NOVINKY

Home » NOVINKY

Povinné roušky

Vážení rodiče,

dle nejnovějšího opatření vyhlášeného Ministerstvem zdravotnictví platí od 18. 9. 2020, pro žáky II. stupně povinnost nosit roušky ve všech prostorách školy.
Na druhém stupni budeme tedy vyžadovat nošení roušek po celou dobu vyučování – v hodinách i o přestávkách.

Výjimku mají vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje apod).

Pro žáky I. stupně zůstává v platnosti povinnost nošení roušek ve společných prostorách školy.

Děkuji za pochopení, Mgr. Martin Janás, ředitel školy


Organizace prvního školního dne

I. stupeň

Prvňáčči
2. – 5. třídy
 • 1. září 8:00 – 9:40
 • 2. a 3. září délka výuky dle rozvrhu (třídnické práce)
 • od 4. září bude probíhat výuka standardním způsobem.

II. stupeň

 • Žáci se shromáždí v 8:00 před hlavní budovou, odkud si je odvedou třídní učitelé.
 • 1. září 8:00 – 9:40 žáci ve třídě s TU (poučení, předání učebnic, organizační záležitosti).
 • Od 2. září bude výuka probíhat dle aktuálního rozvrhu.

Informace pro rodiče prvňáčků 2020/2021

Přečtěte si informace pro rodiče žáků I. tříd k začátku školního roku.


Úřední hodiny o prázdninách

Úředním dnem o prázdninách je středa 8.00 – 13.00 hod.

Návštěvy mimo úřední den pouze po domluvě na čísle 546 220 173, 603 257 125.

Ve dnech 20.7.2020 – 16.8.2020 bude škola pro veřejnost uzavřena.


Rozdělení žáků do prvních tříd 2020/2021

Prohlédněte si rozdělení žáků do prvních tříd.


Pravidla docházky pro žáky II. stupně od 8.6.2020

Seznamte se s pravidly docházky pro žáky II. stupně.


Novinky ze školní družiny

V sekci Informace ŠD najdete informace o vrácení poplatků za školní družinu, odkup čipů a pokyny k přihlášení žáků do školní družiny pro příští školní rok.


Seznam žáků přijatých do prvních tříd školního roku 2020/2021

Podívejte se na seznam indikátorů žáků přijatých do prvních tříd.


Informace z jídelny

Žákům I.stupně, kteří jsou přihlášeni ke školní docházce od 25.5.2020, obědy přihlásí školní jídelna dle dodaného seznamu ze školy. Platby neuhrazujte, budou čerpány z přeplatků.

Prohlédněte si jídelníček na měsíc květen.


Pokyny k docházce žáků 9. ročníků od 11. května 2020

Specifika pro žáky připravující se na PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY na střední školy v době od 11. 5. 2020 najdete na stránce pro 9. ročník.


Pokyny k docházce žáků I. stupně

Pro rodiče žáků prvního stupně jsou připraveny informace k provozu školy.


Průvodce přípravou na přijímací zkoušky


Provoz sportovního areálu od 18.4. 2020

V návaznosti na mírné uvolnění restriktivních opatření vlády nabízíme v oblasti sportování na venkovních sportovištích náš venkovní areál. Podmínky užívání najdete v sekci Sportovní areál.


Rozhovor ředitelů škol s 1. náměstkem primátorky Mgr. Petrem Hladíkem: „Vzdělávání v době pandemie“


Nabídka psychologů z dětské nemocnice

Fakultní nemocnice Brno nabízí online bezplatnou psychologickou první pomoc v období pandemie. Veškeré informace na https://fnbrnoprorodice.cz/.


Jak zvládnout aktuální krizovou situaci


Aktuální informace – uzavření školy z důvodu prevence rozšíření onemocnění COVID-19

Prosíme žáky a rodiče, aby aktivně sledovali Edookit a v případě potřeby komunikovali s pedagogy.


