SPORTOVNÍ TŘÍDA

Home » SPORTOVNÍ TŘÍDA

Sportovní třída 6.A 2021 2022.

V novém školním roce nabízíme pohybovým nadšencům možnost přihlásit se do sportovní třídy.  Navazujeme tak na tradici volejbalových tříd, kterou s partou zapálených kolegů zahájil před mnoha lety bývalý ředitel naší školy Mgr. Zdeněk Černošek.

I když volejbal v posledních letech mírně ustoupil dalším sportům, neodradilo nás to. V žácích jsme i nadále podporovali zájem o míčové hry. Na sklonku minulého školního roku se nám podařilo navázat spolupráci s Volejbalovým klubem Brno a jejich profesionálními trenéry. Žákům se rozšířily možnosti uplatnění získaných dovedností na četných turnajích v šestkovém i plážovém volejbalu. Nezanedbatelným kladem je i volba dalšího studia pro nadané jedince na prestižních sportovních gymnáziích. Naši sportovci jsou zapojeni do Asociace školních sportovních klubů České republiky.

Žáci sportovních volejbalových tříd, stejně jako žáci ostatních tříd, se na naší škole vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Od září bude pro žáky sportovní třídy místo výuky předmětu Svět práce (vaření) probíhat hodina tělesné výchovy týdně navíc.


Organizace sportovních tříd bude následující:

 • 6. ročník:
  • 4 hodiny tělocviku týdně v rámci rozvrhu hodin
 • 7. až 9. ročník:
  • volitelný předmět Sportovní výchova – volejbal
  • v součtu s tělesnou výchovou během vyučování vždy 3 – 4 hodiny týdně se sportovním zaměřením/regenerací

Dle svého výkonnostního zařazení žáci dále absolvují 2 – 3 odpolední volejbalové tréninky týdně. Výběry sportovních tříd se zúčastňují i pravidelných sportovních soutěží, a to nejen ve volejbale. Každým rokem jsou pro sportovní třídu pořádána letní a v plánu jsou i zimní soustředění. Tělesnou výchovu i tréninkovou přípravu vedou učitelé a trenéři s odpovídajícím pedagogickým a tělovýchovným vzděláním a s vlastními bohatými zkušenostmi z volejbalových soutěží. Naše škola úzce spolupracuje s profesionálním sportovním klubem VK Brno od školního roku 2020/2021.


Podmínkou pro vstup do sportovní třídy je úspěšné složení přijímacích sportovních testů.

Při výběru uchazečů budeme klást důraz na:

 • Somatické předpoklady výšky
 • Motorické testy se zaměřením na volejbal:
  • Dosah jednoruč ve výskoku z místa
  • Skok daleký z místa
  • Hod kilogramovým míčem z kleku
  • K – test (rychlostní běh)
  • Míčová obratnost
 • Bezproblémový prospěch
 • Bezproblémové chování

V případě Vašeho zájmu o sportovní třídu na naší základní škole vyplňte přihlášku a zašlete ji na e-mailovou adresu: klara.kunikova@vejrostova.cz


DO 6. ROČNÍKU SPORTOVNÍ TŘÍDY PŘIJMEME I VÁŽNÉ ZÁJEMCE O VOLEJBAL, KTEŘÍ NEJSOU ŽÁKY NAŠÍ ŠKOLY.