NOVINKY

Home » NOVINKY

Harmonogram výuky 1. tříd 1. týdne školního roku 2022/23

Informace k prvnímu týdnu školního pro žáky 1. tříd najdete pod záložkou PRVŇÁČCI.


Rozdělení žáků do 1. tříd 2022/2023

Rozdělení žáků do 1.tříd dle ID žádostí si můžete prohlédnout zde:


Prázdninový provoz

Úřední dny v době letních prázdnin jsou 7.7.; 13.7.,; 20.7.; 3.8.; 17.8. a 24.8. vždy od 8.00 do 14.00 hodin.

Návštěvy  mimo úřední den pouze po domluvě na čísle 546 220 173, 603 257 125.

Ve dnech 25.7.2022 – 14.8.2022 (mimo úřední den 3.8.) bude škola pro veřejnost uzavřena.


https://malyprinc-sport.wixsite.com/website/about

Bystrcké jarní slavnosti

V sobotu 21. 5. se naše škola účastnila akce Bystrcké jarní slavnosti. 

Od 14. hodin na podiu proběhlo kytarové vystoupení volnočasového kroužku pod vedením Mgr. Tešnarové a vystoupení školní družiny a jejich tance v country stylu s choreografií Ing. Pohankové.

Dále žáci 1. a 2. stupně přispěli svými výtvarnými výrobky na charitativní stánek Domu pro Julii.

Děkujeme všem zúčastněným, akce byla plná sluníčka a radostné nálady.

Mgr. Květa Matuštíková


Na základě Zákona č. 67/2022 Sb. vyhlašuje ředitel ZŠ Brno, Vejrostova 1, přísp. org.

Zápis do 1. třídy pro děti cizince

pro školní rok 2022/2023, který se bude konat:

ve čtvrtek 2. 6. od 8 – 14 hodin.

Zapisují se děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016.

Průběh zápisu

S sebou přineste:

 • elektronicky vygenerovanou Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
 • Identifikační doklad dítěte
 • Identifikační doklad zákonného zástupce
 • Doklad o místě pobytu dítěte (potvrzení o přechodném pobytu, vízum, pobytová karta aj.)

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Podrobnější informace: http://www.vejrostova.cz/predskolaci/zapis-do-prvnich-trid/ a na tel. čísle: 546 220 173.


Seznam přijatých žáků do 1. tříd


Příměstský volejbalový kemp ZŠ Vejrostova

primestsky_kemp

Přihlášení na kemp ZDE.


Letní kemp Minecraft

Přihlášení na kemp ZDE.


Sportovní třída 6.A 2022/2023

I do nového školního roku nabízíme pohybovým nadšencům možnost přihlásit se do sportovní třídy.  Navazujeme tak na tradici volejbalových tříd, kterou s partou zapálených kolegů zahájil před mnoha lety bývalý ředitel naší školy Mgr. Zdeněk Černošek.

I když volejbal v posledních letech mírně ustoupil dalším sportům, neodradilo nás to. V žácích naší školy i nadále zájem o míčové hry podporujeme. Již druhým rokem spolupracujeme s Volejbalovým klubem Brno a jejich profesionálními trenéry. Žákům se tak rozšiřují možnosti uplatnění získaných dovedností na četných turnajích v šestkovém i plážovém volejbalu. Nezanedbatelným kladem je i volba dalšího studia pro nadané jedince na prestižních sportovních gymnáziích. Naši sportovci jsou zapojeni do Asociace školních sportovních klubů České republiky.

Žáci sportovních volejbalových tříd, stejně jako žáci ostatních tříd, se na naší škole vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Od září 2021 mají žáci sportovní třídy místo výuky předmětu Svět práce (vaření) hodinu tělesné výchovy navíc.

Organizace sportovních tříd je následující:

 • 6. ročník:
  • 4 hodiny tělocviku týdně v rámci rozvrhu hodin
 • 7. až 9. ročník:
  • volitelný předmět Sportovní výchova – volejbal
  • v součtu s tělesnou výchovou během vyučování vždy 3 – 4 hodiny týdně se sportovním zaměřením/regenerací

Dle svého výkonnostního zařazení žáci dále absolvují 2 – 3 odpolední volejbalové tréninky týdně. Výběry sportovních tříd se zúčastňují i pravidelných sportovních soutěží, a to nejen ve volejbale. Každým rokem jsou pro volejbalisty ve sportovní třídě pořádána letní i zimní soustředění. Tělesnou výchovu i tréninkovou přípravu vedou učitelé a trenéři s odpovídajícím pedagogickým a tělovýchovným vzděláním a s vlastními bohatými zkušenostmi z volejbalových soutěží. Naše škola úzce spolupracuje s profesionálním sportovním klubem VK Brno od školního roku 2020/2021.

