Mluvčí

Rodilí mluvčí do škol


Kousek Britských ostrovů na ZŠ Vejrostova

Na ZŠ Vejrostova se snažíme využívat ke zpestření výuky anglického jazyka co nejvíce dostupných prostředků. Proto jsme na začátku letošního školního roku přivítali nabídku v účasti nového projektu zaměřeného na cizí jazyky. Splněním formálních požadavků jsme se stali součástí projektu orientovaného na rozvoj cizojazyčných kompetencí. Klíčovou aktivitou je zapojení rodilých mluvčích do výuky na škole.
Od října si žáci postupně zvykli na to, že jim třikrát týdně do hodin kromě kmenového učitele dochází rodilý mluvčí, který je přímo zapojen do vyučovacího procesu. Konkrétně se jedná o úterý, středu a čtvrtek. V tyto dny pravidelně navštěvují nejen jednotlivé třídy, ale i oddělení školní družiny vždy ve stejném sledu lektor ze Skotska, Irska a Anglie. Lektoři jsou zapojeni do výuky cizích jazyků v rámci hodin angličtiny, ale také v hodinách nejazykových předmětů (tzv. metoda CLIL). Každý měsíc se vytváří nový plán, což umožňuje všem žákům školy se postupně seznámit s jednotlivými lektory. Výsledkem je potom například to, že si starší žáci procvičují komunikační dovednosti, zatímco začínající školáci bortí bariéru ostychu a poprvé na „vlastní kůži“ zažívají cizí jazyk v praxi.
Projekt potrvá celý školní rok a kromě dětí z něj máme přínos i my učitelé, protože je nám umožněno v rámci dalšího sebevzdělávání navštěvovat různé semináře a kurzy v anglickém jazyce.

Mgr. Věra LivingstonováV týdnu od 20. 10.  2014 se na naší škole rozbíhá projekt Rodilí mluvčí do škol. Účastí v tomto projektu chceme otevřít další možnosti, jak zvyšovat jazykovou vybavenost našich žáků. Rodilý mluvčí bude  kromě hodin anglického jazyka také součástí aktivity CLIL. Jedná se o integrovanou výuku předmětu a cizího jazyka, kdy si žák osvojuje znalosti a dovednosti v obou předmětech současně.

 Mgr. Věra Livingstonová, koordinátorka projektu