PROJEKTY

Home » O ŠKOLE » PROJEKTY

Naše škola umožňuje žákům účastnit se během školního roku množství projektů, které si kladou za úkol podporovat výuku a umožňují žákům vytvořit si vlastní názory a získat obecný rozhled v rozmanitých oblastech lidského života. Informace o těchto projektech najdete pod záložkou Školní projekty.

Zapojujeme se také do projektů Ministerstva školstní, mládeže a tělovýchovy a projektů města Brna. Tyto najdete pod záložkou Financované projekty.