AKCE A SOUTĚŽE II. STUPNĚ

Home » II. stupeň » AKCE A SOUTĚŽE II. STUPNĚ

Stop motion animace

Žáci 6.A, 6.B a 6.C si osvojili v rámci výtvarné výchovy techniku STOP MOTION animace.  Tvorba zahrnovala umělecké zpracování mnoha částí, od scénáře, přes tvorbu pozadí a popředí až po figurky. Zde můžete shlédnout vybraná díla ze všech zúčastněných tříd. 

Alexandra Baraniaková


Pohár rozhlasu

V úterý 2.5. se žáci z druhého stupně zúčastnili okresního kola Poháru rozhlasu s Českou spořitelnou. Závody se konaly na stadionu VUT pod Palackým vrchem. Nejúspěšnější z žáků byl Lukáš Čumpelík, který se umístil na prvním místě rovnou ve dvou disciplínách. V běhu na 60 m a skoku dalekém. Ve štafetě si starší žáci ve složení Tesař, Čumpelík, Macháček a Einzhol vybojovali třetí místo. Díky těmto výkonům postoupili starší žáci z třetího místa do okresního finále, které se bude konat 11.5.2023 také na VUT. Z ostatních kategorií se umístil Lukáš Karas v kategorií mladších žáků, který ve vytrvalostním běhu na 1000 metrů obsadil krásné třetí místo. Vítězným týmům z ostatních škol gratulujeme a všem našim žákům děkujeme za účast a vzornou reprezentaci školy. Poděkování patří také paní vychovatelce Lence Slabákové za doprovod a cenné rady závodníkům.

Klára Šmerková (8.B)


Okresní finále ve volejbale – chlapci

V úterý 11. 4. 2023 ZŠ Vejrostova hostila okresní finále volejbalu chlapců kategorie IV (8. a 9. třída). Na Vejrostku přijely 4 brněnské školy, které se v jedné skupině utkali každý s každým, a vítěz skupiny vybojoval postup do krajského finále. Škola obhajující loňské vítězství, ZŠ Milénova, si bez jediného zaváhání dokráčela pro první místo, kdy ani jednomu ze soupeřů nedovolila více než 15 bodů. Na druhém místě skončili domácí kluci z Vejrostky, kteří díky dobrému podání našli recept na ZŠ Novolíšeňskou (3. místo) a ve vypjatých koncovkách porazili i ZŠ Blažkovu (4. místo). K vidění byly od všech kluků parádní výměny, bojovnost i super zákroky.

Mgr. Klára Kuníková


Okresní finále ve volejbale dívek – kategorie IV

V úterý 4. 4. 2023 naše škola hostila okresní finále volejbalu dívek kategorie IV (8. a 9. třída). Na Vejrostku se sjelo celkem 10 týmů z brněnských škol (asi 120 žákyň) aby se ve dvou skupinách a následných vyřazovacích bojích utkaly o jedno postupové místo do krajského kola.
Náš tým starších žaček ve složení Bartoňková Sabina, Doležalová Karolína, Hradská Valentina, Ondráčková Nikola, Sapíková Denisa, Skybová Adéla (IX.A), Belžíková Veronika, Procházková Leona, Štercová Ela, Turečková Nikola, Hodovancová Klára, Stružová Adéla, Cupáková Martina (VIII.A)
odehrál ve své skupině 4 utkání, ze kterých 3 vyhrály a pouze 1 prohrály. Do semifinále postupovaly dva nejlepší týmy ze skupiny, kam jsme se bohužel po sečtení všech bodů pouze o 3 body neprobojovaly. Turnaj nakonec ovládly dívky ze ZŠ Bakalovo nábřeží, na které jsme ani my ve skupině nenašly recept. 2. místo obsadila ZŠ Milénova a na 3. místě skončilo Gymnázium Bystrc.
Našim dívkám patří velké poděkování za reprezentaci školy a všem divákům (a že jich nebylo málo) patří velké poděkování za podporu. Především 1.D vytvořila našim dívkám skvělou fanouškovskou kulisu.

Mgr. Klára Kuníková


Basketbalový turnaj

V pondělí 27. 3. se tým starších kluků z naší školy ve složení Sam Bílý (8. D), Vojta Macháček (9. A), Lukáš Prokeš, Lukáš Kummer, Michael Šindelář, Jakub Vavřínek, Vlastimil Hanák (9. D), Dalibor Velfl (9. B), Petr Dubnický a Jiří Střeštík (8. A) zúčastnili na hale Rosnička basketbalového turnaje starších žáků. Kluci odehráli v tříčlenné skupině dva zápasy. První zápas vyhráli v poločase, ale na konci zápase slavil vítězství soupeř. Druhý zápas kluci zvolili jinou taktiku i sestavu a zápas o cca 10 bodů vyhráli. V této miniskupině se tak umístili na druhém místě. Bohužel však postupoval do čtvrtečního finále jen vítěz skupiny. Klukům ale i tak patří poděkování za pěkné reprezentování školy a krásné basketbalové akce.

Mgr. Eliška Houšťová


Lyžařský výcvikový kurz Horní Bečva, hotel Bečva

Termín: 20. – 24. 2. 2023 třída 7. A, B, C, D

Letošního lyžařského kurzu v Horní Bečvě se zúčastnilo 64 žáků ze tříd 7. A, 7. B, 7.C a 7.D. Letos jsme zkusili změnu a to, že pojedou všechny sedmé třídy společně, aby se mimo jiné i lépe poznaly.

Hned první odpoledne po příjezdu jsme žáky a žákyně rozdělili podle pokročilosti do pěti družstev. Na ty, kteří jsou dobří lyžaři, na dvě družstva středně pokročilé, jedno mírně pokročilé a začátečníci, kterých bylo celkem 16. Pro všechny žáky jsme zajistili skipasy a šli na společnou procházku po okolí Horní Bečvy. Večer jsme žáky seznámili s pravidly kurzu a hlavně s pravidly chování na sjezdovkách, s pravidly FIS. Které jsme zopakovali hrou Kahoot. A přidali jsme k tomu i informace o Beskydech. Večer jsme zakončili společenskými hrami a stolním tenisem.

Od druhého dne až do pátku probíhal dopolední výcvik po družstvech od 9:00 do 11:45 hodin. Začátečníci během dopoledne zvládli pohyb na lyžích, zastavit v pluhu, oblouky v pluhu a většina z nich vyjela na vleku. Mírně pokročilí trénovali smýkaný oblouk a pokročilí po rozlyžování zkoušeli cvičení na carvingový oblouk – řezaný oblouk po hranách obou lyží. Odpolední výcvik probíhal od 14:30 do 16:30 hodin. Podle zlepšování ve družstvech jsme provedli pár přeřazení.

Večerní program jsme zaměřili na metodiku a cvičení lyžování – smýkaný oblouk x řezaný oblouk. Ale hlavně na carvingový oblouk a jednotlivá cvičení – jízda po spodní lyži, jízda s hůlkami před tělem, ruka v bok „letadlo“, přenášení váhy, tlačení do kotníku, kolene… Ukázali možnosti vykrojení lyží a různé typy lyžařského vybavení. Vše jsme potom zkoušeli další dny na svahu.

Třetí večer jsme se rozdělili na skupiny, jedna skupina hrála stolní tenis, druhá společenské hry. Potom následovala beseda se členem horské služby a následné otázky žáků, které nejvíce zajímaly úraz v horách a podmínky přijetí do horské služby.

 Poslední večer jsme se opět rozdělili na tři skupiny, jedna skupina hrála turnaj ve stolním tenise, druhá hrála společenské hry a třetí se konala závěrečná diskotéka s karaoke.

V pátek dopoledne jsme sbalili lyže do vaků, odnesli je procházkou do hotelu je do ubytování, sbalit všechny věci a po obědě odjezd domů. Ke škole jsme v pořádku přijeli v 16 hodin.

Všechny děti kromě jednoho žáka měli lyže.

Kurz jsme si moc užili.

Mgr. Kateřina Ulrychová, vedoucí kurzu


Zeměpisná olympiáda

Dne 10.1. 2023 se konala zeměpisná olympiáda žáků šestých, sedmých a osmých a tříd. Zúčastnilo se jí 9 žáků.

V kategorii šestých tříd:

 1. místo – Viktorie Froňková 6. C (39 bodů).
 2. místo – Veronika Rosenkrancová 6. A (31 bodů).

V kategorii sedmých tříd:

 1. místo – Richard Mojžíš 7. D (27 bodů).
 2. místo – Jakub Král 7. C (19 bodů).

V kategorii osmých a devátých tříd:

 1. místo – Jakub Hon 8. D (45 bodů).
 2. místo – David Mlčoch 8. C (37 bodů).
 3. místo –  Kryštof Súkeník 8. A(32 bodů).
 4. místo – Ema Hašová 8. B(26 bodů).
 5. místo – Klára Herrmanová 8. B(24 bodů).

Vítězům blahopřejeme a všem ostatním děkujeme za účast!

 Mgr. Kateřina Ulrychová


Zájezd do vánoční Vídně 2022

Po vynucené přestávce, kterou zapříčinila pandemie covidu, jsme se 21. prosince vydali s němčináři opět do vánoční Vídně. Autobus cestovní kanceláře nás odvezl od školy přímo až do středu města. Nejprve jsme měli možnost si prohlédnout historii i současnou výrobnu známé čokoládovny Heindl. Během prohlídky jsme se podívali na dokumentární film a ochutnali spousty sladkých výrobků. V podnikové prodejně si všichni nakoupili lákavé dobroty ať pro sebe, či pro své blízké jako vánoční dárky. Zde byla první možnost platit cizí měnou a zkusit konverzovat v němčině.

Následovala prohlídka nejznámějších pamětihodností Vídně s paní průvodkyní. V polední pauze se všichni rozprchli zakoupit něco k snědku, či navštívit přilehlé módní obchody. Dalším kulturním zážitkem byla návštěva královské klenotnice v Hofburgu, bonusem bylo vstupné zdarma. Vrcholem zájezdu byla procházka nádherně vyzdobeného prostranství před vídeňskou radnicí, kde probíhají tradiční vánoční trhy. Mezi mnoha návštěvníky bylo slyšet nejen němčinu, ale často i slovenštinu a češtinu. Při zpáteční cestě znělo autobusem štěbetání zážitků z celého dne od spokojených žáků.

Irena Machainová


Školní kolo Dějepisné olympiády

Ve čtvrtek 8. prosince se konalo školní kolo Dějepisné olympiády, letošním tématem byl Rozdělený svět a Československo v něm (1945–1992). Školního kola se zúčastnilo celkem 9 žáků z 8. a 9. tříd.

Nejvyššího počtu bodů dosáhli:

 1. místo – Daniel Vaněk, 9.C (59 b.)
 2. místo – Šimon Marek, 9.C (53 b.), Jakub Hon, 8. D (53 b.)
 3. místo – Klára Herrmannová, 8.B (46 b.)

Všem příznivcům dějepisu děkujeme za účast a výše jmenovaným gratulujeme. Zároveň přejeme Danielovi úspěch v okresním kole, ve kterém bude naši školu reprezentovat.

Mgr. Lenka Broklová, Bc. Veronika Macíková


Konverzační soutěž v anglickém jazyce – prosinec 2022

V letošním roce se konverzační soutěž konala v mikulášském týdnu prosince. Soutěže se zúčastnilo 22 žáků kategorie IA a 15 žáků kategorie IIA. Je milým zjištěním, že se úroveň výkonů našich žáků stále zlepšuje. Obě kategorie soutěžily nejprve v poslechu, a poté v konverzaci na vylosované téma. Jsme rádi, že můžeme do dalšího kola poslat opravdu vynikající angličtináře za jednotlivé kategorie.

Kategorie 6. a 7. ročníků – IA

 1. Nela Ševčíková 7.D
 2. Nela Skybová 7.D
 3. Štěpán Kaller 7.C

Kategorie 8. a 9. ročníků – IIA

 1. Štěpán Mareček 8.D
 2. Lukáš Urabetz 8.D
 3. Karolina Vojtěchová a Kristina Kytnerová 9.C

Mgr. Lucie Tešnarová


Hokejový zápas s 8. A: HC Kometa Brno – HC Olomouc

V úterý 29. listopadu 2022 jsme se v 17:30 setkali u Winning Group Areny (Ronda). V 18:00 začal zápas, hrála Kometa proti Olomouci. Seděli jsme úplně na spodních místech za trestnými lavicemi. Kolem nás stále procházeli medvědi a mockrát si s námi plácli. Často nás natáčela kamera na kostce nad ledem, dokonce se spousta z nás dostala i na Instagram Komety díky videu, které produkce průběžně natáčela na jejich profil. V průběhu první přestávky mezi třetinami jsme si šli koupit občerstvení. Během druhé přestávky jsme se všichni společně fotili u ledu na vzpomínku našeho společného zážitku.

Zápas se musel prodlužovat, jelikož stav na konci 60 minut byl stále 0:0. Nakonec Kometa vyhrála 1:0 na nájezdy díky přesné střele Radka Koblížka. Všichni jsme si hokej užili a těšíme se na další podobnou akci!

Adéla Stružová a Veronika Belžíková, 8. A


Sedmáci ve Filmovém uzlu

I v letošním školním roce jsme se rozhodli vypravit se sedmáky do Zlína na exkurzi do Filmového uzlu, střediska filmu, animačních dílem a expozic týkajících se filmové historie. V ranních hodinách dne 18. října tak Brno opouštěl autobus plný žáků 7. A a 7. B, kteří se již těšili na den společně strávený v prostorách bývalého areálu filmových ateliérů na Kudlově. Nejzajímavější částí programu byla asi dvouhodinová skupinová práce v animační dílně, z níž vzešly krátké, asi půlminutové „filmy“ na různá témata. Nechyběla ani prohlídka expozice o historii filmových ateliérů, výstava modelů aut a v kinosále pak ukázky vysokoškolských absolventských animovaných filmů. Polední přestávku jsme společně strávili ve filmové kavárně s občerstvením. Žáci se tak mohli nejen seznámit s historií filmu ve Zlíně, ale především si sami vyzkoušet krátký film natočit. A zjistili, že to je docela zdlouhavá práce. Vždyť k natočení půlminutového filmu potřebovali 360 záběrů!

