JÍDELNA

Home » SLUŽBY » JÍDELNA

Upozornění školní jídelny

Školní jídelna zajistí stravování po dobu distančního studia.

Obědy si musí žáci nebo zákonní zástupci přihlásit u paní Skotákové na tel. 546 214 092,

e-mailem: obedy-vejrostova@volny.cz nebo www.strava.cz.

Obědy budou vydávány do jídlonosičů nebo plastových krabiček (ne sklo) pouze v době od 11.00 hod. do 13.00 hod.

Mimo uvedenou dobu nebude objednaný oběd vydán, náhrada nebude poskytnuta.

Prosíme o dochvilnost a dodržování rozestupů před vchodem do jídelny, s rouškou na ústech.

Ing. Radmila Zábršová, ředitelka ŠJ


Výdej obědů do jídlonosičů pro žáky – první den nemoci

11.00  – 11.30 hod.

Z hygienických důvodů nelze jídlo vydat mimo určenou dobu


Upozornění pro strávníky

S platností od 1. 5. 2020 nebude možná úhrada stravného v hotovosti.

Žádáme strávníky a zákonné zástupce strávníků, kteří doposud platili stravné hotově, aby si vyzvedli v kanceláři školní jídelny potřebné údaje pro zadání trvalého příkazu.

Ing. Radmila Zábršová, ředitelka školní jídelny


Kontakty

Stravné – přihlašování , odhlašování a evidence obědů: p. Skotáková Lenka, tel. 546 214 092 
Ředitelka školní jídelny:  Ing. Zábršová Radmila, tel. 546 224 212

Šéfkuchařka: p. Holleyová Marta


Jídelníčky


Ceny obědů od 1.1.2021

7 – 10 let

11 – 14 let

15 a více

cizí strávníci (jídlonosič)

30,- Kč

32,- Kč

34,- Kč

65,- Kč


Všeobecné podmínky

Nový strávník si musí koupit čip za 60,- Kč.

Platnost čipu je určena na celou školní docházku. Při poškození nebo ztrátě čipu je strávník povinen zakoupit čip nový v plné výši.

Po ukončení školní docházky se náhrada za použitý čip neposkytuje.

Žák, který dovrší věku 11 let nebo 15 let v průběhu školního roku (1.9.2020 – 31.8.2021), platí již celý tento školní rok vyšší částku za stravné.


Ke stažení


Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ŠJ