Recyklohraní

Home » O ŠKOLE » PROJEKTY » ŠKOLNÍ PROJEKTY » Recyklohraní

Naše škola recyklací starých spotřebičů výrazně přispěla k ochraně životního prostředí

Žáci a zaměstnanci naší školy odevzdali v loňském roce 2018 150,99 kg starých spotřebičů. Touto činností, s názvem RECYKLOHRANÍ, se zabýváme již jedenáctým rokem. Dle certifikátu je zřejmé, kolik elektrické energie, ropy, vody a dalších surovin jsme díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí. Víme také, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektrozařízení.

Sbíráme tedy všechny spotřebiče, které lze zapojit do zásuvky, nebo jsou napájeny bateriemi. K tomu máme sběrové místo i na použité tonery a baterie.

Děkujeme za spolupráci, sbírané věci přinášejte do kabinetu NJ, 2. poschodí.

listopad 2019


Naše škola díky RECYKLOHRANÍ přispěla k ochraně životního prostředí

Loni jsme pokračovali v projektu sběru elektrozařízení. V rámci programu Recyklohraní, který prohlubuje znalosti našich žáků v oblasti recyklace a ochrany životního prostředí, jsme sběrem elektronických hraček a drobných elektrozařízení přispěli k ochraně životního prostředí. O jednoznačně pozitivních dopadech programu vypovídá certifikát environmentálního vyúčtování. Ten nám přesně vyčísluje, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody žáci díky recyklaci ušetřili ekosystém Země. Víme také, o kolik se nám podařilo snížit objem nebezpečného odpadu a produkci skleníkových plynů CO2. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že žáci naší školy v loňském roce vytřídili 12 monitorů a 449,00 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 12,98 MWh elektřiny, 810,94 litrů ropy, m3 vody a 0,33 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 2,57 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 10,46 tun. Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.
 
září 2017

Mgr. et Mgr. Irena Machainová, koordinátorka projektuDíky RECYKLOHRANÍ ušetřila naše škola životnímu prostředí řadu surovin

Žáci i škola samotná v rámci projektu odevzdávají k recyklaci vysloužilé spotřebiče, tonery a baterie. Ve školním roce 2013/2014 odevzdali naši žáci 190 kg drobných elektrospotřebičů a 25 kg vybitých baterií. I v letošním školním roce pokračujeme dále v tomto projektu! Pomozte i vy chránit životní prostředí!

Mgr. et Mgr. Irena Machainová, koordinátorka projektu


Program RECYKLOHRANÍ – nový kontejner

Naše škola je v programu Recyklohraní zapojena již od roku 2008. Kromě použitých baterií a vysloužilých drobných elektrospotřebičů sbíráme od letošního března do nového kontejneru také prázdné laserové tonery a inkoustové cartridge. Všechny tyto věci k recyklaci mohou žáci odevzdat v kabinetě NJ ve druhém poschodí. V letošním školním roce 2013/14 jsme zatím odevzdali 156 kg elektrospotřebičů a 70 kg baterií. Chráníme životní prostředí! 
 

Mgr. Irena Machainová, koordinátorka projektu


Od roku 2008 je naše škola zapojena do programu RECYKLOHRANÍ. Ve škole jsou umístěny nádoby na sběr vybitých baterií a vysloužilých elektrospotřebičů. Obsahy nádob jsou po naplnění pravidelně odváženy k recyklaci. Tento projekt naše žáky nejen vzdělává a motivuje v oblasti ekologie, ale přináší i možnost přímo přispět k ochraně životního prostředí. Vždyť např. díky recyklaci jednoho notebooku dojde ke snížení spotřeby ropy, na kterou ujede osobní automobil téměř 100 kilometrů. Sběr, demontáž a následné využití frakcí zpětného odběru nepotřebných elektrospotřebičů a baterií představuje tedy nezanedbatelný přínos pro životní prostředí a úsporu přírodních zdrojů. Pokud doma máte již nepotřebné malé elektrické přístroje (i např. rozbité hračky na baterky) nebo vybité baterie, mohou je děti odevzdat ve škole.

Mgr. et Mgr. Irena Machainová, koordinátorka projektu