Mgr. Lenka Broklová


Okresní a krajské kolo v Přespolním běhu 

V úterý 4. 10.2022 se v brněnském parku Lužánky konalo Okresní kolo v Přespolním běhu. Soutěžila šestičlenná družstva ve 4 kategoriích (mladší žáci, mladší žákyně, starší žáci a starší žákyně). Do výsledku se započítával čas čtyř nejrychlejších závodníků družstva a do krajského kola postupovalo vždy jen družstvo, které se umístilo na 1. místě. Za naši školu ZŠ Vejrostova závodilo tedy 24 žáků a žákyň. Mladší žáci, žákyně a starší žákyně měli trať dlouhou 1500m, starší žáci 3000 m.  

Mladší žáci (Lukáš Karas, Lukáš Tureček, Jan Skoupý 7.A, Jakub Kysa 7.D, Jakub Struž a Matyáš Urban 6.A) se umístili na1. místě a postoupili do Krajského kola. Mladší a starší žákyně se umístili na 9. místě a starší žáci na 5. místě. V jednotlivcích získal medaili za 1. místo Lukáš Karas, který zaběhl závod na 1500 m za 5:32. 

A stejný týden v pátek 7. 10. 2022 se opět v parku Lužánky konalo Krajské kolo v Přespolním běhu. Našim mladším žákům (Lukáš Karas, Lukáš Tureček, Jan Skoupý, Jakub Kysa, Jakub Struž, Matyáš Urban) se podařilo umístit na 5. místě. Krásného umístění dosáhli dva žáci, kteří získali medaili za 1. místo  – Lukáš Karas a za 3. místo – Lukáš Tureček.  

Všem závodníkům děkujeme za krásný závod a vítězům gratulujeme! 

Mgr. Daniela Kozáková


Adaptační kurz 6.B

26. 9. – 29. 9. 2022

Jako každý rok, proběhl i letos, napříč všemi šestými ročníky, adaptační kurz, jehož se zúčastnila tedy i třída 6. B, a to za doprovodu paní školní psycholožky, třídní učitelky, paní asistentky a také druhé pedagožky.

         Jelikož bývá na naší škole zvykem, že jsou šesté ročníky novými kolektivy, které vznikly spojením různých pátých tříd, je hlavním cílem adaptačního kurzu lépe se poznávat v rámci kolektivů, tříd, aby tak mohl být nastartován začátek nového školního roku.

         V našem případě, tedy v případě 6. B, to však úplně neplatí, a to z toho důvodu, že žáci této třídy byli na prvním stupni tak spokojení, že jsou spolu, že dokonce žádali v pátém ročníku, aby mohli jako třída pokračovat dál na druhém stupni. A to se jim také povedlo.

         Tento kurz nám samozřejmě pomohl dále rozvíjet náš kolektiv, uvědomit si, že je potřeba, aby se všichni zapojovali, aby nebyl nikdo vyčleňován, a to zejména proto, abychom se do třídy těšili. Kromě toho pomohl třídě seznámit se lépe s novou třídní učitelkou, s paní asistentkou a s druhou pedagožkou.

         Program každého dne byl velice bohatý. První a třetí den jsme zůstávali ve škole a hráli různé hry, ať už na přemýšlení, nebo více na pohyb. Důležité bylo zapojování všech členů, když byla třída rozdělena do skupin. Některé aktivity probíhaly také venku. Tyto byly více aktivnější zaměřené více na rychlost, ale i na paměť.

Třída pak zhodnotila, že se jim nejvíce líbila aktivita, kdy se jako kolektiv měli přesunout pomocí nastříhaných koberečků z jednoho místa na druhé, a to jako tým. Pokud někdo spadl z koberce, museli se všichni pro toho jedince vrátit. A i když se stalo vícekrát, že hold někdo neudržel balanc a spadl tzv. do té vody, všichni bez hádek, bez pocitů naštvání se opravdu pro každého spadlého žáka vraceli, aby pak všichni společně mohli přeskočit do místa B, do místa „bezpečí“.

         Na druhý den byl naplánován výlet do Permonia v Oslavanech. Tady měli žáci opět ve skupinkách pracovat na daných úkolech, aby nasbírali co nejvíce bodů.

A i když nám počasí úplně nepřálo, děti byly aktivní a zapálené do plnění úkolů na různých stanovištích. Bylo to velice zábavné a vtipné. A jako odměna na každého žáka čekala malá soška Permoníka.

         Žákům 6. B se adaptační kurz líbil. Sami ho hodnotili pozitivně. Sice nejvíce zaznívalo, že bylo skvělé, že se nemuseli v tyto dny učit, ale většina také uznala, že se mohli všichni ještě lépe poznat. Nejvíce si pak užili především aktivit v Permoniu, ale i tady u nás ve škole, například právě hru s koberci.

Mgr. Martina Svobodová


Interaktivní program 7. B – Na návštěvě u Mahenů

V prosinci oslavíme 140. výročí narození významného brněnského knihovníka, dramaturga, spisovatele a kulturního činitele Jiřího Mahena. A protože jsme se na druhém stupni rozhodli se této významné osobnosti během podzimu v některých hodinách věnovat, využili jsme se 7. B možnosti „navštívit“ přímo manžele Karlu a Jiřího Mahenovy. Zavítali jsme do Mahenova památníku, vily, kde za první republiky Mahenovi bydleli a kde se v současné době nachází knihovna a několik místnosti přibližujících život Mahenových. Stali jsme se součástí interaktivního rozhovoru s „Mahenovými“ v dobových kostýmech, formou luštění a práce ve skupinkách se seznámili s osudem a prací obou manželů, našli na zahradě Mahenovu oblíbenou pivoňku a nakonec si prohlédli pracovnu Jiřího Mahena i současnou knihovnu, která patří k zařízením Knihovny Jiřího Mahena. Atmosféra se zaměstnankyněmi památníku byla více než příjemná a my jim za ni děkujeme.

Mgr. Lenka Broklová


Vejrostka opět v pohybu!

Ve dnech 15. a 16. září se na ZŠ Vejrostova pro 2. stupeň opět konal desetiboj všestrannosti organizovaný mistryní světa v trojskoku Šárkou Kašpárkovou a tělocvikářkou Danielou Kozákovou. Počasí soutěži první den moc nepřálo, ale druhý den byl lepší i přes chladnější počasí. Žáci si zasoutěžili v různých disciplínách: běh na 60 metrů, hod kriketovým míčkem, skok daleký, hod medicinbalem, trojskok, kliky, leh-sedy, dribling, shyby a skákání přes švihadlo. I tento rok předvedli soutěžící skvělé výsledky. „Většina žáků hází pěkné vzdálenosti,“ dokládá paní učitelka Ulrychová, která má na starost stanoviště pro hod kriketovým míčkem. „Měli jsme tu jeden běh pod 9 vteřin, což je super výkon!“ říká zase paní učitelka Kuníková ze stanoviště pro běh 60 metrů. Žáci rovněž mohli ocenit “Nej rozhodčí”, tedy toho, kdo je nejvíce podpořil, aby podali maximální výkon. Pro uvolnění od stresu byly dostupná i dvě stanoviště, kde si mohli soutěžící zatancovat. Sportovní atmosféru dodávala i hudba na hřišti.

