ŠKOLSKÁ RADA

Home » O ŠKOLE » ŠKOLSKÁ RADA

Seznam členů školské rady:

Zástupci zřizovatele:

Zástupci rodičů:

Zástupci učitelů:


Výsledky voleb do školské rady z 21.6.2021

Z řad zákonných zástupců byly do školské rady zvoleny Mgr. Darina Mísařová, Ph.D (56 hlasů) a Mgr. Lenka Čerstvá, DiS (29 hlasů).

Z pedagogického sboru byly do školské rady zvoleny Mgr. Olga Novotná (33 hlasů) a Mgr. Svatava Provazníková (32 hlasů).

Dne 24. 1. 2018 Rada MČ Brno-Bystrc jmenovala za členy školské rady pro ZŠ Vejrostova na funkční období 2018 – 2021: RNDr. Vladimíra Vetchého, CSc. a Ing. Pavla Kříže, Ph.D.


Dokumenty

Jednací řád školské rady (.pdf)

Zápisy ze školské rady