Volejbalová třída 2020/2021

I ve školním roce 2020/2021 otevřeme sportovní volejbalovou třídu, která má na naší škole několikaletou tradici. Ve třídě 6.A se žáci budou věnovat volejbalu pod vedením pedagogů a trenérů. Do volejbalové třídy se mohou přihlásit žáci se zájmem o volejbal, kteří aktuálně navštěvují volejbalovou přípravku. Současně i děti, které ve 2. pololetí nastoupí do přípravky, kterou nyní vedou trenéři, bývalí aktivní hráči. Noví zájemci se přihlásí do 4.3.2020.

Termíny sportovních testů do budoucí volejbalové šesté třídy:

 • 27.5.2020  15.00 – 17.10 hodin v tělocvičně školy 
 • 29.5.2020  15.00 – 17.10 hodin v tělocvičně školy

Zájemci přijdou na testování pouze v jednom z termínů, který si vyberou.

K výběrovému řízení se dostavte ve sportovním oblečení a obuvi, přineste s sebou vyplněný osobní dotazník.

Případné informace žádejte na telefonním čísle: 546 220 173 nebo 603 257 125  

Volejbalová třída začíná nový školní rok 2020/2021 vždy sportovně-adaptačním soustředěním v rekreačním středisku TESLA HORNÍ BRADLO, letos v termínu 29.8. – 4.9.2020, které je pro třídu povinné. Informace k soustředění najdete na webových stránkách školy koncem května 2020.

Informace o výběru do volejbalové třídy

Základní výběr pohybově nadané mládeže bude proveden dle těchto kritérií:   

 1. Kritérium zdravotní a fyziologické  
  • dobrý zdravotní stav (náročnost tréninku) 
 1. Kritérium tělesné stavby  
  • předpokládaná výška, výška rodičů 
  • hmotnost (sklon k obezitě) 
 1. Kritérium motorické  –  sleduje určitou pohybovou úroveň uplatňovanou ve volejbale. Testy:
  • skok daleký z místa odrazem obounož 
  • hod plným míčem  
  • lokomoční rychlost ( 4x 9m ) 
  • všeobecná obratnost ve spojení s rychlostí 
 1. Kritérium psychologické  
  • zjištění informací o žákovi formou dotazníku 

Přijímací řízení 2019/2020


Recyklohraní

Naše škola recyklací starých spotřebičů výrazně přispěla k ochraně životního prostředí

Žáci a zaměstnanci naší školy odevzdali v loňském roce 2018 150,99 kg starých spotřebičů. Touto činností, s názvem RECYKLOHRANÍ, se zabýváme již jedenáctým rokem. Dle certifikátu je zřejmé, kolik elektrické energie, ropy, vody a dalších surovin jsme díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí. Víme také, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektrozařízení.

Sbíráme tedy všechny spotřebiče, které lze zapojit do zásuvky, nebo jsou napájeny bateriemi. K tomu máme sběrové místo i na použité tonery a baterie.

Děkujeme za spolupráci, sbírané věci přinášejte do kabinetu NJ, 2. poschodí.

listopad 2019

Mgr. et Mgr. I. Machainová, koordinátorka projektu


Volejbalová přípravka


Basketbalová přípravka

Vážení rodiče, ve školním roce 2019/2020 bude pokračovat basketbalová přípravka BK Skokani Brno pro chlapce a děvčata na I. stupni. Tréninky budou probíhat v tělocvičně ZŠ Vejrostova, každé úterý a každý čtvrtek od 13:40 do 14:50. První trénink proběhne 1. 10. 2019. Děti, které chodí do družiny, trenér vyzvedne a po tréninku je zavede zpět.
Pro tréninky budou děti potřebovat basketbalovou (sálovou) obuv, sportovní oblečení (trenýrky, tmavé a světlé triko), basketbalový míč číslo 5, švihadlo a láhev s pitím.
Přípravka bude pro školní rok 2019/2020 ZDARMA.
V případě zájmu prosím kontaktujte pana Petra Švrlingu.
Kontakt:
Petr Švrlinga
mobil: 724 689 012, e-mail: petr.svrlinga@bkskokani.cz
www.bkskokani.cz


Předběžná nabídka zájmových kroužků na školní rok 2019/2020