Sportovní dny se opravdu povedly a všichni doufají, že příští rok se bude tato soutěž opakovat a vydaří se stejně dobře jako letos.

Tomáš Adam a František Weber, žáci IX.C


Adaptační pobyt  

První úterý v září se třída 6. A vydala na svůj třídenní adaptační pobyt do Kobylí na Moravě. Po příjezdu vlakem na nás v pěkném sportovním areálu čekalo několik hřišť na různé sporty, bazén, skvělé jídlo, nedaleká rozhledna s výhledy na Pálavu a vinice a také spousta sladkých hroznů, které právě dozrávaly.

Celé tři dny našeho pobytu jsme věnovali nejen stmelovacím a poznávacím aktivitám, které připravila především p. školní psycholožka, ale také jsme hodně sportovali. Žáci se na základě kritérií daných vyučujícími rozdělili na pět týmů a systémem každý s každým odehráli turnaj v přehazce na písku, ve volejbale na antuce, ve stolním tenisu, v pétanque a na závěr byly i štafetové běhy na trávě, v písku i na antuce.

Kromě vzpomínek na vydařené tři dny si navíc každý odvezl také tričko s vlastnoruční grafikou.
Adaptační pobyt všichni zúčastnění hodnotili velmi kladně, což je jistě dobré znamení pro budoucí spolupráci a soužití v následujících školních letech. 

Mgr. Eliška Houšťová 


Zpráva o průběhu edukativně-poznávacího zájezdu do Anglie konaného ZŠ Vejrostovou se spoluprací s CK ve dne 25. – 30. 6. 2022.

Zájezdu se účastnilo 52 žáků a 4 pedagogové.

Vyjeli jsme v sobotu 25.6. 2022 v dopoledních hodinách od budovy ZŠ. Na hranice s Německem jsme dorazili v 15h téhož dne a pokračovali přes Německo a Belgii až do francouzského přístavního města Calais. Tam jsme dorazili cca ve 4h nad ránem druhého dne. Kanál La Manche jsme překonali trajektem, kde jsme okusili Full English Breakfast a také měli krásné ranní počasí na výhled, zejména na útesy v Doveru. Po krátké 2-hodinové jízdě jsme dorazili do Londýna, kde nás řídiči vysadili u Greenwich, aby mohli splnit povinnou bezpečnostní přestávku. My jsme navštívili nultý poledník rozdělující východní a západní polokouli, prohlédli si stěžejník Cutty Sark a dopluli na vyhlídkovém říčním člunu po řece Temži až do samotného centra Londýna. Zde jsme strávili celý den procházkou kolem Big Ben, Westminster Palace and Abbey, Buckingham palace, Piccadilly, and Trafalgar square. Na tomto náměstí jsme měli přestávku na občerstvení a drobné nákupy. Posléze jsme prošli Downing street na vyhlídkové kolo London Eye, na kterém jsme půl hodiny obdivovali krásy architektury Londýna z ptačí perspektivy. Zpět k autobusu jsme znovu využili lodní dopravu až k O2 centre. Další cesta nás již vedla na jih do našeho působiště v městě Shoreham by Sea. Tam na nás čekali hostitelské rodiny, které si nás odvezli do svých domovů k ubytování. Následující tři dny se odehrávaly podle následujícího scénáře: Ranní setkání u autobusu a odjezd do College u místního letiště, kde žáci absolvovali dopolední výuku s různými lektory (rodilými mluvčími). Odpolední program v pondělí se odehrával procházkou po útesech Beachy Head, posezením na pláži pod útesy a návštěvou pobřežního města Eastbourne. Úterní odpoledne jsme strávili ve vojenském muzeum létání (Tangmere Military Aviation Museum), kde žáci mohli obdivovat létací stroje RAF 20. století včetně možnosti simulačních letů, které si všichni s oblibou vyzkoušeli. Následně jsme si vychutnali prohlídku katedrály a městečka Chichester s povinnou nákupní hodinkou v obchodě Poundland.

Středeční ráno jsme se rozloučili s hostitelskými rodinami a strávili poslední dopoledne ve škole, kde byli žáci oceněni diplomy za své studium. Předodjezdové odpoledne jsme si užili v letovisku Brighton, které je hojně využíváno Londýňany zejména o víkendech. Po hodinové prohlídce nejstaršího akvária na světě (Sea Life Centre) nám procházkové molo (pier) nabídlo možnosti občerstvení (fish and chips), ale také zábavní centrum, nebo krásné posezení na pláži. Tady jsme se naučili si chránit jídlo před vlezlými racky, kteří si bezostyšně nabídli přímo z ruky. Autobus na nás čekal přímo na pobřežní silnici v 5 hodin odpoledne. Cesta nazpět vedla Euro tunelem, kde náš autobus najel do přepravního vlaku a byli jsme během 20-minutové jízdy zpět na kontinentě. Následovala cesta zpět, na které jsme si prohlíželi vyfocené zážitky a pomalu plánovali naše prázdninové dobrodružství. Někteří z žáků (9.třídy) se s námi rozloučili nadobro, ale tak to bývá…

Co závěrem? Snad jen, že jsme nasáli atmosféru anglosaského světa, viděli krásné a zajímavé místa, poznali život obyčejných Angličanů a také utužili naše vztahy napříč třidami a ročníky.

Dík patří všem, zejména rodičům, kteří tuto nádhernou událost žákům uhradili a také velké díky vedení školy za jejich podporu a v neposlední řadě naší skvělé a věčně usměvavé průvodkyni Marušce z Plzně.

Mgr. Petr Doležel


Nejkrásnější obraz pro Fénix

V červnu nám přišla radostná zpráva, že se umístila naše žákyně Nikola Ševčíková z 6.D a její obraz Proměna – žena ve Finální kolekci soutěže o nejkrásnější Obraz pro Fenix roku 2022.

Zde je odkaz na 74 vybraných obrazů:

https://drazbaprofenix.cz/drazba-2022/

Obraz naší žákyně byl vybrán z 650 obrázků odbornou komisí ve složení Katherine Kastner, Lucia Lettenmayerová, Denisa Kujelová, František Kinský a Michal Horáček.  

Zbylé obrazy ostatních žáků zůstávají v referenční sbírce ParaCENTRA Fenix a budou sloužit na benefiční účely s předem stanoveným výtěžkem.

Mgr. Květa Matuštíková


Výlet 6.A 25.5. – 26.5. 2022

Ve středu 25. 5. 6. A vyrazila na dvoudenní výlet do Sloupu v Moravském krasu.

Nejprve jsme zavítali do rekreačního střediska Čermák, kde jsme si dali dobrý obídek a nechali svá zavazadla v chatkách a potom se vydali na výlet lesem kolem Sloupsko – Šošůvských jeskyní na propast Macochu a na prohlídku do Punkevních jeskyní, kde jsme se projeli na lodičkách po ponorné říčce Punkvě a vyslechli pověst o Macoše.

Po prohlídce jsme se vyrazili krásnou krasovou krajinou zpět do Sloupu.

Po dobré večeři jsme si zahráli fotbálek, volejbal a zapálili oheň. Druhý den po snídani jsme si zasportovali a vydali se na cestu zpět.

