JÍDELNA

Home » SLUŽBY » JÍDELNA

Upozornění pro strávníky

S platností od 1. 5. 2020 nebude možná úhrada stravného v hotovosti.

Žádáme strávníky a zákonné zástupce strávníků, kteří doposud platili stravné hotově, aby si vyzvedli v kanceláři školní jídelny potřebné údaje pro zadání trvalého příkazu.

Ing. Radmila Zábršová, ředitelka školní jídelny


Kontakty

Ředitelka školní jídelny:  Ing. Zábršová Radmila, tel. 546 224 212
Odhlašování obědů: p. Skotáková Lenka, tel. 546 214 092 
Šéfkuchařka: p. Holleyová Marta


Jídelníčky

Z provozních důvodů (dlouhodobá nemoc) se vaří jen jedno jídlo.


Placení obědů na měsíc září

20.8. (čtvrtek) 10.00 – 17.00

21.8. (pátek) 8.00 – 14.00

24.8. (pondělí) 10.00 – 17.00

25.8. (úterý) 8.00 – 14.00

26.8. (středa) 10.00 – 17.00

27.8. (čtvrtek) 10.00 – 17.00

28.8. (pátek) 8.00 – 14.00

31.8. (pondělí) 8.00 – 14.00

Žáci 1.tříd se přihlašují ke stravování od 20.8. – 31.8.2020 ve školní jídelně, kde zákonní zástupci vyplní přihlášku ke stravování, zaplatí čip a obědy na září.


Ceny obědů od 1.1.2018

7 – 10 let

11 – 14 let

15 a více

cizí strávníci (jídlonosič)

26,- Kč

28,- Kč

30,- Kč

61,- Kč


Všeobecné podmínky

Nový strávník si musí koupit čip za 60,- Kč.

Platnost čipu je určena na celou školní docházku. Při poškození nebo ztrátě čipu je strávník povinen zakoupit čip nový v plné výši.

Po ukončení školní docházky se náhrada za použitý čip neposkytuje.

Žák, který dovrší věku 11 let nebo 15 let v průběhu školního roku (1.9.2019 – 31.8.2020), platí již celý tento školní rok vyšší částku za stravné.


Ke stažení