ŠKOLSKÁ RADA

Home » O ŠKOLE » ŠKOLSKÁ RADA

Seznam kandidátů do školské rady

Seznam kandidátů do školské rady najdete ZDE (.pdf)


Volby do školské rady

Ředitel Základní školy Brno, Vejrostova 1, příspěvková organizace vyhlašuje v souladu s ustanovením § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (Školský zákon), v platném znění, volby členů do školské rady na funkční období červen 2024 až červen 2027.

Termín konání voleb je stanoven na 27.5.2024. Více informací najdete ZDE (.pdf).

Návrh kandidáta člena školské rady ZDE (.pdf).


Seznam členů školské rady:

Zástupci zřizovatele:

Zástupci rodičů:

Zástupci učitelů:


Výsledky voleb do školské rady z 21.6.2021

Z řad zákonných zástupců byly do školské rady zvoleny Mgr. Darina Mísařová, Ph.D (56 hlasů) a Mgr. Lenka Čerstvá, DiS (29 hlasů).

Z pedagogického sboru byly do školské rady zvoleny Mgr. Olga Novotná (33 hlasů) a Mgr. Svatava Provazníková (32 hlasů).

Dne 24. 1. 2018 Rada MČ Brno-Bystrc jmenovala za členy školské rady pro ZŠ Vejrostova na funkční období 2018 – 2021: RNDr. Vladimíra Vetchého, CSc. a Ing. Pavla Kříže, Ph.D.


Dokumenty

Jednací řád školské rady (.pdf)

Zápisy ze školské rady