Stravování ve školách a školkách zdarma

Home » O ŠKOLE » PROJEKTY » FINANCOVANÉ PROJEKTY » Stravování ve školách a školkách zdarma

OP PMP 6.výzva – Poskytování bezplatné stravy – informace na období školní rok 2020/21

         Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlásilo dne 03.03.2020 šestou výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci, nazvanou Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi VI.

         Cílem pomoci je zajistit dětem ze sociálně a ekonomicky slabých rodin ve věku 3 – 15 let ve školním roce 2020/2021 pravidelnou kvalitní stravu ve školních jídelnách mateřských a základních škol a víceletých gymnázií.

         Cílová skupina: děti ve věku 3 -15 let, které navštěvují školní nebo předškolní zařízení. Jedná se o děti, které se nacházejí jako společně posuzované osoby z hlediska nároku na příspěvek na živobytí v hmotné nouzi, což bude následně (v průběhu května, června a září 2020) ověřovat místně příslušný Úřad práce.

         S ohledem na situaci mnoha rodičů, kteří se momentálně nalézají v nelehké životní situaci, si plně uvědomujeme, že jakákoliv pomoc, kterou by bylo možné poskytnout dětem, by ulehčila poměry mnohých z nich.

        Naše škola je opět přihlášena jako partner s finančním příspěvkem do projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách v Jihomoravském kraji VI“ s názvem Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi.

Mgr. Jana Coufalová, Koordinátorka projektu


OP PMP 5 – Poskytování bezplatné stravy – informace na další období šk. rok 2019/20

Naše škola je opět zapojena jako partner s finančním příspěvkem do projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách v Jihomoravském kraji V“.

Mgr. Jana Coufalová, koordinátorka projektu


OP PMP 4 – Poskytování bezplatné stravy – informace na další období šk. rok 2018/19

Naše škola je opět zapojena jako partner s finančním příspěvkem do projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách v Jihomoravském kraji IV“.

Úřad práce již obdržel seznam škol, které jsou do projektu zapojeny. 

Pracovníci kontaktních pracovišť ÚP budou v období od 02.05.2018 do 29.06.2018 informovat zákonné zástupce dětí spadajících do cílové skupiny o možnosti zapojení do projektu a potvrzovat děti, které mají na zapojení do projektu nárok.
Pokud se rodiče dítěte v tomto období nedostaví na Úřad práce, nebude možné dítě do projektu zařadit.
        Situace cílové skupiny bude posuzována s ohledem na momentální stav pobírání dávek v hmotné nouzi v květnu a /nebo červnu 2018 (již neplatí podmínka jako v předchozím roce, že rodiče musí pobírat dávky v hmotné nouzi v souvislém období 3 měsíců).

Mgr. Jana Coufalová, koordinátorka projektu


Stravování ve školách a školkách zdarma

I v příštím školním roce bude naše škola zapojena do projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách v Jihomoravském kraji III“.

Koordinátor projektu: Mgr. Jana CoufalováNaše škola je zapojena do Operačního programu Potravinové a materiální pomoci.
Projekt „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách v Jihomoravském kraji II“ se vztahuje na školní rok 2016/2017.


 Koordinátor projektu: Mgr. Jana Coufalová