ZÁPIS DO I. TŘÍD

Home » I. stupeň » ZÁPIS DO I. TŘÍD

Seznam žáků přijatých do prvních tříd školního roku 2023/2024

Seznam žáků přijatých do prvních tříd pro školní rok 2023/2024 najdete ZDE.


Zápis do 1. třídy pro školní rok 2023/2024 bude konat

 • v pátek 14.4. 2023 od 14:00 – 18:00 hodin
 • v sobotu 15.4. 2023 od 9:00 – 12:00 hodin.

Zapisují se děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017.

Ve školním roce 2023/24 budeme přijímat max. 120 žáků. Otevírat budeme jednu třídu s programem Začít spolu.  V případě malého zájmu o tento program bude výuka probíhat klasicky.

Informace k zápisu: https://zapisdozs.brno.cz/prijimaci-rizeni

Průběh zápisu

S sebou přineste:

 • elektronicky vygenerovanou Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání nebo
 • žádost o odklad školní docházky (pokud žádáte nebo dosud nejste rozhodnutí a čekáte na vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně).

Tyto formuláře naleznete na stránkách Magistrátu města Brna https://zapisdozs.brno.cz.

 • rodný list dítěte
 • Váš občanský průkaz
 • Rodiče cizinci – pas a doklad o pobytu

Budete-li žádat odklad školní docházky, je třeba podat písemnou žádost a doložit ji do konce května doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Žádost o odklad povinné školní docházky se vyřizuje na SPÁDOVÉ ŠKOLE.


Dostaví-li se k zápisu rodiče s dítětem narozeným v době od 1. 9. do 31. 12. 2017 (tj. k 1. 9. 2023 nešestiletým) a požadují-li zahájení školní docházky, je nezbytně nutné v době zápisu podat písemnou žádost a doložit ji doporučujícím vyjádřením školského poradenského pracoviště a odborného lékaře.

Čas zápisu si zaregistrujte na systému elektronického zápisu: https://zapisdozs.brno.cz

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Má-li dítě jiné trvalé bydliště než zákonný zástupce, je třeba toto doložit (stačí prostá kopie dokladu).

Žádost o odklad je třeba doložit doporučením PPP a pediatra V případě, že ještě chybí vyšetření PPP, pak je třeba přiložit Žádost o přerušení řízení – stačí prosté kopie.

Dále doporučujeme:

 • v případě zájmu o program Začít spolu – vyjádřit svůj zájem nahoře na přihlášce
 • pokud naší školu navštěvuje starší sourozenec – zapsat nahoru na přihlášku jeho jméno, příjmení a třídu, kterou navštěvuje.

Náležitosti Žádosti o přijetí:

 • Vygenerovaná a podepsaná Žádost o přijetí (https://zapisdozs.brno.cz).
 • Pokud je dítě nešestileté, je třeba v době zápisu (nejpozději do 30. 4.) doložit doporučení PPP.

Náležitosti Žádosti o odklad:

 • Vygenerovaná a podepsaná Žádost o odklad (https://zapisdozs.brno.cz).
 • Doporučení pedagogicko-psychologické poradny (dále jen „PPP“) a pediatra.

Pokud ještě zákonný zástupce nemá některé doporučení, pak musí k žádosti přiložit podepsanou Žádost o přerušení řízení. Na jejím základě ZŠ přeruší řízení o odkladu do doby doložení doporučení (nejdéle do konce května). Pokud by nastal problém s termínem v PPP, je třeba se telefonicky domluvit se zástupkyní ředitele pro 1. stupeň.Zajímá Vás program Začít spolu na ZŠ Vejrostova?

Srdečně zveme zájemce o program Začít spolu z řad rodičů, předškoláků ZŠ Vejrostova na on – line setkání, které se uskuteční v úterý 4. 4. 2023 v 17:00 hodin.

Na setkání se předem registrujte ZDE.

Schůzky se můžete účastnit, i když svoje dítě do programu Začít spolu nepřihlásíte. Za aktivní účast na schůzce náleží zájemcům 1 bod pro přijetí do třídy, ve které pracujeme podle programu Začít spolu.


Informace k zápisu dětí do školní družiny

INFORMACE K ZÁPISU DĚTÍ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

Během školního zápisu bude k dispozici zápisní lístek, který je zároveň přihláškou do školní družiny.

Vyplníte osobní údaje (jméno dítěte, rodiče/zákonného zástupce, adresu, kontaktní údaje).

Dále jen údaje pro objednání čipů – počet a konkrétní osobu (naše ŠD užívá pro vyzvedávání dětí čipový systém-info na webu školy). Nezapomeňte na podpis a datum.

Zapsání dítěte do školní družiny je vázáno na vyplnění přihlášky (zápisního lístku) během zápisu a na uhrazení poplatku za první čtyři měsíce v částce 1000.- Kč na účet školy – 52439621/0100 nejpozději do 31. května 2023.

Do zprávy pro příjemce napište příjmení a jméno dítěte. Děkujeme.                             


Pomůcky pro prvňáčky

Každý žák dostane ve škole balíček s některými pomůckami.
Seznam pomůcek, které je potřeba nakoupit:

 • Přezůvky
 • Papírové kapesníky 2x
 • Látková taška na TV
 • Obuv se světlou podrážkou do tělocvičny a obuv na hřiště
 • Vhodné oblečení do tělocvičny a na hřiště
 • Pouzdro
 • Tužky č. 1, 2, pastelky 12 ks
 • Guma, ořezávátko se zásobníkem
 • Tyčinkové lepidlo
 • Nůžky
 • Staré tričko/zástěra do Vv, hadřík na utírání lavice

Ostatní pomůcky budou upřesněny a doplněny na první třídní schůzce, která se bude konat první školní den od 17:00 hodin.