Školní psycholog

Home » SLUŽBY » ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ » Školní psycholog

Na pozici školního psychologa na naší škole působí Mgr. Lucie Malachtová a Mgr. Lea Slavkovská.

Kontakty

Mgr. Lucie Malachtová

Telefon: 725 757 717
Email: skolni.psycholog@vejrostova.cz
Edookit: Lucie Malachtová

Pracovna: 1. patro v sekci prvního stupně

Mgr. Lea Slavkovská

Telefon: 778 702 081
Email: Lea.Slavkovska@vejrostova.cz
Edookit: Lea Slavkovská

Pracovna: 2. patro v sekci prvního stupněUžitečné odkazy a tipy


Konzultační hodiny


Po 8:30 – 14:30
Út 8:30 – 14:30
St 8:30 – 14:30
Čt 8:30 – 14:30
Pá 8:30 – 14:00
Konzultace v jiné době jsou možné dle individuální domluvy.


Přehled činností

 • práce s třídními kolektivy
 • programy pro třídy
 • krizová intervence – konzultace pro žáky, kteří mají pocit, že si nevědí rady
 • individuální konzultace a práce se žákem, s rodinou
 • informace o stylech učení, pomoc žákům při zvládání učiva
 • poradenství pro volbu povolání pro žáky a rodiče 9. tříd
 • konzultace při výukových, výchovných či rodinných problémech žáků (pro žáky, zákonné zástupce, popř. další rodinné příslušníky)
 • organizování adaptačních pobytů
 • podílení se na vedení školního parlamentu
 • diagnosticko-intervenční postupy
 • koordinace spolupráce mezi školním psychologem, školními speciálními pedagogy, výchovným poradcem a metodiky prevence
 • spolupráce s ostatními pedagogickými pracovníky školy
 • koordinace služeb mimo školu a spolupráce s jinými pracovišti (PPP, SPC, SVP)

Jak probíhá konzultace

Po telefonickém, osobním nebo elektronickém objednání se na konkrétní den a čas proběhne konzultace. Jsme vázáni mlčenlivostí, pokud bude potřeba něco v budoucnu probírat s dalšími stranami, je to po dohodě s Vámi a jste o tom informováni. 
V první řadě probíhá zmapování problému, kvůli kterému jste školního psychologa vyhledali. Pátráme spolu po příčinách a důvodech, které mohli vést ke vzniku problému, snažíme se pochopit veškeré okolnosti a specifika, která ve Vaší situaci nastaly. Nejedná se tedy o hledání viníka. Dále se snažíme nalézt různá řešení a z těch postupně vybrat ta, která jsou možná pro Vás realizovat.  Tato první a úvodní konzultace může být i závěrečná, nebo může vést k dalším setkáním, pokud tato potřeba vznikne. Toto úvodní sezení také slouží k případnému udělení individuálního souhlasu pro práci s dítětem.

K individuální systematické práci s dítětem je nezbytný informovaný souhlas zákonných zástupců (viz Dokumenty ke stažení). Činnost školního psychologa je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.


Dokumenty ke stažení