Náš první výlet se nám moc vydařil a byla velká legrace, těšíme se na další.

Mgr. Kateřina Ulrychová, třídní učitelka


6. B v Praze

Každý rok je zvykem, že se na druhém stupni jezdí na výlet a naše třída tento rok jela do Prahy. Celý výlet s námi byly paní učitelky Mgr. Magda Beránková a třídní učitelka Mgr. Lenka Broklová. Jeli jsme vlakem a nazpět autobusem. Navštívili jsme Karlův most, rozhlednu na Petříně, zrcadlové bludiště, orloj, Muzeum voskových figurín a taky jsme se projeli metrem. Asi jsme si nejvíce užili Muzeum voskových figurín, viděli jsme tam spoustu známých osobností i třeba Michaela Jacksona. Většinou jsme v Praze byli poprvé a určitě jsme si to moc užili. Těšíme se na příští rok, až se opět třída 6.B vydá na výlet.

Mia Debeljak

11. 5. si 6. B prožila krásný třídní výlet Prahou vymyšlený Mgr. Lenkou Broklovou. Dopravili jsme se do hlavního města Praha a navštívili jsme plno krásných a známých míst. Prošli jsme se po Karlově mostě a také nahlédli do Muzea voskových figurín. Prošli jsme pod velkou hladovou zdí a vyšlapali několik schodů na rozhlednu, abychom viděli krásný pohled na město Prahu. S nadšením jsme vyjeli na Petřín, bloudili v zrcadlovém bludišti a fotili se ve vtipných zrcadlech. Pokračovali jsme v cestě kolem orloje a viděli jsme místo, kde se natáčel známý film zvaný Chobotničky z druhého patra.   

Markéta Hadrabová 

Sraz jsme měli 6.40, jeli jsme na nádraží a vlak nám jel 7.38. Ve vlaku to byla zábava, mohli jsme si sklopit sedačku, takže jsme si mohli lehnout, dívali jsme se na filmy, dokonce ve vlaku jsme si mohli něco koupit, což bylo dobrý. Dorazili jsme do Prahy v 10.45. Byli jsme na Karlově mostě, na Petříně, u orloje, u památníku Nicolase Wintona, na Staroměstském náměstí. Oběd jsme měli v McDonald´s. Nazpátek jsme jeli autobusem, bylo to tam pohodlný, byla tam televize, dostali jsme tam kakao a ještě jsme dostali sluchátka k televizi. Dojeli jsme na Ečerovu v 20.30. Dneska jsem si to moc užila, bylo to moc super.

Dana Havlíková

V květnu jsme se podívali do Prahy. Sešli jsme se u tramvaje a jeli na nádraží. Byly s námi naše učitelky, Mgr. Broklová a Mgr. Beránková. Vlakem jsme se dopravili do hlavního města České republiky. Jako první se nabídla lanovka na Petřínskou rozhlednu, kde se většina z nás rozhodla vystoupat nahoru, výhled byl úžasný. Po procházce mezi pražskými uličkami jsme se prošli po Karlově kamenném mostě přes Vltavu až na Staroměstské náměstí, kde bylo slyšet zvonění pražského orloje. Návštěva tamního McDonald´s byla též skvělá. Po naprosto „zdravém“ obědu na nás čekalo Muzeum voskových figurín. Po dalším procházení ulicemi Prahy nás paní učitelky dovedly do stanice metra, které nás dopravilo k autobusu, ve kterém jsme dojeli až do Jihomoravského kraje. MHD už nás zavedla do Bystrce, kde jsme se rozešli, do svých domovů.

Filip Ferus

Do Prahy jsme se dopravili vlakem. Poté, co jsme dojeli, jsme si prohlédli pražské nádraží.  Na nádraží byl památník Nikolase Wintona a malý poskládaný model celého pražského nádraží z Lega. Poté jsme šli na Petřín, nahoru jsme se dopravili lanovkou. Nahoře, kdo chtěl, mohl na Petřínskou rozhlednu, z ní šlo vidět téměř na celé Staroměstské náměstí. Dali jsme si chvíli pauzu a poté jsme se vydali do zrcadlového bludiště, bylo to tam malé, ale zábavné, na konci byla zrcadla, která vás srandovně tvarovala.

Na cestě na Staroměstské náměstí jsme šli kolem Lennonovy zdi a přes Karlův most, pak už jsme byli na Staroměstském náměstí. Viděli jsme orloj a pak jsme se šli podívat na 27 křížů.

Po malé přestávce jsme šli na Václavák, kde jsme viděli Národní muzeum, ale jen z dálky. Pak se celá třída nahrnula do McDonald´s, po jídle jsme šli do Muzea voskových figurín, bylo to tam moc pěkné. Poté jsme se svezli metrem na autobusové nádraží Florenc a už jsme jeli domů.

Jiří Létal

6.B zamířila vlakem cestou do Prahy. Praha je samo o sobě velké město, a tak 6.B stihla mnoho věcí, co se dá. Jako třeba – procházku po Karlově mostě, prohlédnout si Petřín a výhled z něho, Muzeum voskových figurín atd. 6.B dokázala, že přes všechny kopce a schody jsme se dostali tam, kam potřebovali, a naše třída si to moc užila. A už se celá 6.B těší na další výlet, co nás čeká.               

Terka Šmídová

Naše výprava vznikla s pomocí naší oblíbené třídní učitelky Mgr. Lenky Brokové a paní učitelky Mgr. Magdy Beránkové. Ve středu 11. 5. 2022 v 6.40 jsme začali naši výpravu. Navštívili jsme Petřínskou rozhlednu, zrcadlové bludiště, muzeum voskových figurín, Karlův most, orloj a Staroměstské náměstí. Nejvíce jsme si snad užili Muzeum voskových figurín. Byli jsme tam skoro sami a založili jsme třídní hudební skupinu. Mohli jsme se vyfotit s figurínami, vyzkoušet si naši sílu a hraní na bubny a na kytaru. Na Staroměstském náměstí byla poprava 27 českých pánů neboli jsou tam vyznačené kříže. Viděli jsme památník Nicolase Wintona, který byl obložen květy. Nakonec jsme se celá třida vyfotili u Lennonovy zdi, která byla plná barev.

Viki Veinerová

Do Prahy jsme jeli tři a půl hodiny, zarezervovaly jsme si vagon, ale náš vagon vyřadili… Dorazili jsme do zastávky Praha hl. n., potom jsme jeli tramvají a viděli jsme Karlův most. Výhled přes Karlův most byl nádherný. Tramvají jsme jeli k lanovce na Petříně, kde jenom ti, co chtěli, šli na vyhlídku a také jsme šli do zrcadlového bludiště, tam se nám moc líbilo, ale bylo to hodně krátké… Ale viděli jsme také hladovou zeď, potom jsme šli z Petřína a na Karlův most. Výhled byl také nádherní a spooooosta karikatur, potom jsme šli přes Staroměstské náměstí. A tam jsme viděli orloj v pohybu a taky jsme šli do McDonald´s a potom jsme šli do muzea figurín a potom jsme šli už ve 4 hodiny večer na metro na zastávku Florenc a taky jsme odjížděli autobusem z Florence.

