Vyzvedávání ze školní družiny

Home » Vyzvedávání ze školní družiny

Vážení rodiče!

Ve školním roce 2019/2020 zavedeme nový způsob vyzvedávání dětí ze školní družiny. Jde o posílení bezpečného vyzvedávání dětí přes čipové zařízení. Současný systém přes mobilní telefony nebude již fungovat.

Od Vás budeme potřebovat závaznou přihlášku pro příští školní rok s uvedením způsobu odchodu vašeho dítěte ze školní družiny. Buď samostatný odchod v konkrétní hodinu, nebo vyzvednutí dítěte přes čipové zařízení umístěné venku na budově školy.

V případě vyzvedávání dětí přes čipové zařízení budeme potřebovat seznam osob, které jsou oprávněné dítě vyzvedávat a ty musí být uvedeny v zápisním lístku.

První dvě osoby obdrží čip oproti vratné záloze 100 Kč za jeden kus. Pokud budete potřebovat více čipů (sourozenci, prarodiče apod.), bude nutné si čipy zakoupit (á 100 Kč). Maximální počet na dítě je 5 čipů.

Čipy je nutné objednat. Proto potřebujeme od vás závazné údaje do 15. června 2019, což je i poslední možný termín pro přihlášení dítěte do školní družiny pro školní rok 2019/2020 !!!

V případě ztráty čipu budete mít možnost ztracený čip telefonicky (SMS zprávou) nahlásit k zablokování a zamezit tak jeho zneužití. Podrobnější informace dostanete od nás na začátku školního roku a o čipovém systému je najdete na webové stránce www.Bellhop.cz

Posíláme po dětech zápisní lístky jako ZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKU – a prosíme Vás o vrácení řádně vyplněných nejpozději do 15. června 2019.

Pro děti, které nejsou přihlášeny ve školní družině a budou mít zájem o umístění v roce 2019/2020 bude zápisní lístek možné vyzvednout na vyžádání ve vrátnici školy.

Budoucí první třídy budeme řešit aktuálně během měsíce září 2019.

Děkujeme vám za spolupráci a věříme, že nový systém vyzvedávání dětí ze školní družiny bude nejen spolehlivý, ale především bezpečný.

Pokud máte nějaký dotaz, můžete mě kontaktovat na e-mail. adrese: Zuzana.Tuzova@vejrostova.cz

Za kolektiv vychovatelů školní družiny Zuzana Tuzová