ZÁPIS

Home » PŘEDŠKOLÁCI » ZÁPIS

Zápis do prvních tříd na školní rok 2020/21:

Vážení rodiče,

Vzhledem k současné situaci se zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021 bude konat bez přítomnosti dětí.

Upřednostňuje se, pokud je to možné, podání žádosti bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.

Pro příjem žádostí je dle zákona stanoveno období od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy (s982usr),
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email),
  3. poštou,
  4. osobním podáním: 21. 4. 2020 a 22. 4. 2020 v době od 8,00 do 18,00 hodin. V případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné řídit se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Má-li dítě jiné trvalé bydliště než zákonný zástupce, je třeba toto doložit (stačí prostá kopie dokladu).

Žádost o odklad je třeba doložit doporučením PPP a pediatra. Dále musí být doplněna Přílohou k žádosti o odklad (Informační povinnost) a v případě, že ještě chybí vyšetření PPP, pak je třeba přiložit Žádost o přerušení řízení – stačí prosté kopie. (Vzory viz níže).

Žádost o přijetí je třeba doplnit Přílohou k žádosti o přijetí – stačí prostá kopie. (Vzor viz níže). Dále doporučujeme:

  • v případě zájmu o program Začít spolu – vyjádřit svůj zájem nahoře na přihlášce
  • pokud je sourozenec v naší škole – zapsat nahoru na přihlášku jeho jméno, příjmení a třídu, kterou navštěvuje.Zapisují se děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014.


Důležité informace: 

Desatero pro rodiče


Další informace můžete získat na tel. čísle: 546 220 173.

Mgr. Zdeněk Černošek
        ředitel školy