ZÁPIS

Home » PŘEDŠKOLÁCI » ZÁPIS

INFORMACE K PRŮBĚHU ZÁPISU DO 1. TŘÍD – duben 2020   

Seznam žáků přijatých do prvních tříd školního roku 2020/2021

Podívejte se na seznam indikátorů žáků přijatých do prvních tříd.


Předání Žádosti o přijetí, Žádosti o odklad:
 • Pokud má zákonný zástupce datovou schránku – zaslat žádost do datové schránky ZŠ (s982usr)
 • Pokud má zákonný zástupce uznávaný elektronický podpis – zaslat žádost e-mailem
 • Zaslat poštou na adresu:

Zápis do 1. třídy

ZŠ Brno, Vejrostova 1, příspěvková organizace

Vejrostova 1066/1

63500 Brno

 • Osobním podáním ve dnech 21. a 22. 4. 2020 v době od 8,00 do 18,00 hodin.
  • Na vrátnici školy, kde žádost převezme pověřený pracovník
  • Vstup do školy po jednom zákonném zástupci s ochrannými pomůckami
  • Při čekání je třeba dodržovat dostatečnou vzdálenost

Náležitosti Žádosti o přijetí:
 • Vygenerovaná a podepsaná Žádost o přijetí (https://zapisdozs.brno.cz).
 • Vygenerovaná a podepsaná Příloha k žádosti o přijetí (nebo její prostá kopie).
 • Pokud je dítě nešestileté, je třeba v době zápisu (nejpozději do 30. 4.) doložit doporučení PPP (pedagogicko-psychologická poradna).
 • V případě sourozence, který navštěvuje naší školu, doporučujeme napsat jeho jméno, příjmení a třídu na horní okraj žádosti.
 • V případě zájmu o program Začít spolu doporučujeme poznačit nahoru na žádost.
 • Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.
 • Má-li dítě jiné trvalé bydliště než zákonný zástupce, je třeba toto doložit (stačí prostá kopie dokladu.
Náležitosti Žádosti o odklad:
 • Vygenerovaná a podepsaná Žádost o odklad (https://zapisdozs.brno.cz)
 • Vygenerovaná a podepsaná Příloha k žádosti o odklad (nebo její prostá kopie)
 • Doporučení pedagogicko-psychologické poradny (dále jen „PPP“) a pediatra

Pokud ještě zákonný zástupce nemá některé doporučení, pak musí k žádosti přiložit podepsanou Žádost o přerušení řízení.

Na jejím základě ZŠ přeruší řízení o odkladu do doby doložení doporučení (nejdéle do konce května). Pokud by nastal problém s termínem v PPP, je třeba se telefonicky domluvit se zástupkyní ředitele pro 1. stupeň.


Další informace:
 • Pokud nemá zákonný zástupce možnost tisku:
  • vygeneruje žádost (https://zapisdozs.brno.cz)
  • v termínu osobního podání, tj. 21. a 22. 4. se po telefonické domluvě dostaví do ZŠ a zde mu bude žádost vytištěna a bude přijata
 • pokud nemá zákonný zástupce možnost přístupu na internet:
  • v termínu osobního podání, tj. 21. a 22. 4. se po telefonické domluvě dostaví do ZŠ a zde mu bude žádost vygenerována, vytištěna a bude přijata
  • lze žádost po telefonické nebo e-mailové domluvě vyzvednout osobně na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3 v úřední dny pondělí a středa v době od 8,00 do 11,00

Kontakty:

Mgr. Irena Hudcová: e-mail: hudcova.irena.osmt@brno.cz, tel.: 542172181

Marcela Hofbruckerová: e-mail: hofbruckerova.marcela.osmt@brno.cz, tel.: 542172182

Je třeba znát číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na průkazu jeho zdravotní pojišťovny.
Zapisují se děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014.


Důležité informace: 

Desatero pro rodiče (.pdf)


Mgr. Zdeněk Černošek
        ředitel školy