Speciální pedagožky

Home » SLUŽBY » ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ » Speciální pedagožky

Jako školní speciální pedagožky působí na naší škole Mgr. et Mgr. Táňa Novotná a Mgr. Jana Coufalová

Kontakty

Táňa Novotná: specialni.pedagog@vejrostova.cz

Telefon: 778 486 925
Kontaktní pracovník pro komunikaci se školskými poradenskými zařízeními.

Edookit: Táňa Novotná (NovT), školní speciální pedagožka
Pracovna: kabinet Školního poradenského pracoviště, v přízemí prostřední sekce
Pracovní doba: Pondělí, čtvrtek dopoledne, pátek.
Konzultační hodiny: Dle domluvy.

Jana Coufalová: jana.coufalova@vejrostova.cz
Edookit: Jana Coufalová (Couf)
Pracovna: kabinet Školního poradenského pracoviště, v přízemí prostřední sekce
Pracovní doba: Pondělí až pátek.
Konzultační hodiny: Dle domluvy.


Přehled činností

  • koordinace péče o žáky se SVP a příslušnými podpůrnými opatřeními
  • depistáž (včasné vyhledávání) žáků se specifickými poruchami učení (dále jen SPU)
  • individuální práce se žáky s SPU
  • výuka předmětu speciálně pedagogické péče
  • tvorba individuálních vzdělávacích plánů
  • spolupráce s učiteli, psychologem, vedením školy
  • spolupráce s mimoškolními poradenskými pracovišti (PPP, SPC, SVP)
  • poradenství rodičům žáků s SPU

Kontakty na školní poradenská zařízení, se kterými spolupracujeme:

PPP Kohoutová

Telefon: 545 223 379-80, 604 805 731

Objednávání klientů pro všechna pracoviště PPP Brno na telefonním čísle 541 422 822nebo prostřednictvím objednávacího formuláře.
Email: kohoutova@pppbrno.cz
Adresa: Kohoutova 4, 613 00 Brno mapaVíce zdehttps://www.pppbrno.cz/cs/o-nas/jak-se-objednat/
Materiály k zakoupení: https://www.pppbrno.cz/cs/materialy-k-zakoupen/
(Pracovní listy na rozvoj zrakového, sluchového vnímání atd.)

PPP Voroněžská

Telefony a emaily: +420 543 216 135, +420 775 211 793, ppp@skolskykomplex.cz.
Adresa: Voroněžská 5, 616 00 Brno
Více zde: http://www.skolskykomplex.cz/ppp/kontakty-ppp/
Jak probíhá vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně?
Obrázkový průvodce: https://www.pppbrno.cz/cs/obrazkovy-pruvodce/


Dokumenty ke stažení


Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a je spolufinancován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů.