JÍDELNA

Home » SLUŽBY » JÍDELNA

Placení obědů na září

  • 24.8. (úterý) 8.00 – 14.00
  • 25.8. (středa) 10.00 – 17.00
  • 26.8. (čtvrtek) 10.00 – 17.00
  • 27.8. (pátek) 8.00 – 14.00
  • 30.8. (pondělí) 10.00 – 17.00
  • 31.8. (úterý) 8.00 – 14.00

Žáci 1.tříd se přihlašují ke stravování od 24.8. – 31.8.2021 ve školní jídelně, kde zákonní zástupci vyplní přihlášku ke stravování, zaplatí čip (60,-kč) a obědy na září.

Platby obědů na září

  • 7 – 10 let 600,-Kč
  • 11 – 14 let 640,-Kč
  • 15 let a více 680,-Kč

Žák, který dovrší věku 11 let nebo 15 let v průběhu školního roku (1.9.2021 – 31.8.2022), platí již celý tento školní rok vyšší částku za stravné.


Výdej obědů do jídlonosičů pro žáky – první den nemoci

11.00  – 11.30 hod.

Z hygienických důvodů nelze jídlo vydat mimo určenou dobu


Upozornění pro strávníky

S platností od 1. 5. 2020 nebude možná úhrada stravného v hotovosti.

Žádáme strávníky a zákonné zástupce strávníků, kteří doposud platili stravné hotově, aby si vyzvedli v kanceláři školní jídelny potřebné údaje pro zadání trvalého příkazu.

Ing. Radmila Zábršová, ředitelka školní jídelny


Kontakty

Stravné – přihlašování , odhlašování a evidence obědů: p. Skotáková Lenka, tel. 546 214 092 
Ředitelka školní jídelny:  Ing. Zábršová Radmila, tel. 546 224 212

Šéfkuchařka: p. Holleyová Marta


Jídelníčky


Ceny obědů od 1.1.2021

7 – 10 let

11 – 14 let

15 a více

cizí strávníci (jídlonosič)

30,- Kč

32,- Kč

34,- Kč

65,- Kč


Všeobecné podmínky

Nový strávník si musí koupit čip za 60,- Kč.

Platnost čipu je určena na celou školní docházku. Při poškození nebo ztrátě čipu je strávník povinen zakoupit čip nový v plné výši.

Po ukončení školní docházky se náhrada za použitý čip neposkytuje.

Žák, který dovrší věku 11 let nebo 15 let v průběhu školního roku (1.9.2020 – 31.8.2021), platí již celý tento školní rok vyšší částku za stravné.


Ke stažení


Návrhy střednědobého výhledu rozpočtu pro Školní jídelnu Vejrostova 1, 635 00 Brno, příspěvkovou organizaci