O ŠKOLE

Home » O ŠKOLE

Jsme školou s 1. – 9. postupným ročníkem na brněnském sídlišti Bystrc. Škola je situovaná v krásném prostředí obklopeném lesy. U školy je vybudován velký sportovní areál. Škola je dobře dostupná prostředky MHD. Před školou jsou velká parkoviště.

Škola má k dispozici školní družinu. Žáci mají k dispozici zařízení školního stravování.

Škola disponuje odbornými učebnami biologie, cizích jazyků, dějepisu, fyziky, hudební výchovy, chemie, ICT, praktického vyučování (žákovská kuchyň), výtvarné výchovy, zeměpisu, dvěma tělocvičnami a posilovnou.

Mimo vybavenou učebnu ICT je k dispozici také mobilní učebna s žákovskými notebooky, nově je také škola vybavena tablety do výuky a robotickými sadami pro výuku IT.

0
Tříd
0
Pedagogů
0
Skupin
0
Odučených hodin za školní rok
0
+
Akcí ve školním roce

S kým spolupracujeme