SPORTOVNÍ AREÁL

Home » SLUŽBY » SPORTOVNÍ AREÁL

Sportovní areál ZŠ Vejrostova 1 v provozu od 18.4. 2020

V návaznosti na mírné uvolnění restriktivních opatření vlády nabízíme v oblasti sportování na venkovních sportovištích náš venkovní areál za splnění těchto podmínek:

 • nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének. Netýká se sportujících osob, které jsou odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry,
 • společně sportují jen dvě osoby, s výjimkou členů domácnosti, popřípadě při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry,
 • nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly splněny shora uvedené podmínky.

Za splnění výše uvedených podmínek se lze věnovat zejména sportům: běhu, chůzi, tenisu, badmintonu, volejbalu, včetně plážového (vždy nejvýše dva hráči na každé straně hřiště).


Provoz venkovních sportovišť:

 Po – Pá: od 15:00 do 20:00 hodin. Po telefonické domluvě se správcem (607 503 554) lze využívat sportoviště i v jiné hodiny.

So – Ne: od 9:00 do 12:00  a  od 15:00 do 20:00 hodin.

Případné změny budou včas oznámeny.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás.


Provozní řád sportovního areálu

 1. Sportovní areál u ZŠ Brno, Vejrostova 1, přísp. org. je volně přístupný veřejnosti celoročně kromě oplocených a uzamčených hřišť (tenis, volejbal, beach volejbal). Další pravidla se vztahují na období duben – říjen, kdy sportovní areál je pod dohledem správce:
 • ve dnech školní výuky je areál otevřen pro veřejnost od 16 hodin,
 • v ostatních dnech od 9 30 hodin,
 • provoz areálu je ukončen ve 20 00 hodin dle pokynu správce,
 • uzavřená hřiště na volejbal, beach volejbal, tenis a fotbalové hřiště se pronajímají dle domluvy, se správcem hřiště tel. 607 503 554).

Dlouhodobé pronájmy lze domlouvat přímo s hospodářkou školy na tel. 546220173.

 1. Všichni návštěvníci sportovního areálu jsou povinni se řídit pokyny správce areálu, jinak mohou být z areálu vykázáni.
 2. Za uživatele areálu nepřebírá zodpovědnost škola ani správce areálu, veškerou činnost provádí každý uživatel areálu na vlastní nebezpečí.
 3. Do areálu je uživatelům povolen přístup pouze otevřenými vstupními brankami. Pokud bude některý uživatel přelézat ploty, může být z areálu okamžitě vykázán. Je zakázáno ničit oplocení areálu i oplocení jednotlivých hřišť. Takto způsobené škody budou po těchto jednotlivcích vymáhány.
 4. Je zakázáno nosit do areálu alkohol, skleněné láhve, cigarety, drogy apod., jakož i konzumovat je v něm.
 5. Všichni uživatelé areálu jsou povinni počínat si tak, aby nezpůsobovali škody na zařízení , umělých plochách hřišť a vybavení areálu. K uložení odpadků slouží koše rozmístěné po areálu.
 6. Všichni uživatelé areálu jsou povinni dodržovat zásady bezpečného chování tak, aby nezpůsobili sobě nebo druhému uživateli úraz, či jiné poškození zdraví.
 7. Přenosné házenkářské branky je povoleno používat pouze k účelu užívání, jejich přemisťování musí být šetrné s ohledem na možnost poškození povrchu hřišť. Fotbalové branky jsou pevně umístěny a je zakázáno lézt na ně, cvičit na nich nebo je poškozovat. Stojany na volejbalové a tenisové sítě, balóny, tenisové rakety, je možno vypůjčit u správce hřiště.
 8. Po domluvě se správcem je k dispozici sprcha (bojler), venkovní sprcha se studenou vodou a v době provozu jsou otevřeny WC.
 9. Vstup psů do areálu a používání jízdního kola, skateboardu a kolečkových bruslí na umělých plochách hřišť je zakázáno.
 10. Telefonní čísla pro případ ohrožení zdraví nebo majetku :
 • policie: 158,
 • městská policie: 156,
 • hasiči: 150,
 • rychlá zdrav. pomoc: 155,
 • integrovaný záchranný systém: 112.
 1. Provozní řád sportovního areálu musí dodržovat všichni uživatelé a návštěvníci.
 2. Nájemci tenisového kurtu a volejbalového hřiště vstupují pouze vstupními brankami ve vhodné obuvi.
 3. Uživatelé sportovního areálu jsou povinni nahlásit správci areálu předem všechny zjištěné závady i závady, které se staly během jejich užívání sportoviště.
 4. Poplatky za užívání sportovišť je třeba hradit předem správci areálu proti potvrzení o zaplacení, dlouhodobé pronájmy se hradí u hospodářky školy.


