ŠKOLSKÁ RADA

Home » O ŠKOLE » ŠKOLSKÁ RADA

Dne 24. 1. 2018 Rada MČ Brno-Bystrc jmenovala za členy školské rady pro ZŠ Vejrostova na funkční období 2018 – 2021: RNDr. Vladimíra Vetchého, CSc. a Ing. Pavla Kříže, Ph.D.

Seznam členů školské rady:

Zástupci zřizovatele:

  • Ing. Pavel Kříž, Ph.D.
  • RNDr. Vladimír Vetchý, CSc., předseda školské rady (vetchy@bystrc.cz)

Zástupci rodičů:

  • Jaroslav Mlečka
  • Mgr. Pavel Krumnikl

Zástupci učitelů:


Ve 2. kole voleb celkem hlasovalo 66 zákonných zástupců žáků.
Sečtení všech hlasů kandidátů do školské rady:


1. Mgr. Pavel Krumnikl ………………..   52 hlasů

2. Jaroslav Mlečka ……………………..   48 hlasů

Mgr. Pavel Krumnikl a Jaroslav Mlečka byli zvoleni jako zástupci zákonných zástupců žáků do Školské rady Základní školy Brno, Vejrostova 1, příspěvkové organizace.


Dokumenty

Zápisy ze školské rady