si děti ze 4. A připravily stanoviště s úkoly pro své menší kamarády z 1. A.  

Bylo milé pozorovat čtvrťáky, kteří převzali roli starších a zkušenějších, jak vysvětlují, podporují a také pomáhají svým mladším spolužákům.  Mnohdy se tak i menší lumpík stává zodpovědným učitelem. Na závěr jsme si všichni spolu díky úžasným rodičům, kteří nám připravili ohniště, společně opekli špekáčky.  

Jelikož v programu Začít spolu podporujeme spolupráci mezi jednotlivými ročníky, ale i spolupráci s rodinou, snažíme se o pravidelné potkávání i sdílení. Právě na takovýchto akcích mají možnost rodiče poznat kamarády svého dítěte, ale často i jeho celou rodinu. Díky tomu se nám daří vytvořit spolupracující komunitu s jedním důležitým cílem a to úspěšné vzdělávání dětí.

Mgr. Olga Novotná


Halloween

Jako strašidýlka jsme se sešli v den, který dávní Keltové oslavovali jako magický, jelikož duše zemřelých mohly podle jejich legendy  chodit po zemi.

V některých třídách se dlabaly dýně, v jiných ve šili a vycpávali duchové, počítaly se počty papírových pavouků, černých koček, anebo jsme si vyhledávali  a sdělovali co nejvíce informací k tomuto svátku. Myslím, že si každý našel to svoje a zájemci se mohli vyfotit ve 2 fotokoutcích, které pro nás na chodbách připravili žáci  osmých tříd.

Mgr. Nela Jílková


Přivítání prvňáků 

V rámci budování bezpečného klimatu školy a podpory sounáležitosti, jsme uspořádali na začátku školního roku přivítání pro prvňáčky. 

Děti ze všech tříd Začít spolu se sešly na školním hřišti, zde jsme vytvořili velký kruh, v jehož centru stáli právě naši noví prvňáci. Každé z dětí dostalo kousek stužky a fixu, úkolem dětí bylo vzájemně se potkávat s dětmi, které se neznají, seznámit se, zeptat se na něco, co je na kamarádech zajímá. Za odpověď si pak mezi sebou vyměnily písmenka ze svého jména a napsaly si je na stužku. 

Na závěr jsme stužky se jmény všech dětí a učitelů, zavěsili na společný kruh vyjadřující naši propojenost. Abychom nezapomněli, že jsme „začali spolu“ a že k sobě patříme, pověsili jsme kruh ke vstupu do přístavby školy. 

Vyučující Začít spolu


Korfbal

Po dvouleté covidové pauze mohl letos opět proběhnout turnaj 4. a 5. tříd v korfbalu.

26. dubna si každý tým ve své barvě vyzkoušel hbitost a rychlost na hřišti i pod košem a opět zvítězila týmová spolupráce. Nejvíce nastřílených košů se podařilo Albertu Janíkovi z 5.třídy a Marku Krulovi ze 4. třídy. Vítězné týmy nás budou reprezentovat v červnu na hřišti ZŠ – Laštůvkové.

Výsledky:

 1. místo – 5.C, 4.C
 2. místo – 5.A, 4.A
 3. místo – 5.D, 4.D
 4. místo – 5.B, 4.B

Mgr. Nela Jílková


Lušťovky

V  úterý   19. dubna   se na 1. stupni  uskutečnila  soutěž  LUŠŤOVKY. S  křížovkami  a  rébusy  přišlo zápolit 42 malých     i větších luštitelů. Všichni luštili s velikým nasazením a tak není divu, že odcházeli s dobrým pocitem, kolik tajenek letos pokořili.

V  kategorii 1. třídy:

 1. místo – Patrik  Kalabis, 24,5 bodů
 2. místo – Eduard  Kozák, 23 bodů
 3. místo – Julie  Hudcová, 22,5 bodů

V  kategorii 2. a 3. třídy:

 1. místo – Nikola  Mrkosová, 60 bodů
 2. místo – David  Koláček, 37 bodů
 3. místo – Tobiáš  Zábrša, 28,5 bodů

V kategorii 4. a 5. třídy:

 1. místo – Tomáš  Kment, 60 bodů
 2. místo – Daniela  Milotínská, 59 bodů
 3. místo – Alena  Ošlejšková, 58 bodů

Mgr. Nela Jílková, Mgr. Kateřina Zábršová


Recitační soutěž 2022

Dne 12. 4. 2022 proběhlo na 1. stupni školní kolo recitační soutěže, kterého se zúčastnilo celkem 32 soutěžících ve třech soutěžních kategoriích.

Obrovská pochvala patří všem, kteří se na recitační soutěž připravovali, nebáli se předstoupit před diváky a porotu, a svým výkonem potěšili všechny přítomné posluchače.

Všem recitátorům děkujeme za účast, výhercům blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů v dalších soutěžích.

I. kategorie:

 1. místo: Kryštof Kejík
 2. místo: Kristián Komárek
 3. místo: Jindřich Musil

II. kategorie:

 1. místo: Barbora Krejčová
 2. místo: Marie Šilberská
 3. místo: Ondřej Michalčík

III. kategorie:

 1. místo: Stela Válková
 2. místo: Stela Hlaváčková
 3. místo: Nikol Hanáková

Mgr. Romana Ondříková, Mgr. Jaroslava Kotalová, Mgr. Kateřina Zábršová

Mgr. Nela Jílková