SPORTOVNÍ TŘÍDA

Home » SPORTOVNÍ TŘÍDA

Sportovní třída 6.A 2023/2024

Tradice sportovní třídy, kterou s partou zapálených kolegů zahájil před mnoha lety bývalý ředitel naší školy Mgr. Zdeněk Černošek, u nás na škole stále pokračuje. I do školního roku 2023/2024 nabízíme pohybovým nadšencům možnost přihlásit se do sportovní třídy

Před třemi lety se naší škole podařilo navázat spolupráci s VK Brno a jejich profesionálními trenéry. Žákům se díky této spolupráci rozšiřují možnosti uplatnění získaných dovedností na četných turnajích v šestkovém i plážovém volejbalu. Nezanedbatelným kladem je i volba dalšího studia pro nadané jedince na prestižních sportovních gymnáziích. Naši sportovci jsou zapojeni do Asociace školních sportovních klubů České republiky.

Žáci sportovních volejbalových tříd, stejně jako žáci ostatních tříd, se na naší škole vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Od září 2021 mají žáci sportovní třídy místo výuky předmětu Svět práce (vaření) hodinu tělesné výchovy navíc.

Organizace sportovních tříd je následující:

 • 6. ročník:
  • 4 hodiny tělocviku týdně v rámci rozvrhu hodin
 • 7. až 9. ročník:
  • volitelný předmět Sportovní výchova – volejbal
  • v součtu s tělesnou výchovou během vyučování vždy 3 – 4 hodiny týdně se sportovním zaměřením/regenerací

Dle svého výkonnostního zařazení žáci dále absolvují 2 – 3 odpolední volejbalové tréninky týdně. Výběry sportovních tříd se zúčastňují i pravidelných sportovních soutěží, a to nejen ve volejbale. Každým rokem jsou pro volejbalisty ve sportovní třídě pořádána letní i zimní soustředění. Tělesnou výchovu i tréninkovou přípravu vedou učitelé a trenéři s odpovídajícím pedagogickým a tělovýchovným vzděláním a s vlastními bohatými zkušenostmi z volejbalových soutěží.

Podmínkou pro vstup do sportovní třídy je úspěšné složení přijímacích sportovních testů.

Při výběru uchazečů budeme klást důraz na:

 • Somatické předpoklady výšky
 • Motorické testy se zaměřením na volejbal:
  • Dosah jednoruč ve výskoku z místa
  • Skok daleký z místa
  • Hod kilogramovým míčem z kleku
  • K – test (rychlostní běh)
  • Míčová obratnost

Přihlášky do sportovní třídy zasílejte na e-mailovou adresu klara.kunikova@vejrostova.cz a to nejpozději do 5. 4. 2023.

Přijímací řízení do sportovní třídy se bude konat v úterý 2. 5. 2023.


DO 6. ROČNÍKU SPORTOVNÍ TŘÍDY PŘIJMEME I VÁŽNÉ ZÁJEMCE O VOLEJBAL, KTEŘÍ NEJSOU ŽÁKY NAŠÍ ŠKOLY.