Partnerství Brno-Stuttgart

Home » O ŠKOLE » PROJEKTY » ŠKOLNÍ PROJEKTY » Partnerství Brno-Stuttgart

Partnerství Brno-Stuttgart

Naše základní škola je svou profilací mimo jiné zaměřena na výuku cizích jazyků. Anglický jazyk jako povinný předmět se vyučuje již od první třídy, v sedmém ročníku si žáci povinně volí mezi francouzským a německým jazykem, ty jsou vyučovány 2 hodiny týdně. Naši žáci mají možnost procvičit si osvojení cizího jazyka i při výjezdech do zahraničí. V minulých letech to bylo do Paříže, Londýna, Berlína, Vídně, Norimberku, Mnichova a Řezna. Během školního roku mají děti také možnost navštívit divadelní představení v cizím jazyce, účastnit se přednášek o reáliích cizích zemí nebo se účastnit programů Rakouského institutu.

Od roku 2011 je naše škola členem Sdružení pro podporu partnerství Brno – Stuttgart. Naše spolupráce s touto organizací začala již v roce 2009, kdy se při oslavách 20. výročí partnerství Brno – Stuttgart naši volejbalisté setkali v přátelském utkání se studenty stuttgartského gymnázia. Němečtí sportovci si poté se zájmem prohlédli naši školu a byli přijati starostou na bystrcké radnici.

V listopadu 2012 proběhla v Brně pod záštitou tohoto sdružení konference na téma „Změny ve společnosti a jejich vliv na školství“. Na toto velmi zajímavé téma zde byly předneseny referáty  českých i německých zástupců škol. Změny ve společnosti přinesly za posledních dvacet let i problémy, které u nás dříve neexistovaly, a změnou náplně výuky na ně reaguje i naše škola. A tak zazněl příspěvek  „Finanční gramotnost jako povinný předmět na ZŠ Vejrostova“. V následné diskuzi bylo zodpovězeno množství otázek. V rámci této konference byl na naší škole přijat i člen německé delegace pan Fritz Sautter, bývalý ředitel stuttgartské střední školy.

Od ledna 2013 již začnou přípravy na oslavu 25. výročí partnerství Brno – Stuttgart. Jakým způsobem se bude prezentovat případně i naše základní škola, najdete na našich webových stránkách.

Mgr. et Mgr. Irena Machainová, vyučující Nj


Oslavy 25. výročí partnerství Stuttgart – Brno

Jako člen spolku Sdružení pro podporu partnerství Brno – Stuttgart byla naše škola přizvána v červnu 2014 do Stuttgartu, aby se zde žáci naší školy aktivně zúčastnili těchto oslav. Žákyně sportovní třídy nacvičily pod vedením paní učitelky Mgr. Věry Koudelové taneční vystoupení, ve kterém znázornily různé sporty. Další součástí našeho vystoupení bylo stepařské číslo mistrů České republiky Matěje Oklešťka a Tobiáše Košira. Dne 27. června během matiné na gymnáziu Ferdinanda Porsche, kterého se zúčastnili žáci z různých škol, mělo naše vystoupení obrovský úspěch. Večer jsme byli součástí slavnostního večera na stuttgartské radnici. K významnému jubileu zde promluvil český velvyslanec v Německu pan Josef Hlobil, starosta Stuttgartu Fritz Kuhn a brněnský starosta Roman Onderka. O kulturní program se zasloužily pěvecké sbory spřátelených gymnázií a s divadelním přestavením vystoupili žáci ZŠ Antonínská. Do večerních hodin jsme čas na radnici strávili při bohatém rautu.
V sobotu 28. června pro nás přátelé z německé strany spolku připravili výlet do Heilbronnu, kde jsme si prohlédli vědecko-technické centrum Experimenta. Zde si žáci vyzkoušeli různé vědecké experimenty a čas několika hodin vyhrazených pro návštěvu tohoto zajímavého místa téměř nestačil. Pozdní odpoledne a večer jsme měli volný program, využili jsme proto tento čas na návštěvu známých městských termálních lázní Leuze. V neděli ráno po bohaté snídani už na nás čekal autobus, který nás spolehlivě dopravil do Brna. A teprve potom začaly devíti žákům z Vejrostovy vytoužené prázdniny.

Mgr. et Mgr. Irena Machainová, vyučující NJ