Podmínkou pro vstup do sportovní třídy je úspěšné složení přijímacích sportovních testů.

Při výběru uchazečů budeme klást důraz na:

 • Somatické předpoklady výšky
 • Motorické testy se zaměřením na volejbal:
  • Dosah jednoruč ve výskoku z místa
  • Skok daleký z místa
  • Hod kilogramovým míčem z kleku
  • K – test (rychlostní běh)
  • Míčová obratnost

Přihlášky do sportovní třídy zasílejte na e-mailovou adresu klara.kunikova@verostova cz a to nejpozději do 15. 4. 2022.

Přijímací řízení do sportovní třídy se bude konat v první polovině května.


Zápis do I. tříd pro školní rok 2022/2023

Vážení rodiče,

informace k zápisu do I. tříd pro školní rok 2022/2023 najdete v záložce Předškoláci – Zápis do I. tříd.


Přijímací řízení 2022/2023


ONLINE LEKCE S RODILÝM MLUVČÍM – jazyková škola Easyspeak

 • skupinové a individuální online lekce – AJ, FJ, ŠJ
 • registrace do skupinových lekcí od 14.9.2021 na is-easyspeak.cz
 • individuální lekce na info@easyspeak.cz nebo Ivana 723 370 442, Lucie 737 553 491, Helena 773 138 533

Úspěch paní učitelky Olgy Novotné v soutěži Global Teacher Prize Czech Republic!

Paní učitelka Olga Novotná, která učí na naší škole už 25 let, je jednou z 11 finalistek Global Teacher Prize Czech Republic, odborné ceny pro inspirující pedagogy a průvodce vzděláváním. Je to velký úspěch a ocenění její práce. Podle programu Začít spolu učí už 19 let. Za velmi důležitý považuje demokratický přístup ke vzdělání, vnitřní motivaci dětí, podněcováním zájmu o učení, důraz na spolupráci a vzájemnou podporu dětí. Používá integrovanou tematickou výuku a výuku v projektech. Množství nových dovedností se děti učí v okamžiku, kdy je k něčemu potřebují, a tudíž vidí bezprostředně jejich smysl.

Na výběru témat a přípravě se podílí i děti, což přispívá ke vzbuzení zájmu o výuku. Používá místně zakotvené učení. Je přesvědčená, že učení, které má pro děti význam, je pro ně zajímavější, bližší a přínosnější. Navíc probíhá venku, což děti opravdu baví. Děti se učí mnohem lépe pečovat o blízké okolí i se zapojovat do místních záležitostí. K plánování projektu používá metodu EduScrum, která rozvíjí u žáků schopnost týmové spolupráce, hodnocení vlastního pokroku a kreativitu. Za velmi důležité považuje, aby se děti ve škole cítily dobře. Děti, které se cítí ve škole dobře, jsou motivovanější, a mají i lepší výsledky. Respektující přístup je pro ni důležitý nejen ve škole, ale i v běžném životě.

FOTO: Alice Hrubá. Finalisté Global Teacher Prize Czech Republic. In: gtpcr.cz [online]. [cit. 30.6.2021]. Dostupné z: https://www.gtpcr.cz/slavnostni-vyhlaseni-ceny-gtp-cz-2021/

Paní učitelce Olince Novotné moc gratulujeme!


Rozdělení žáků do 1. tříd 2021/2022

Vážení rodiče,

rozdělení žáků do 1.tříd dle ID žádostí si můžete prohlédnout zde:


Výsledky voleb do školské rady z 21.6.2021

Z řad zákonných zástupců byly do školské rady zvoleny Mgr. Darina Mísařová, Ph.D (56 hlasů) a Mgr. Lenka Čerstvá (29 hlasů).

Z pedagogického sboru byly do školské rady zvoleny Mgr. Olga Novotná (33 hlasů) a Mgr. Svatava Provazníková (32 hlasů).

Těšíme se na spolupráci.


