Přijímací řízení na osmiletá a šestiletá gymnázia

Home » Přijímací řízení na osmiletá a šestiletá gymnázia

Vážení rodiče,

na osmiletá a šestiletá gymnázia mají možnost hlásit se žáci 5. a 7. ročníku. Předkládáme vám základní informace k přijímacímu řízení:

 1. Žák má možnost podat do 1. kola max. dvě přihlášky (lze podat obě přihlášky na různé obory téže školy). (2 přihlášky mohou podávat i žáci, kteří si podávali přihlášky do oboru s talentovou zkouškou.)
 2. Přihlášky podává zákonný zástupce uchazeče řediteli SŠ, a to nejpozději do 1. 3. 2022.

DOPORUČUJEME: Žáci, kteří oznámí nejpozději 8. 2. 2022 třídnímu učiteli, že budou podávat přihlášku/y na gymnázium, dostanou dvě vytištěné a školou potvrzené přihlášky. (Ostatní si budou přihlášky obstarávat sami, třídní učitel jim pouze potvrdí známky.)

Při dalším vyplňování přihlášek nepřehlédněte:

 • Pokud podávají žáci dvě přihlášky, musí být obě totožné (se stejným pořadím škol). V případě přihlášky pouze na jednu školu, zůstává 2. škola nevyplněná.
 • Pokud má žák Doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC), tzn. podpůrná opatření, přikládá doporučení z PPP (SPC) k přihlášce zákonný zástupce. (Na první straně přihlášky je nutné vybrat ANO.)
 • Všechny další důležité informace (soutěže, zájmy….) se odevzdávají jako přílohy.
 1. Jednotné přijímací zkoušky budou probíhat 19. a 20. 4. 2022. V prvním termínu koná uchazeč zkoušku na gymnázium, které uvedl na přihlášce jako první; v druhém termínu na gymnázium, které uvedl jako druhé. Uchazeči se započítává lepší výsledek z testu z ČJ a lepší výsledek z testu z M.
 2. Náhradní termín jednotných přijímacích zkoušek je 10. a 11. 5. 2022.
 3. Gymnázium může vypsat ještě školní přijímací zkoušky (své vlastní).
 4. ZÁPISOVÝ LÍSTEK: Zápisový lístek dostanou žáci na základní škole, a to k 15. březnu 2022. (O možnostech jeho vyzvednutí budete informováni Edookitem. ZL bude vydáván proti podpisu pouze zákonnému zástupci.)
 5. Po vyhlášení výsledků přijímacího řízení potvrzuje přijatý uchazeč zájem o školu do 10 pracovních dnů odevzdáním zápisového lístku. Lhůta pro uplatnění zápisového lístku běží ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů. Škola, na kterou přijatý žák neodevzdá zápisový lístek, bude automaticky počítat s tímto místem jako volným pro další kola přijímacího řízení.
 6. Vzít zápisový lístek ze SŠ zpět a přenést na jinou SŠ není možné. Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpět pro uplatnění na druhé škole, kam byl přijat na odvolání, příp. pokud uplatnil ZL na škole s talentovou zkouškou.

Podrobnější informace na:

Sledujte také prosím aktuální informace na webových stránkách škol, o které mají vaše děti zájem.

25. ledna 2022                                                                        

Mgr. Lenka Broklová, výchovná poradkyně