JÍDELNA

Home » SLUŽBY » JÍDELNA

Kontakty

Ředitelka školní jídelny:  Ing. Zábršová Radmila, tel. 546 224 212
Odhlašování obědů: p. Skotáková Lenka, tel. 546 214 092 
Šéfkuchařka: p. Holleyová Marta


Jídelníčky

Z provozních důvodů (dlouhodobá nemoc) se vaří jen jedno jídlo.


Placení obědu na únor:

Obědy se platí od 27.1.2020 v době od  7.30 – 14.00 hod.

Ve středu 29. ledna je úřední den do 16.30 hod.

Polední přestávka  10.45 – 11.15 hod.


Ceny obědů na únor:

7 – 10 let

11 – 14 let

15 a více let

390,- Kč

420,- Kč

450,- Kč


Ceny obědů od 1.1.2018

7 – 10 let

11 – 14 let

15 a více

cizí strávníci (jídlonosič)

26,- Kč

28,- Kč

30,- Kč

61,- Kč


Všeobecné podmínky

Nový strávník si musí koupit čip za 60,- Kč.

Platnost čipu je určena na celou školní docházku. Při poškození nebo ztrátě čipu je strávník povinen zakoupit čip nový v plné výši.

Po ukončení školní docházky se náhrada za použitý čip neposkytuje.

Žák, který dovrší věku 11 let nebo 15 let v průběhu školního roku (1.9.2019 – 31.8.2020), platí již celý tento školní rok vyšší částku za stravné.


Ke stažení