Můj kamarád

Home » O ŠKOLE » PROJEKTY » ŠKOLNÍ PROJEKTY » Můj kamarád

Můj kamarád

V rámci prevence rizikového chování probíhá na naší škole projekt Můj kamarád. Jeho obsahem je spolupráce žáků šesté a první třídy. Každý prvňáček získal svého kamaráda a ochránce mezi staršími spolužáky. V listopadu proběhly dvě akce: Putování broučků temným lesem a Svátek slabikáře.

Při první akci procházeli malí broučkové v doprovodu rodičů lesem. Vyzbrojeni lampióny a lucerničkami, různých tvarů a barev, se vydali do temného, tajuplného lesa. Panečku, ve tmě vše vypadalo úplně jinak! A to na všechny ještě v lese čekala překvapení, která starší kamarádi ze šesté A nachystali.  Zkusili jste si někdy zavázat tkaničku na botě potmě? Dokázali byste hmatem poznat předmět schovaný v plátěném pytlíku? A skleničky plné voňavého koření byly často oříškem i pro doprovázející rodiče. Tyto a ještě další úkoly pro žáky 1. třídy připravili ochotní šesťáci.  Všichni, kteří zdárně zvládli celou cestu temným lesem, byli odměněni diplomem za statečnost a drobnými cenami.

Další akcí byl Svátek slabikáře. Jelikož naši prvňáčci již zvládli některá písmena, nastala chvíle předání první knihy, kterou si sami přečtou – Slabikáře. Celý den byl velmi slavnostní, děti nejdříve musely prokázat, že znají všechna probraná písmena. V různých hrách a aktivitách skládaly písmenka ze svých těl, písmenka vyráběly a poznávaly hmatem, řešily jazykové hádanky. Nakonec z rukou svého velkého kamaráda dostaly děti Slabikář a klíč k jeho otevření. Spolu se hned pustili do čtení. Věřme, že se prvňáčkům bude čtení líbit a budou v něm nacházet radost a uspokojení.

O úspěšnosti celého projektu vypovídá i přání jednoho prvňáčka: „Přál bych si mít šesťáka za bráchu, aby si se mnou mohl hrát i doma.“

Mgr. Olga Novotná a Mgr. Věra Koudelová