Poplatky za sportovní areál

SportovištěCena pro sportující od 16 let/ hodinuCena pro mládež do 16 let/ hodinuDlouhodobé pronájmy/ hodinu
FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ300,- Kč skupina
nebo
30,- Kč osoba
0,- Kč *
nebo
200,- Kč organ. skupina
280,- Kč
HŘIŠTĚ NA HÁZENOU
(na fotbalovém hřišti)
300,- Kč skupina
nebo
30,- Kč osoba
0,- Kč *
nebo
200,- Kč organ. skupina
250,- Kč
VOLEJBALOVÉ HŘIŠTĚ - UZAVŘENÉ240,- Kč120,- Kč200,. Kč
TENISOVÉ HŘIŠTĚ - UZAVŘENÉ200,- Kč100,- Kč180,- Kč
VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ - OTEVŘENÉ150,- Kč0,- Kč *
nebo
15,- Kč/os.(organ. skupiny)
130,- Kč
BEACH KURTY
(cena za jeden kurt)
200,- Kč120,- Kč180,- Kč
ATLETICKÝ OVÁL,
SKOK DALEKÝ,
PROSTOR VRHAČSKÉHO SEKTORU
ZdarmaZdarmaZdarma

*děti do 15 let zdarma s výjimkou organizovaných skupin ( FC, SK… ). Platící  skupiny mají přednostní právo   k užívání sportovišť.

Za zapůjčení balónu, tenisových raket se platí vratná záloha 100,- Kč, zdarma je použití WC. Po domluvě se správcem je možnost využití teplé sprchy za poplatek 50,- Kč. K dispozici je zdarma venkovní sprcha se studenou vodou.

Dlouhodobé pronájmy hlaste v kanceláři školy nebo domluvte telefonicky na čísle 546 220 173, krátkodobé pronájmy je nutno domluvit předem  se správcem hřiště (607503554) a zaplatit proti potvrzení o příjmu.

Základní pravidla pro používání sportovního areálu:

 1. Příchod na sportoviště a odchod hlaste správci areálu.
 2. V areálu je zakázán pobyt se psy, jízda na kole, skateboardu, kolečkových bruslích a používání obuvi s hroty.
 3. Uživatelé sportovního areálu jsou povinni nahlásit správci areálu předem všechny  zjištěné závady i závady,      které se staly během jejich užívání sportoviště.
 4. Uživatelé sportovního areálu jsou povinni na sportovištích udržovat pořádek a čistotu, neničit sportovní    plochy či zapůjčené sportovní vybavení.

V nově otevřených beach kurtech, je nutné dodržovat zpřísněná pravidla v rámci udržení čistoty písku. V tomto areálu je přísný zákaz používání skleněných a jiných, zdraví nebezpečných předmětů!!!

Návštěvníci, kteří  nebudou dodržovat daná pravidla, budou správcem ze sportovního areálu vykázáni!

CENY JSOU PLATNÉ OD 15. 4. 2019. ZMĚNA VYHRAZENA!

                    Mgr. Zdeněk Černošek – ředitel školy