NOVINKY

Home » NOVINKY

Nabídka psychologů z dětské nemocnice

Fakultní nemocnice Brno nabízí online bezplatnou psychologickou první pomoc v období pandemie. Veškeré informace na https://fnbrnoprorodice.cz/.


Jak zvládnout aktuální krizovou situaci


Aktuální informace – uzavření školy z důvodu prevence rozšíření onemocnění COVID-19

Prosíme žáky a rodiče, aby aktivně sledovali Edookit a v případě potřeby komunikovali s pedagogy.


Změna termínu zápisu do 1. tříd

Zápis do 1. tříd se z důvodu karantény přesouvá z pátku 3. a soboty 4. dubna na pátek 24. a sobotu 25. dubna.Rezervace zůstávají v platnosti, tzn.: registrace na termín pátek 3. 4. bude platit pro pátek 24. 4. a registrace na sobotu 4. 4. bude platit pro sobotu 25. 4.


Změna termínu schůzky zájemců o Začít spolu

Původně plánovaná schůzka zájemců o Začít spolu se přesouvá na středu 22. 4. 2020.

Setkání je určeno již zaregistrovaným zájemcům.


Volejbalová třída 2020/2021

I ve školním roce 2020/2021 otevřeme sportovní volejbalovou třídu, která má na naší škole několikaletou tradici. Ve třídě 6.A se žáci budou věnovat volejbalu pod vedením pedagogů a trenérů. Do volejbalové třídy se mohou přihlásit žáci se zájmem o volejbal, kteří aktuálně navštěvují volejbalovou přípravku. Současně i děti, které ve 2. pololetí nastoupí do přípravky, kterou nyní vedou trenéři, bývalí aktivní hráči. Noví zájemci se přihlásí do 4.3.2020.

Termíny sportovních testů do budoucí volejbalové šesté třídy:

 • 22.4.2020  15.00 – 17.10 hodin v tělocvičně školy 
 • 29.4.2020  15.00 – 17.10 hodin v tělocvičně školy

Zájemci přijdou na testování pouze v jednom z termínů, který si vyberou.

K výběrovému řízení se dostavte ve sportovním oblečení a obuvi, přineste s sebou vyplněný osobní dotazník.

Případné informace žádejte na telefonním čísle: 546 220 173 nebo 603 257 125  

Volejbalová třída začíná nový školní rok 2020/2021 vždy sportovně-adaptačním soustředěním v rekreačním středisku TESLA HORNÍ BRADLO, letos v termínu 29.8. – 4.9.2020, které je pro třídu povinné. Informace k soustředění najdete na webových stránkách školy koncem května 2020.

Informace o výběru do volejbalové třídy

Základní výběr pohybově nadané mládeže bude proveden dle těchto kritérií:   

 1. Kritérium zdravotní a fyziologické  
  • dobrý zdravotní stav (náročnost tréninku) 
 1. Kritérium tělesné stavby  
  • předpokládaná výška, výška rodičů 
  • hmotnost (sklon k obezitě) 
 1. Kritérium motorické  –  sleduje určitou pohybovou úroveň uplatňovanou ve volejbale. Testy:
  • skok daleký z místa odrazem obounož 
  • hod plným míčem  
  • lokomoční rychlost ( 4x 9m ) 
  • všeobecná obratnost ve spojení s rychlostí 
 1. Kritérium psychologické  
  • zjištění informací o žákovi formou dotazníku 

Přijímací řízení 2019/2020


Recyklohraní

Naše škola recyklací starých spotřebičů výrazně přispěla k ochraně životního prostředí

Žáci a zaměstnanci naší školy odevzdali v loňském roce 2018 150,99 kg starých spotřebičů. Touto činností, s názvem RECYKLOHRANÍ, se zabýváme již jedenáctým rokem. Dle certifikátu je zřejmé, kolik elektrické energie, ropy, vody a dalších surovin jsme díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí. Víme také, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektrozařízení.

Sbíráme tedy všechny spotřebiče, které lze zapojit do zásuvky, nebo jsou napájeny bateriemi. K tomu máme sběrové místo i na použité tonery a baterie.

Děkujeme za spolupráci, sbírané věci přinášejte do kabinetu NJ, 2. poschodí.

listopad 2019

Mgr. et Mgr. I. Machainová, koordinátorka projektu


Volejbalová přípravka


Basketbalová přípravka

Vážení rodiče, ve školním roce 2019/2020 bude pokračovat basketbalová přípravka BK Skokani Brno pro chlapce a děvčata na I. stupni. Tréninky budou probíhat v tělocvičně ZŠ Vejrostova, každé úterý a každý čtvrtek od 13:40 do 14:50. První trénink proběhne 1. 10. 2019. Děti, které chodí do družiny, trenér vyzvedne a po tréninku je zavede zpět.
Pro tréninky budou děti potřebovat basketbalovou (sálovou) obuv, sportovní oblečení (trenýrky, tmavé a světlé triko), basketbalový míč číslo 5, švihadlo a láhev s pitím.
Přípravka bude pro školní rok 2019/2020 ZDARMA.
V případě zájmu prosím kontaktujte pana Petra Švrlingu.
Kontakt:
Petr Švrlinga
mobil: 724 689 012, e-mail: petr.svrlinga@bkskokani.cz
www.bkskokani.cz


Předběžná nabídka zájmových kroužků na školní rok 2019/2020


Organizace prvního školního dne 2. září 2019

Hlavní budova     8:00

 • začátek pro žáky I. a II. stupně, jejichž třídy jsou umístěny v původní budově
 • vstup do budovy oběma vchody u vrátnice

Délka vyučování:

 • 1. třídy: 1 vyučovací hodina
 • 2. – 9. třídy: 2 vyučovací hodiny

Přístavba     8:30

 • zahajovací ceremoniál (přestřižení pásky)
 • sledování slavnostního otevření budovy žáky tříd 1A,B, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A a jejich rodiči
 • vstup do budovy po úvodním ceremoniálu
 • přivítání prvňáčků panem starostou ve třídách

Pozvánka

Jménem pana starosty JUDr. Tomáše Kratochvíla zveme zájemce z řad rodičů a široké veřejnosti na prohlídku nových prostor přístavby školy, která se uskuteční 29. srpna 2019 od 16:00 do 17:30 hodin.


Sportovní soustředění Horní Bradlo (Seč) 2019 – pokyny k platbě:

Termín: 1. 9. – 6. 9. 2019 (neděle odpoledne – pátek dopoledne).
Cena soustředění: 2300 Kč
Číslo účtu školy: 52439621/0100
Variabilní symbol: 7+šest číslic rodného čísla (př. 7036013)
Do zpráv pro příjemce uveďte prosím jméno, příjmení a třídu žáka.
Celou částku zaplaťte na účet školy nejpozději do 15. června 2019! Pozor, je to změna platby oproti předchozím ročníkům! Pokud nebude platba do tohoto data na účtu školy, nebudeme moci bohužel žáka na soustředění vzít. Možnost provést platbu i ve dvou splátkách, druhou však nejpozději do 15. června 2019.
Pokud někdo potřebuje potvrzení o platbě pro zaměstnavatele, pro pojišťovnu,… , tak pošlete vyplněný a nachystaný formulář a já ho v kanceláři po přijetí platby potvrdím.

Hezký den Daniela Kozáková