Klára Konečná


Biologická olympiáda – školní rok 2021 /2022

Školní kolo Biologické olympiády se na naší škole Vejrostova 1, Brno konalo ve středu 2. 2. 2022 od 14 hodin. Skládalo se ze tří částí – teoretické (test), praktické (poznávání předložených rostlin, hub a živočichů) a laboratorního úkolu.

V kategorii D (6. a 7. ročník) soutěžilo 11 žáků.

 1. místo – Richard Mojžíš 6.D
 2. místo – Veronika Belžíková 7.A
 3. místo – Natálie Marvánová 7.C

V kategorii C (8. a 9. ročník) soutěžilo 12 žáků.

 1. místo – Andrea Vaňková 8.C
 2. místo – Michael Šindelář 8.D
 3. místo – Ema Válková 8.D

Po splnění povinného vstupního úkolu postoupili do Okresního kola Biologické olympiády jeden nebo dva žáci z každé kategorie. A to Richard Mojžíš (kategorie D) a Andrea Vaňková a Michael Šindelář (kategorie C).

Okresní kolo (Brno – město) Biologické olympiády

Pro kategorii C se konalo 11. 4. 2022 v CVČ Lužánky. Zúčastnilo se celkem 53 žáků z města Brna.

5. místo – Andrea Vaňková 8.C – postup do Krajského kola

39. místo – Michael Šindelář 8.D

Pro kategorii D se konalo 22. 4. 2022 v CVČ Lužánky. A zúčastnilo se celkem 42 žáků.

22. místo – Richard Mojžíš 6.D

Krajské kolo Biologické olympiády se konalo ve čtvrtek 12. 5. 2022 také v CVČ Lužánky. Soutěžilo celkem 28 žáků z Jihomoravského kraje.

 Andrea Vaňková se umístila na krásném 10. místě. Gratulujeme k nádhernému výsledku!

Mgr. Daniela Kozáková


Loono – preventivní program

V pátek 13.5. se žáci z 8.B a 8.C zúčastnili v rámci předmětu Výchovy ke zdraví workshopu na téma Prevence rakoviny.

Jednalo se o komplexní přednášku s praktickou ukázkou, kde byly využity i modely, na které si žáci v rámci nácviku samovyšetření mohli i sáhnout. V modelech byly skryté útvary, které žáci nahmatali a tím si ověřili správnost naučených hmatů.

Workshop byl zajištěn organizací Loono a jejich přednášejícími, kteří nám již do výuky zaslali doplňující materiály k oblastem dospívání a reprodukční zdraví.

Jedná se o doplnění informací v oblasti prevence, která je vnímaná i žáky jako důležitá pro zdraví na celý život.

Mgr. Květa Matuštíková


Zpátky k pohybu

Naši žáci devátých ročníků se v pátek 6.5.2022 zúčastnili sportovního dne v Tréninkovém Centru Brno v rámci solidárního projektu Zpátky k Pohybu, který má za cíl podporu zdravého životního stylu a pravidelné fyzické aktivity, u žáků základních škol.

Žáci byli rozděleni na dvě skupiny a v prvním 60minutovém bloku prohloubili své znalosti v oblasti výživy, regenerace a tréninku. Dále si pak zasoutěžili s využitím fitness pomůcky Blazepod o to, kdo má nejrychlejší reakce a koordinaci pohybu.

V druhém 60minutovém bloku si žáci vyzkoušeli základní silové cviky jako dřep, mrtvý tah, bench, přítah, tlaky na ramena a další. Velký důraz byl kladen na techniku cviku a potřebnou aktivaci před samotným cvičením. Žáci se seznámili se základními principy a benefity silového tréninku, jak u něj postupovat a na co si dát pozor.

Mgr. Martin Janás a Mgr. Petr Slonek


Příběhy našich sousedů

Tento školní rok jsme se zapojili do projektu Příběhy našich sousedů pořádaného organizací Post Bellum. Jde o projekt, kdy vybraný tým žáků pod vedením učitele má za úkol vyzpovídat pamětníka, nahrát s ním rozhovor a jeho vzpomínky zpracovat do nějaké formy, např. audionahrávky, videa, animace, komiksu atd.

Náš tým tvořily žákyně 8.C – Justýna Havlíčková, Tereza Kurucová, Valentýna Češková, Andrea vaňková, Jasmina Makhloufi a Mgr. Martina Nožková.

Holky čekal nelehký úkol a určitě nejednou zapochybovaly, že do toho vůbec šly. Práce na projektu byla totiž velmi časově náročná. Už v říjnu jsme se pustily do práce, udělaly jsme s naším pamětníkem rozhovor, absolvovaly jsme dva animační workshopy, kde jsme se naučily animovat, následně holky vytvořily všechny podklady pro animaci a konečnou verzi videa jsme vytvořily v animačním centru Scala. Nakonec z naší práce vzešlo jedno zanimované video, které pojednává o důležitých životních událostech našeho pamětníka pana Havlíčka. Holky byly velmi pilné, každá v projektu mohla zúročit své kladné stránky a svá nadání.

Nakonec se nám práce vyplatila. 20.4. 2022 proběhla závěrečná prezentace všech zúčastněných týmů z Brna. Náš tým odprezentoval svůj výtvor a představil porotě i publiku svého pamětníka. Ze slavnostního ukončení projektu jsme odcházeli s 2. místem a krásnými cenami. Největším vyznamenáním je nám však dobrý pocit z dobře odvedené práce a uvědomění, že vložené úsilí do projektu nebylo marné.

Za celý tým

Mgr.  Martina Nožková


Exkurze do školní jídelny

Ve čtvrtek 31.3 jsme byli s žáky 6.B (1.skupina) v rámci předmětu Svět práce-vaření na exkurzi v naší školní kuchyni. Paní vedoucí nás radostně přivítala a hned jsme byli hygienicky vybaveni na vstup, kde se obědy připravují.

V tento den se připravoval bramborový guláš a nás zajímala „cesta přípravy“ tohoto pokrmu, než se dostane k nám do talíře na obědě.

Dále jsme se seznámili s hygienickými pravidly, s vybavením školní kuchyně a její organizací při práci. Žáci měli možnost se na vše podívat a zeptat se.

Získané poznatky uplatňujeme i ve vyučování při plánování a přípravě pokrmů.

Děkujeme týmu školní kuchyně a těšíme se na další návštěvy.

Mgr. Květa Matuštíková


Výtvarná soutěž Dunajský umělec

Výtvarná soutěž Dunajský umělec byla pro naše žáky velkým úspěchem.

Umístili jsme se na druhém místě z celé České republiky v kategorii Video Teenageři od 12 do 18 let. Písnička postoupila do mezinárodního kola soutěže.

Ve výuce vznikl text veselé písničky, který byl doplněn o výtvarnou a hudební složku. Spojily se tak dovednosti našich žáků z českého jazyka, anglického jazyka, hudební a výtvarné výchovy.

V hudebním klipu Dunaj se žáci zaměřili na dle nich základní lidské potřeby – vodu a lásku. Snažili se spontánně propojit vodní živel s příběhem lidské lásky tak, aby vytvořili smysluplný příběh, který následně zpracovali jako píseň a k ní dotvořili krátkou ilustraci. Tak jak voda protéká přírodou, tak láska vzniká v životě člověka. Nechávají tedy posluchačům prostor pro jejich vlastní interpretaci.