Volby do školské rady

19.5. 2021 byly ředitelem školy vyhlášeny volby do školské rady. Více informací najdete v dokumentu:


Seznam žáků přijatých do prvních tříd ve školním roce 2021/2022

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

prohlédněte si SEZNAM ŽÁKŮ PŘIJATÝCH DO PRVNÍCH TŘÍD pro školní rok 2021/2022.

(zveřejněno 17.5.2021)


Výsledky dotazníkového šetření

Na konci měsíce dubna proběhlo mezi žáky a rodiči naší školy dotazníkové šetření na téma Distanční výuka.

Děkujeme všem respondentům.


Sportovní třída 6.A 2021-2022

I ve školním roce 2021-2022 otevíráme sportovní třídu.  Více informací ZDE.


Nabídka doučování RYTMIK

Doucovani-pro-zaky-ZS-letak


Informace k návratu žáků do školy od 12. dubna

Sledujte informace k návratu žáků do školy na stránce Návrat do školy.


Pozdravy sportovců našim žákům!


Organizace výuky od 1.3.2021

Dle rozhodnutí vlády se od 1. března zakazuje osobní přítomnost všech žáků ve škole.

Veškerá výuka bude tedy probíhat distančním způsobem.

(stav k 27.2.2021, 8:00)


Organizace výuky 4. – 8. ledna 2021

Dle nařízení vlády (PES 5) budou v týdnu od 4. do 8. ledna ve škole přítomni žáci 1. a 2. tříd. Ostatní žáci se budou vzdělávat distančně.


Změna ceny obědů

Od 1.1.2021 se navyšují ceny obědů. Více informací najdete ZDE.


Nové informace MŠMT k přijímacím zkouškám na střední školy

Podívejte se na informace k přijímacím zkouškám na střední školy zveřejněné ministerstvem školství 1.12.2020.

www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/jak-probehnou-prijimaci-a-maturitni-zkousky


Plánovaný návrat žáků od 30.11. 2020

Od pondělí 30.11. je naplánován návrat k prezenční výuce žáků prvního stupně a žáků 9. tříd.

Ostatní ročníky budou do školy docházet rotačně a to následovně:

 • V týdnu od 30.11. do 4.12. budou prezenčně ve škole třídy 6.A, 6.B, 6.C, 6.D, a 7.A, 7.B (ostatní třídy druhého stupně budou pokračovat v distanční výuce).
 • V týdnu od 7.12. do 11.12. budou prezenčně ve škole třídy 7.C, 7.D a 8.A, 8.B, 8.C (ostatní třídy druhého stupně budou pokračovat v distanční výuce).

Žáci budou zůstávat ve svých kmenových třídách, změněny budou i rozvrhové skupiny tak, aby se třídy nepotkávaly. Bude proto docházet k úpravám v rozvrhu. Sledujte Edookit.


Důležité upozornění školní jídelny

Z důvodu karantény je od pondělí 23.11.2020 školní jídelna mimo provoz. V pondělí 23.11. 2020 je pro všechny přihlášené strávníky zajištěn obědový balíček.

Od úterý 24.11. 2020 jsou všichni strávníci ze stravování odhlášeni.

Žáci 1. a 2. tříd, kteří jsou přítomni ve škole, mají možnost objednat si obědový balíček i na další dny v tomto týdnu a to zprávou na Edookit třídní učitelce a do pondělí 9:00 hodin.


Informace k nároku na ošetřovné pro rodiče v době uzavření školy

Rodiče, kteří budou muset zůstat doma se svými dětmi, musí v prvé řadě standardně informovat zaměstnavatele, např. telefonicky, e-mailem apod., o vzniku překážky v práci na straně zaměstnance, kterou je potřeba péče o dítě z důvodu uzavření škol a obdobných zařízení. Vzhledem k připravované změně zákona nebude potřeba žádat o potvrzení o uzavření školy nebo výchovného zařízení vydané a dokládat jej.

Bližší informace naleznete na webové stránce MPSV: https://www.mpsv.cz/osetrovne.


Důležité upozornění školní jídelny

 • Dnem 14. 10. 2020 budou všichni žáci (strávníci) odhlášení ze stravování až do 31. 10. 2020.
 • Školní jídelna zajistí stravování po dobu distančního studia, tj. od 14. 10. do 23. 10. 2020.

