NOVINKY

Home » NOVINKY

Úřední hodiny o prázdninách

Úředním dnem o prázdninách je středa 8.00 – 13.00 hod.

Návštěvy mimo úřední den pouze po domluvě na čísle 546 220 173, 603 257 125.

Ve dnech 20.7.2020 – 16.8.2020 bude škola pro veřejnost uzavřena.


Rozdělení žáků do prvních tříd 2020/2021

Prohlédněte si rozdělení žáků do prvních tříd.


Pravidla docházky pro žáky II. stupně od 8.6.2020

Seznamte se s pravidly docházky pro žáky II. stupně.


Novinky ze školní družiny

V sekci Informace ŠD najdete informace o vrácení poplatků za školní družinu, odkup čipů a pokyny k přihlášení žáků do školní družiny pro příští školní rok.


Seznam žáků přijatých do prvních tříd školního roku 2020/2021

Podívejte se na seznam indikátorů žáků přijatých do prvních tříd.


Informace z jídelny

Žákům I.stupně, kteří jsou přihlášeni ke školní docházce od 25.5.2020, obědy přihlásí školní jídelna dle dodaného seznamu ze školy. Platby neuhrazujte, budou čerpány z přeplatků.

Prohlédněte si jídelníček na měsíc květen.


Pokyny k docházce žáků 9. ročníků od 11. května 2020

Specifika pro žáky připravující se na PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY na střední školy v době od 11. 5. 2020 najdete na stránce pro 9. ročník.


Pokyny k docházce žáků I. stupně

Pro rodiče žáků prvního stupně jsou připraveny informace k provozu školy.


Průvodce přípravou na přijímací zkoušky


Provoz sportovního areálu od 18.4. 2020

V návaznosti na mírné uvolnění restriktivních opatření vlády nabízíme v oblasti sportování na venkovních sportovištích náš venkovní areál. Podmínky užívání najdete v sekci Sportovní areál.


Rozhovor ředitelů škol s 1. náměstkem primátorky Mgr. Petrem Hladíkem: „Vzdělávání v době pandemie“


Nabídka psychologů z dětské nemocnice

Fakultní nemocnice Brno nabízí online bezplatnou psychologickou první pomoc v období pandemie. Veškeré informace na https://fnbrnoprorodice.cz/.


Jak zvládnout aktuální krizovou situaci


Aktuální informace – uzavření školy z důvodu prevence rozšíření onemocnění COVID-19

Prosíme žáky a rodiče, aby aktivně sledovali Edookit a v případě potřeby komunikovali s pedagogy.


Volejbalová třída 2020/2021

I ve školním roce 2020/2021 otevřeme sportovní volejbalovou třídu, která má na naší škole několikaletou tradici. Ve třídě 6.A se žáci budou věnovat volejbalu pod vedením pedagogů a trenérů. Do volejbalové třídy se mohou přihlásit žáci se zájmem o volejbal, kteří aktuálně navštěvují volejbalovou přípravku. Současně i děti, které ve 2. pololetí nastoupí do přípravky, kterou nyní vedou trenéři, bývalí aktivní hráči. Noví zájemci se přihlásí do 4.3.2020.

Termíny sportovních testů do budoucí volejbalové šesté třídy:

 • 27.5.2020  15.00 – 17.10 hodin v tělocvičně školy 
 • 29.5.2020  15.00 – 17.10 hodin v tělocvičně školy

Zájemci přijdou na testování pouze v jednom z termínů, který si vyberou.

K výběrovému řízení se dostavte ve sportovním oblečení a obuvi, přineste s sebou vyplněný osobní dotazník.

Případné informace žádejte na telefonním čísle: 546 220 173 nebo 603 257 125  

Volejbalová třída začíná nový školní rok 2020/2021 vždy sportovně-adaptačním soustředěním v rekreačním středisku TESLA HORNÍ BRADLO, letos v termínu 29.8. – 4.9.2020, které je pro třídu povinné. Informace k soustředění najdete na webových stránkách školy koncem května 2020.

Informace o výběru do volejbalové třídy

Základní výběr pohybově nadané mládeže bude proveden dle těchto kritérií:   

 1. Kritérium zdravotní a fyziologické  
  • dobrý zdravotní stav (náročnost tréninku) 
 1. Kritérium tělesné stavby  
  • předpokládaná výška, výška rodičů 
  • hmotnost (sklon k obezitě) 
 1. Kritérium motorické  –  sleduje určitou pohybovou úroveň uplatňovanou ve volejbale. Testy:
  • skok daleký z místa odrazem obounož 
  • hod plným míčem  
  • lokomoční rychlost ( 4x 9m ) 
  • všeobecná obratnost ve spojení s rychlostí 
 1. Kritérium psychologické  
  • zjištění informací o žákovi formou dotazníku 

Přijímací řízení 2019/2020


Recyklohraní

Naše škola recyklací starých spotřebičů výrazně přispěla k ochraně životního prostředí

Žáci a zaměstnanci naší školy odevzdali v loňském roce 2018 150,99 kg starých spotřebičů. Touto činností, s názvem RECYKLOHRANÍ, se zabýváme již jedenáctým rokem. Dle certifikátu je zřejmé, kolik elektrické energie, ropy, vody a dalších surovin jsme díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí. Víme také, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektrozařízení.

Sbíráme tedy všechny spotřebiče, které lze zapojit do zásuvky, nebo jsou napájeny bateriemi. K tomu máme sběrové místo i na použité tonery a baterie.

Děkujeme za spolupráci, sbírané věci přinášejte do kabinetu NJ, 2. poschodí.

listopad 2019

Mgr. et Mgr. I. Machainová, koordinátorka projektu


Volejbalová přípravka


Basketbalová přípravka

Vážení rodiče, ve školním roce 2019/2020 bude pokračovat basketbalová přípravka BK Skokani Brno pro chlapce a děvčata na I. stupni. Tréninky budou probíhat v tělocvičně ZŠ Vejrostova, každé úterý a každý čtvrtek od 13:40 do 14:50. První trénink proběhne 1. 10. 2019. Děti, které chodí do družiny, trenér vyzvedne a po tréninku je zavede zpět.
Pro tréninky budou děti potřebovat basketbalovou (sálovou) obuv, sportovní oblečení (trenýrky, tmavé a světlé triko), basketbalový míč číslo 5, švihadlo a láhev s pitím.
Přípravka bude pro školní rok 2019/2020 ZDARMA.
V případě zájmu prosím kontaktujte pana Petra Švrlingu.
Kontakt:
Petr Švrlinga
mobil: 724 689 012, e-mail: petr.svrlinga@bkskokani.cz
www.bkskokani.cz


Předběžná nabídka zájmových kroužků na školní rok 2019/2020