Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro ZŠ a MŠ II.

Home » O ŠKOLE » PROJEKTY » FINANCOVANÉ PROJEKTY » Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro ZŠ a MŠ II.

Naše škola je zapojena do: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání


Číslo výzvy: 02_18_063

Název projektu: Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování –
Šablony II

Od 1.1. 2019 realizuje naše škola vybrané šablony výzvy v rámci projektu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II.
Cílem tohoto projektu je zlepšování kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.
V období od 1.1. 2019 do 31.12. 2020 dojde v rámci projektu k personálnímu posílení o speciálního pedagoga a školního psychologa. Ve škole bude dále realizována tandemová výuka a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. Podpořen bude také osobnostně profesní rozvoj vychovatelů školní družiny. Z projektu budou dále financovány projektové dny.

Šablony OP VVV

  • Školní psycholog
  • Speciální pedagog
  • Tandemová výuka
  • DVPP
  • Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
  • Projektový den

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a je spolufinancován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů.