JÍDELNA

Home » SLUŽBY » JÍDELNA

Důležité upozornění školní jídelny

Z důvodu karantény je od pondělí 23.11.2020 školní jídelna mimo provoz. V pondělí 23.11. 2020 je pro všechny přihlášené strávníky zajištěn obědový balíček.

Od úterý 24.11. 2020 jsou všichni strávníci ze stravování odhlášeni.

Žáci 1. a 2. tříd, kteří jsou přítomni ve škole, mají možnost objednat si obědový balíček i na další dny v tomto týdnu a to zprávou na Edookit třídní učitelce a do pondělí 9:00 hodin.


Upozornění školní jídelny

Dnem 14. 10. 2020 budou všichni žáci (strávníci) odhlášení ze stravování až do ukončení plošného uzavření škol. Školní jídelna zajistí stravování po dobu distančního studia.

Obědy si musí žáci nebo zákonní zástupci přihlásit u paní Skotákové na tel. 546 214 092,

e-mailem: obedy-vejrostova@volny.cz nebo www.strava.cz.

Obědy budou vydávány do jídlonosičů nebo plastových krabiček (ne sklo) pouze v době od 11.00 hod. do 12.00 hod.

Mimo uvedenou dobu nebude objednaný oběd vydán, náhrada nebude poskytnuta.

Prosíme o dochvilnost a dodržování rozestupů před vchodem do jídelny, s rouškou na ústech.

Ing. Radmila Zábršová, ředitelka ŠJ


Výdej obědů do jídlonosičů pro žáky – první den nemoci

11.15  – 11.30 hod.

Z hygienických důvodů nelze jídlo vydat mimo určenou dobu


Upozornění pro strávníky

S platností od 1. 5. 2020 nebude možná úhrada stravného v hotovosti.

Žádáme strávníky a zákonné zástupce strávníků, kteří doposud platili stravné hotově, aby si vyzvedli v kanceláři školní jídelny potřebné údaje pro zadání trvalého příkazu.

Ing. Radmila Zábršová, ředitelka školní jídelny


Kontakty

Ředitelka školní jídelny:  Ing. Zábršová Radmila, tel. 546 224 212
Odhlašování obědů: p. Skotáková Lenka, tel. 546 214 092 
Šéfkuchařka: p. Holleyová Marta


Jídelníčky


Ceny obědů od 1.1.2018

7 – 10 let

11 – 14 let

15 a více

cizí strávníci (jídlonosič)

26,- Kč

28,- Kč

30,- Kč

61,- Kč


Všeobecné podmínky

Nový strávník si musí koupit čip za 60,- Kč.

Platnost čipu je určena na celou školní docházku. Při poškození nebo ztrátě čipu je strávník povinen zakoupit čip nový v plné výši.

Po ukončení školní docházky se náhrada za použitý čip neposkytuje.

Žák, který dovrší věku 11 let nebo 15 let v průběhu školního roku (1.9.2020 – 31.8.2021), platí již celý tento školní rok vyšší částku za stravné.


Ke stažení


Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ŠJ