Zde si můžete i Vy originální videoklip poslechnout:

Písničku si již poslechlo a poslechne velké množství posluchačů a my máme z toho velikou radost.

Děkuji za mezioborovou spolupráci Mgr. Kateřině Semerádové a Mgr. Věře Livingstonové.

Mgr. Květa Matuštíková


Lyžařský výcvikový kurz Kunčice u Starého Města pod Králickým Sněžníkem, penzion Stará škola

 • 1. termín: 21. – 25. 2. 2022 – 8.A,D
 • 2. termín: 28. 2. – 4. 3. 2022 – 8.B,C

V únoru a na začátku března se konal lyžařský výcvikový kurz pro žáky 8. ročníku, který byl z důvodu karantény přeložený z předchozího ročníku.

Prvního lyžařského kurzu v Kunčicích se zúčastnilo 38 žáků z 8.A a z 8.D. Odpoledne po příjezdu jsme žáky a žákyně rozdělili podle pokročilosti do čtyř družstev. Jedno družstvo tvořili snowboardisté, kterých bylo celkem 11. Druhé družstvo byli dobří lyžaři, třetí středně pokročilí a čtvrté družstvo začátečníci, kterých bylo celkem 7. S lyžaři jsme zvládli po rozdělení ještě sjet několikrát sjezdovku.  Pro všechny žáky jsme zajistili skipasy a šli na společnou procházku kolem Kunčic. Večer jsme žáky seznámili s pravidly kurzu a hlavně s pravidly chování na sjezdovkách. S pravidly FIS, které jsme zopakovali hrou Kahoot. A přidali jsme k tomu i informace o Jeseníkách a masivu Králického Sněžníku. Večer jsme zakončili deskovými hrami, hraním na hudební nástroje a zpěvem. Od druhého dne až do pátku probíhal dopolední výcvik po družstvech od 9 do 12 hodin. Začátečníci během dopoledne zvládli pohyb na lyžích, zastavit v pluhu, oblouky v pluhu a většina z nich vyjela na lanovce a na vleku. Mírně pokročilí trénovali smýkaný oblouk a pokročilí po rozlyžování zkoušeli cvičení na carvingový oblouk – řezaný oblouk po hranách obou lyží. Odpolední výcvik probíhal od 14 do 16 hodin. Podle zlepšování ve družstvech jsme provedli pár přeřazení.  Před večeří jsme ještě chodili ven na procházku po okolí. Večerní program jsme zaměřili na metodiku a cvičení lyžování – smýkaný oblouk x řezaný oblouk. Ale hlavně na carvingový oblouk a jednotlivá cvičení – jízda po spodní lyži, jízda s hůlkami před tělem, ruka v bok „letadlo“, přenášení váhy, tlačení do kotníku, kolene… Vysvětlili jsme si rozdíly mezi slalomovým a „obřákovým“ obloukem. Ukázali možnosti vykrojení lyží a různé typy lyžařského vybavení. Vše jsme potom zkoušeli další dny na svahu. Protože bylo hodné teplé počasí a sníh byl mokrý a těžký, tak jsme ve středu udělali odpočinkové odpoledne a šli na výlet do Starého Města. Večer nás navštívil člen Horské služby a udělal nám přenášku o nebezpečí v horách a jak se správně a bezpečně v horách chovat. Celý čtvrtek jsme lyžovali a zdokonalovali oblouky.  Poslední večer se konala diskotéka.  Nebo se hráli společenské a deskové hry. V pátek dopoledne jsme lyžovali jenom hodinu a půl, abychom stihli sbalit lyže do vaků, odnést je do ubytování, sbalit všechny věci a po obědě odjezd domů. Ke škole jsme v pořádku přijeli v 16 hodin. Celý kurz proběhl za krásného slunečného počasí, jen hodně foukalo a občas vítr přinesl sněhovou přeháňku. A všichni žáci se vrátili domů bez zranění.

Druhý lyžařský kurz s 8.B,C probíhal podobně. Žáků bylo celkem 35. První družstvo lyžařů doplnili tři pokročilí snowboardisté. Druhé družstvo tvořili mírně pokročilí lyžaři. Na lyžích nikdy předtím nestálo 7 žáků a další si zpočátku nebyli jistí, takže vznikla dvě družstva začátečníků.  Postupně všichni vyjeli na lanovce a zvládli sjet celou sjezdovku. Ve středu se stal úraz, kdy ke zraněné kostrči po pádu na snowboardu přijela sanitka. Naštěstí, po vyšetření v nemocnici v Šumperku, to byla jen naražená kostrč. Počasí bylo slunečné, jen na konci týdne se zatáhlo a byl velký mráz.

[ngg src=“galleries“ ids=“26″ display=“basic_thumbnail“ thumbnail_crop=“0″]

Mgr. Daniela Kozáková


Přednáška Trestní odpovědnost mladistvých

Žáci 9.A a 9.C se účastnili 25. 2. 2022 přednášky o Trestní odpovědnosti mladistvých.

Jednalo se o dvě vyučovací hodiny, kde žáci nejen poslouchali přednášku s příběhy z praxe paní policistky, ale i pracovali na vytvoření svého stanoviska k určitým problémovým situacím v oblasti trestního zákona u mladistvých. Žáci pracovali při přednášce s materiálem Sešit plný průšvihů, který si poté jako edukační materiál odnesli domů. K tématu si připravili otázky, které je zajímaly a byly jim odborně zodpovězeny. Díky celistvosti přednášky, si všichni odnáší i nové zkušenosti a znalosti. Zde uvádím autentické odpovědi žáků.

„Vzala jsem si z toho to, že nemám páchat žádné trestné činy ani nikomu ubližovat. Dozvěděla jsem se spoustu informací např. jaký je rozdíl mezi přestupkem a trestným činem. I když už jsem hodně toho věděla, docela mě to bavilo.“

 „Všechno jsem to věděla (…), učíme se informace každý rok, myslím si, že všechno víme. A všichni lidi, kteří kouří nebo pijí, tak si to určitě k srdci nevezmou.“

„Bavily mě otázky na příběh Gang. Bylo to poučné i zábavné a už vím, čeho se mohu dopustit a čeho ne.“

„Věci, co paní říkala, vím, ale začala jsem o tom víc přemýšlet. (…) Jinak to bylo zajímavé, protože tohle nám ve škole neřeknou.“

Přednáška je navázaná na preventivní programy, které v prvním pololetí odstartovala přednáška „Neboj se“, kde se žáci seznámili s tématem násilí mezi lidmi a dále nám v rámci spolupráce byla poskytnuta videa do výuky o rizikovém chování mladistvých Desatero pro primární prevenci (např. nekouřit je cool, umět se bránit je cool, nebýt obětí je cool, postavit se šikaně je cool, přijmout pomoc je cool).

Mgr. Květa Matuštíková


Babylon aneb Rozumíme si

Ve čtvrtek 17. února se na naší škole konalo školní kolo soutěže ve čtenářské gramotnosti – Babylon aneb Rozumíme si. Zúčastnilo se ho 23 žáků 6. a 7. tříd, kteří řešili úkoly týkající se především porozumění textu.

