NÁVRAT DO ŠKOLY

Home » NÁVRAT DO ŠKOLY

(informace k 30.4.2021)

Od 12. dubna probíhá dle nařízení ministerstva rotační výuka žáků prvního stupně.

V liché týdny nastupují na prezenční výuku žáci tříd 1.A, B, C, D; 2.A, B; 3.B, C, D; 4.B. Ostatní žáci pokračují ve výuce distančním způsobem.

V sudé týdny nastupují na prezenční výuku žáci tříd 2.C, D; 3.A, 4.A, C, D; 5.A, B, C, D.


Testování a nástupy do školy:

 • Žáci na prezenční výuce budou 1x týdně testováni antigenním testem.
 • Testování bude probíhat vždy v pondělí v kmenových třídách pod dohledem pedagogického pracovníka.
 • Pro žáky 1. a 2. tříd jsme připravili možnost testování pod dohledem rodiče. Toto testování bude probíhat v tělocvičně v určených časech dle tabulky níže.
 • Vzhledem k testování jsou upraveny nástupy žáků do školy dle tabulky.
 • V případě pozitivního testu v pondělí, odchází pozitivní žák domů.

Tabulka nástupu žáků (prezenční výuka) do školy- liché týdny:

1.2.3.
TřídaPondělí – testování samostatně ve tříděÚterý, středa, čtvrtek, pátekPondělí – testování s rodiči v tělocvičně
1.A, 1.B7:307:407:00
1.C, 1.D7:457:457:20
2.A, 2.B8:057:457:40
3.C7:357:507:00
3.D7:557:557:20
3.B8:057:557:40
4.B7:557:55X

Tabulka nástupu žáků (prezenční výuka) do školy – sudé týdny:

1.2.3.
TřídaPondělí – testování samostatně ve tříděÚterý, středa, čtvrtek, pátekPondělí – testování s rodiči v tělocvičně
2.C, D7:557:407:30 (tělocvičny)
3.A7:557:407:30 (jídelna)
4.A, C7:457:45X
4.D7:407:40X
5.A, B7:507:50X
5.C7:457:45X
5.D7:407:40X
 • Sraz je vždy před školou dle uvedených časů, odchod do školy společně s vyučujícím.
 • V testovací dny odejdou žáci do svých tříd, kde proběhne testování pod dohledem pedagogů (platí časy viz. sloupec číslo 1),
 • Žáci 1., 2. a 3. třídy, kteří se budou testovat pod dohledem rodičů přichází v určený čas k nouzovým východům u tělocvičny (sloupec číslo 3 + mapa). Zde proběhne testování, poté rodiče odvedou žáky na místo srazu před školu.
 • Ve všech případech Vás žádáme o dochvilnost.

Testování nemusí podstupovat osoby, které:

 • doloží negativní výsledky testu z odběrového místa ne starší 48 hodin,
 • osoby, které doloží, že prodělaly Covid v posledních 90 dnech (od pozitivního testu),
 • osoby, které předloží certifikát očkování (musí mít minimálně 14 dní od druhého očkování).                           

Účast na výuce je podmíněna negativním testem nebo splnění jedné z uvedených podmínek.


Školní družina

Chod družiny bude v rámci homogenních skupin, v následujícím režimu:

 • ranní od 6:30 (pondělí nebude ranní družina !),
 • odpolední do 16:30,
 • pouze pro děti 1. – 4. ročník.

Opatření:

 • všichni zaměstnanci budou používat po celou dobu přítomnosti ve škole respirátory, žáci chirurgické roušky (žádáme rodiče, aby děti vybavili dvěma rouškami),
 • pravidelné větrání společných prostor,
 • ve všech prostorách budou zajištěny hygienické prostředky (mýdla, jednorázové utěrky, dezinfekce).

Návod pro testovací sadu Singclean – dokument MŠMT (.pdf)