INFORMACE

Home » VOLEJBAL » INFORMACE

Volejbalová třída 2020/2021

I ve školním roce 2020/2021 otevřeme sportovní volejbalovou třídu, která má na naší škole několikaletou tradici. Ve třídě 6.A se žáci budou věnovat volejbalu pod vedením pedagogů a trenérů. Do volejbalové třídy se mohou přihlásit žáci se zájmem o volejbal, kteří aktuálně navštěvují volejbalovou přípravku. Současně i děti, které ve 2. pololetí nastoupí do přípravky, kterou nyní vedou trenéři, bývalí aktivní hráči. Noví zájemci se přihlásí do 4.3.2020.

Termíny sportovních testů do budoucí volejbalové šesté třídy:

 • 27.5.2020  15.00 – 17.10 hodin v tělocvičně školy 
 • 29.5.2020  15.00 – 17.10 hodin v tělocvičně školy

Zájemci přijdou na testování pouze v jednom z termínů, který si vyberou.

K výběrovému řízení se dostavte ve sportovním oblečení a obuvi, přineste s sebou vyplněný osobní dotazník.

Případné informace žádejte na telefonním čísle: 546 220 173 nebo 603 257 125  

Volejbalová třída začíná nový školní rok 2020/2021 vždy sportovně-adaptačním soustředěním v rekreačním středisku TESLA HORNÍ BRADLO, letos v termínu 29.8. – 4.9.2020, které je pro třídu povinné. Informace k soustředění najdete na webových stránkách školy koncem května 2020.

Informace o výběru do volejbalové třídy

Základní výběr pohybově nadané mládeže bude proveden dle těchto kritérií:   

 1. Kritérium zdravotní a fyziologické  
  • dobrý zdravotní stav (náročnost tréninku) 
 1. Kritérium tělesné stavby  
  • předpokládaná výška, výška rodičů 
  • hmotnost (sklon k obezitě) 
 1. Kritérium motorické  –  sleduje určitou pohybovou úroveň uplatňovanou ve volejbale. Testy:
  • skok daleký z místa odrazem obounož 
  • hod plným míčem  
  • lokomoční rychlost ( 4x 9m ) 
  • všeobecná obratnost ve spojení s rychlostí 
 1. Kritérium psychologické  
  • zjištění informací o žákovi formou dotazníku 

Tréninky 2019/2020

 Žákyně AŽákyně BŽáci6.APřípravka
Pondělí17:00 - 18:3517:00 - 18:35
Úterý17:00 - 18:3517:00 - 18:35
Středa17:15 - 18:5015:20 - 17:00
Čtvrtek16:10 - 17:4516:10 - 17:45
Pátek17:30 - 19:0016:00 - 17:3015:00 - 16:00


Příspěvky na rok 2019-2020 – vybírání

Volejbalové příspěvky můžete letos zaplatit takto:

 1. poslat na účet  52439621/0100
 2. přinést během pracovní doby k hospodářce na ZŠ Vejrostova1 (paní Kinclové).

Platba na účet:

Prosím o vyplnění variabilního symbolu v podobě  8RRMMDD.
RR  =zkrácené označení roku narození (např: ročník narození 2004 – zkráceně 04)
MM = měsíc narození
DD = den narození
Pokud možno do zprávy „PRO PŘÍJEMCE“ napište Jméno a Třídu za koho jsou příspěvky placeny.


Výše příspěvků:

Sezóna 2019/2020Roční příspěvek / osobaTrenéři
KroužekOddílovéCelkem
Přípravka5005001000Koudelová, Brolíková
6. ročník100010002000Špelda, Kloudová
Žákyně družstvo B125012502500Weiser, Šmehlík
Žákyně družstvo A150015003000Olejníčková, Stojanová
Žáci125012502500Kratochvíl, Navrátil