Obědy si musí žáci nebo zákonní zástupci přihlásit u paní Skotákové na tel. 546 214 092, e-mailem: obedy-vejrostova@volny.cz nebo www.strava.cz.
Obědy budou vydávány do jídlonosičů nebo plastových krabiček pouze v době (ne sklo) od 11:00 hod. do 12:00 hod.
Mimo uvedenou dobu nebude objednaný oběd vydán, náhrada nebude poskytnuta.
Prosíme o dochvilnost a dodržování rozestupů před vchodem do jídelny, s rouškou na ústech.

Ing. Radmila Zábršová, ředitelka ŠJ


Povinné roušky

Vážení rodiče,

dle nejnovějšího opatření vyhlášeného Ministerstvem zdravotnictví platí od 18. 9. 2020, pro žáky II. stupně povinnost nosit roušky ve všech prostorách školy.
Na druhém stupni budeme tedy vyžadovat nošení roušek po celou dobu vyučování – v hodinách i o přestávkách.

Výjimku mají vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje apod).

Pro žáky I. stupně zůstává v platnosti povinnost nošení roušek ve společných prostorách školy.

Děkuji za pochopení, Mgr. Martin Janás, ředitel školy


Organizace prvního školního dne

I. stupeň

Prvňáčči
2. – 5. třídy
 • 1. září 8:00 – 9:40
 • 2. a 3. září délka výuky dle rozvrhu (třídnické práce)
 • od 4. září bude probíhat výuka standardním způsobem.

II. stupeň

 • Žáci se shromáždí v 8:00 před hlavní budovou, odkud si je odvedou třídní učitelé.
 • 1. září 8:00 – 9:40 žáci ve třídě s TU (poučení, předání učebnic, organizační záležitosti).
 • Od 2. září bude výuka probíhat dle aktuálního rozvrhu.

Informace pro rodiče prvňáčků 2020/2021

Přečtěte si informace pro rodiče žáků I. tříd k začátku školního roku.


Úřední hodiny o prázdninách

Úředním dnem o prázdninách je středa 8.00 – 13.00 hod.

Návštěvy mimo úřední den pouze po domluvě na čísle 546 220 173, 603 257 125.

Ve dnech 20.7.2020 – 16.8.2020 bude škola pro veřejnost uzavřena.


Rozdělení žáků do prvních tříd 2020/2021

Prohlédněte si rozdělení žáků do prvních tříd.


Pravidla docházky pro žáky II. stupně od 8.6.2020

Seznamte se s pravidly docházky pro žáky II. stupně.


Novinky ze školní družiny

V sekci Informace ŠD najdete informace o vrácení poplatků za školní družinu, odkup čipů a pokyny k přihlášení žáků do školní družiny pro příští školní rok.


Seznam žáků přijatých do prvních tříd školního roku 2020/2021

Podívejte se na seznam indikátorů žáků přijatých do prvních tříd.


Informace z jídelny

Žákům I.stupně, kteří jsou přihlášeni ke školní docházce od 25.5.2020, obědy přihlásí školní jídelna dle dodaného seznamu ze školy. Platby neuhrazujte, budou čerpány z přeplatků.

Prohlédněte si jídelníček na měsíc květen.


Pokyny k docházce žáků 9. ročníků od 11. května 2020

Specifika pro žáky připravující se na PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY na střední školy v době od 11. 5. 2020 najdete na stránce pro 9. ročník.


Pokyny k docházce žáků I. stupně

Pro rodiče žáků prvního stupně jsou připraveny informace k provozu školy.


Průvodce přípravou na přijímací zkoušky


Provoz sportovního areálu od 18.4. 2020

V návaznosti na mírné uvolnění restriktivních opatření vlády nabízíme v oblasti sportování na venkovních sportovištích náš venkovní areál. Podmínky užívání najdete v sekci Sportovní areál.


Rozhovor ředitelů škol s 1. náměstkem primátorky Mgr. Petrem Hladíkem: „Vzdělávání v době pandemie“


Nabídka psychologů z dětské nemocnice

Fakultní nemocnice Brno nabízí online bezplatnou psychologickou první pomoc v období pandemie. Veškeré informace na https://fnbrnoprorodice.cz/.


Jak zvládnout aktuální krizovou situaci


Aktuální informace – uzavření školy z důvodu prevence rozšíření onemocnění COVID-19

Prosíme žáky a rodiče, aby aktivně sledovali Edookit a v případě potřeby komunikovali s pedagogy.


