Rozvíjíme jazyky

Home » O ŠKOLE » PROJEKTY » FINANCOVANÉ PROJEKTY » Rozvíjíme jazyky

Naše škola je zapojená do: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo výzvy: 56
Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK – IP oblasti podpory 1.1
Prioritní osa: 7.1
Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 7.1.1

Název projektu: ROZVÍJÍME JAZYKY
Schválená částka: 447 128,- Kč

Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání

Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.
Zapojení do klíčových aktivit:

  • Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.
  • Zahraniční  jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.