OFFICE 365

Home » NOVINKY » OFFICE 365

Na základě nové smlouvy se společností Microsoft má naše škola možnost poskytnout všem svým žákům online verzi aplikací sady Microsoft Office, která zahrnuje Word, Excel, PowerPoint, Microsoft Teams a další nástroje pro vzdělávání.

Součástí každého účtu v Office 365 je osobní soukromé uložiště OneDrive, určené pro ukládání a práci s dokumenty. OneDrive mimo jiné umožňuje rozsáhlé funkce sdílení dokumentů – se spolužáky, rodinou, ale i s vyučujícími školy (úkoly, samostatné práce, prezentace atd.).

Žáci mají možnost získat přihlašovací údaje přes Edookit nebo osobně od paní učitelky Heleny Danillové.