Volejbalová třída 2020/2021

I ve školním roce 2020/2021 otevřeme sportovní volejbalovou třídu, která má na naší škole několikaletou tradici. Ve třídě 6.A se žáci budou věnovat volejbalu pod vedením pedagogů a trenérů. Do volejbalové třídy se mohou přihlásit žáci se zájmem o volejbal, kteří aktuálně navštěvují volejbalovou přípravku. Současně i děti, které ve 2. pololetí nastoupí do přípravky, kterou nyní vedou trenéři, bývalí aktivní hráči. Noví zájemci se přihlásí do 4.3.2020.

Termíny sportovních testů do budoucí volejbalové šesté třídy:

 • 27.5.2020  15.00 – 17.10 hodin v tělocvičně školy 
 • 29.5.2020  15.00 – 17.10 hodin v tělocvičně školy

Zájemci přijdou na testování pouze v jednom z termínů, který si vyberou.

K výběrovému řízení se dostavte ve sportovním oblečení a obuvi, přineste s sebou vyplněný osobní dotazník.

Případné informace žádejte na telefonním čísle: 546 220 173 nebo 603 257 125  

Volejbalová třída začíná nový školní rok 2020/2021 vždy sportovně-adaptačním soustředěním v rekreačním středisku TESLA HORNÍ BRADLO, letos v termínu 29.8. – 4.9.2020, které je pro třídu povinné. Informace k soustředění najdete na webových stránkách školy koncem května 2020.

Informace o výběru do volejbalové třídy

Základní výběr pohybově nadané mládeže bude proveden dle těchto kritérií:   

 1. Kritérium zdravotní a fyziologické  
  • dobrý zdravotní stav (náročnost tréninku) 
 1. Kritérium tělesné stavby  
  • předpokládaná výška, výška rodičů 
  • hmotnost (sklon k obezitě) 
 1. Kritérium motorické  –  sleduje určitou pohybovou úroveň uplatňovanou ve volejbale. Testy:
  • skok daleký z místa odrazem obounož 
  • hod plným míčem  
  • lokomoční rychlost ( 4x 9m ) 
  • všeobecná obratnost ve spojení s rychlostí 
 1. Kritérium psychologické  
  • zjištění informací o žákovi formou dotazníku 

Přijímací řízení 2019/2020


Recyklohraní

Naše škola recyklací starých spotřebičů výrazně přispěla k ochraně životního prostředí

Žáci a zaměstnanci naší školy odevzdali v loňském roce 2018 150,99 kg starých spotřebičů. Touto činností, s názvem RECYKLOHRANÍ, se zabýváme již jedenáctým rokem. Dle certifikátu je zřejmé, kolik elektrické energie, ropy, vody a dalších surovin jsme díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí. Víme také, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektrozařízení.

Sbíráme tedy všechny spotřebiče, které lze zapojit do zásuvky, nebo jsou napájeny bateriemi. K tomu máme sběrové místo i na použité tonery a baterie.

Děkujeme za spolupráci, sbírané věci přinášejte do kabinetu NJ, 2. poschodí.

listopad 2019

Mgr. et Mgr. I. Machainová, koordinátorka projektu


Volejbalová přípravka


Basketbalová přípravka

Vážení rodiče, ve školním roce 2019/2020 bude pokračovat basketbalová přípravka BK Skokani Brno pro chlapce a děvčata na I. stupni. Tréninky budou probíhat v tělocvičně ZŠ Vejrostova, každé úterý a každý čtvrtek od 13:40 do 14:50. První trénink proběhne 1. 10. 2019. Děti, které chodí do družiny, trenér vyzvedne a po tréninku je zavede zpět.
Pro tréninky budou děti potřebovat basketbalovou (sálovou) obuv, sportovní oblečení (trenýrky, tmavé a světlé triko), basketbalový míč číslo 5, švihadlo a láhev s pitím.
Přípravka bude pro školní rok 2019/2020 ZDARMA.
V případě zájmu prosím kontaktujte pana Petra Švrlingu.
Kontakt:
Petr Švrlinga
mobil: 724 689 012, e-mail: petr.svrlinga@bkskokani.cz
www.bkskokani.cz


Předběžná nabídka zájmových kroužků na školní rok 2019/2020