Více než polovina žáků se stala úspěšnými řešiteli, ale vítěz mohl být jen jeden.

A tak k 1. místu blahopřejeme Kláře Hermannové ze 7. B. Na 2. místě se umístili Veronika Štefanová ze 6. A, Nela Karolčíková ze 7. A, Ema Hašová ze 7. B a Šimon Šedivý ze 7. D a 3. místo patří Jakubu Královi ze 6. C, Pavlíně Filípkové ze 7. D a Barboře Buryškové ze 7. D.

Dalšími úspěšnými řešiteli byli:

 • Natálie Vašíková ze 6. A,
 • Ondřej Vašák ze 6. C,
 • Nikola Ševčíková a Barbora Horázná, obě ze 6. D,
 • a Adéla Stružová a Daniel Sládek, oba ze 7. A.

Jsme rádi, že nás vítězové budou reprezentovat v městském kole 24. března.

Mgr. Kateřina Semerádová, Mgr. Martina Bradáčková, Mgr. Lenka Broklová


Olympiáda v českém jazyce 2021/2022

Výsledky:

Jméno a třída:Celkový počet bodů:
Isabela Klímová, 9.A43 b.
Ema Válková, 8.D41 b.
Michael Šindelář, 8.D38 b.
Laura Gescheidtová, 8.D37 b.
Šimon Marek, 8.C34 b.
Adéla Skybová, 8.A32 b.
Vincenc Pospíšil, 9.A30 b.
Tereza Kurucová, 8.C29 b.
Timon Mlečka, 8.C29 b.
Sofie Vopatová, 8.A26 b.
Tereza Zahradníčková, 8.A24 b.
Valantýna Češková, 8.C22 b.
Adam Klasa, 8.D20 b.

Městského kola se zúčastní Isabela Klímová z 9.A, jestliže by bylo možné obsadit dvě místa, postoupí také Ema Válková z 8.D. Všem zúčastněným děkujeme a postupující(m) budeme držet palce!

Lucie Tešnarová, Lenka Broklová, Radek Havlíček a Kristýna Genserková


Zeměpisná olympiáda

Dne 10.2. 2022 se konala zeměpisná olympiáda žáků šestých a sedmých tříd, osmých a devátých tříd.

Zúčastnilo se jí 6 žáků.

V kategorii sedmých tříd:

 1. místo – Radek Směja 7. C (69 bodů)
 2. místo – David Mlčoch 7. C  (40 bodů)
 3. místo – Jakub Krčmář 7. B (39 bodů)
 4. místo – Jan Nečas 7. B (38 bodů)

V kategorii osmých a devátých tříd:

 1. místo – Daniel Vaněk 8. C (25 bodů).
 2. místo – Michael Šindelář 8. C (23 bodů).

Vítězům blahopřejeme a všem ostatním děkujeme za účast!

Mgr. Kateřina Ulrychová


Lyžařský výcvikový kurz Horní Bečva, chata Unigeo

 • 1. termín: 10. – 14. 1. 2021 – 7.C,D
 • 2. termín: 17. – 21. 1. 2021 – 7.A,B

Prvního lyžařského kurzu na Horní Bečvě se zúčastnilo 36 žáků ze 7.C a 7.D. Hned první odpoledne po příjezdu jsme žáky a žákyně rozdělili podle pokročilosti do čtyř družstev. Na ty, kteří jsou dobří lyžaři, na středně pokročilé a dvě družstva začátečníků, kterých bylo celkem 18. Pro všechny žáky jsme zajistili skipasy a šli na společnou procházku po okolí Horní Bečvy. Večer jsme žáky seznámili s pravidly kurzu a hlavně s pravidly chování na sjezdovkách, s pravidly FIS. Které jsme zopakovali hrou Kahoot. A přidali jsme k tomu i informace o Beskydech. Večer jsme zakončili společnou diskotékou a turnajem ve stolním tenisu a stolním fotbale. Od druhého dne až do pátku probíhal dopolední výcvik po družstvech od 9:30 do 12 hodin. Začátečníci během dopoledne zvládli pohyb na lyžích, zastavit v pluhu, oblouky v pluhu a většina z nich vyjela na vleku. Mírně pokročilí trénovali smýkaný oblouk a pokročilí po rozlyžování zkoušeli cvičení na carvingový oblouk – řezaný oblouk po hranách obou lyží. Odpolední výcvik probíhal od 14:30 do 16:30 hodin. Podle zlepšování ve družstvech jsme provedli pár přeřazení.

Večerní program jsme zaměřili na metodiku a cvičení lyžování – smýkaný oblouk x řezaný oblouk. Ale hlavně na carvingový oblouk a jednotlivá cvičení – jízda po spodní lyži, jízda s hůlkami před tělem, ruka v bok „letadlo“, přenášení váhy, tlačení do kotníku, kolene… Vysvětlili jsme si rozdíly mezi slalomovým a „obřákovým“ obloukem. Ukázali možnosti vykrojení lyží a různé typy lyžařského vybavení. Vše jsme potom zkoušeli další dny na svahu. Třetí večer se uskutečnil turnaj ve stolním tenise a ve stolním fotbale, hráli se stolní hry, zpívalo a hrálo na kytaru. Poslední večer se konala závěrečná diskotéka. Na kterou si některé dívky připravily taneční vystoupení. V pátek dopoledne jsme lyžovali jenom hodinu, abychom stihli sbalit lyže do vaků, odnést je do ubytování, sbalit všechny věci a po obědě odjezd domů. Ke škole jsme v pořádku přijeli v 16 hodin.

Druhý lyžařský kurz se 7.A,B probíhal stejně. Žáků byl podobný počet. Jen bylo méně začátečníků. Na lyžích nikdy předtím nestálo 10 žáků. Díky zdatnosti mohli žáci více jezdit na velkém svahu a zkoušet carvingová cvičení. Obou kurzů se účastnili i žáci se snowboardem.


Pražákův palác – workshop Moderní výtvarné umění

Pražákův palác je jednou z pěti budov Moravské galerie v Brně. S žáky osmých ročníků jsme v rámci předmětu Užité výtvarné činnosti zajeli do Pražákova paláce na workshop Moderní výtvarné umění.

Paní lektorka nás na workshop pozvala následujícími slovy:

Přijďte objevit kouzlo umění pod mikroskopem–podíváme se na umění pěkně zblízka. Díky mikroskopu můžeme spatřit to, co naše lidské oko často zachytí. A výtvarné práce, které se nám zdají na první pohled obyčejné nebo dokonce nepochopitelné, dostávají pod mikroskopem úplně jiný rozměr. Naučíme se dívat na umění v kontextu doby a pochopit, co chtěli současní umělci svými díly říct.

Během programu jsme podrobně prozkoumali různé způsoby výtvarného vyjádření na příkladech děl ze stálé expozice ART IS HERE: NOVÉ UMĚNÍ.

Byl to workshop plný nových informací a zážitků. Žáci si také sami vyzkoušeli „na vlastní kůži“ různé formy moderního umění. Poskytujeme i vám k nahlédnutí ukázku, kterou žáci na workshopu natočili.

Videoart – téma Židle

Mgr. Květa Matuštíková