Školní psycholožka

Home » SLUŽBY » ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ » Školní psycholožka

Jako školní psycholožka na naší škole působí Mgr. Lucie Malachtová

Kontakt

Telefon: 725 757 717
Email: skolni.psycholog@vejrostova.cz
Edookit: Malachtová Lucie

Pracovna: 1. patro v sekci prvního stupně


Pracovní doba

Pondělí   9:00 – 13:30
Úterý       9:00 – 13:30
Střed       9:00 – 13:30
Čtvrtek    9:00 – 13:30
Pátek      9:00 – 13:30

Konzultační hodiny

Pondělí až pátek, dopolední i odpolední hodiny dle telefonické či elektronické domluvy.


Přehled činností

 • práce s třídními kolektivy
 • programy pro třídy
 • krizová intervence – konzultace pro žáky, kteří mají pocit, že si nevědí rady
 • individuální konzultace a práce se žákem, s rodinou
 • informace o stylech učení, pomoc žákům při zvládání učiva
 • poradenství pro volbu povolání pro žáky a rodiče 9. tříd
 • konzultace při výukových, výchovných či rodinných problémech žáků (pro žáky, zákonné zástupce, popř. další rodinné příslušníky)
 • organizování adaptačních pobytů
 • podílení se na vedení školního parlamentu
 • diagnosticko-intervenční postupy
 • koordinace spolupráce mezi školním psychologem, školními speciálními pedagogy, výchovným poradcem a metodiky prevence
 • spolupráce s ostatními pedagogickými pracovníky školy
 • koordinace služeb mimo školu a spolupráce s jinými pracovišti (PPP, SPC, SVP)

Jak probíhá konzultace

Po telefonickém, osobním nebo elektronickém objednání se na konkrétní den a čas proběhne konzultace v soukromí mé pracovny. Jsem vázána mlčenlivostí, pokud bude potřeba něco v budoucnu probírat s dalšími stranami, je to po dohodě s Vámi a jste o tom informováni. 
V první řadě probíhá zmapování problému, kvůli kterému jste mě vyhledali. Pátráme spolu po příčinách a důvodech, které mohli vést ke vzniku problému, snažím se pochopit veškeré okolnosti a specifika, která ve Vaší situaci nastaly. Nejedná se tedy o hledání viníka. Dále se snažíme nalézt různá řešení a z těch postupně vybrat ta, která jsou možná pro Vás realizovat.  Tato první a úvodní konzultace může být i závěrečná, nebo může vést k dalším setkáním, pokud tato potřeba vznikne. Toto úvodní sezení také slouží k případnému udělení individuálního souhlasu pro mou práci s dítětem.

K individuální systematické práci s dítětem je nezbytný informovaný souhlas zákonných zástupců (viz Dokumenty ke stažení). Činnost školního psychologa je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.


Dokumenty ke stažení


Tento Projekt je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a je spolufinancován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů.

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg