NOVINKY

Home » NOVINKY

Přijímací řízení na SŠ

V záložce Pro 9.ročník najdete informace k přijímacímu řízení na střední školy pro školní rok 2019/2020.


Zájezd do Worthingu – srpen 2020

V termínu 23. – 30. 8. 2020 bychom rádi uskutečnili autobusový zájezd do Worthingu v jižní Anglii s výukou angličtiny.


Recyklohraní

Naše škola recyklací starých spotřebičů výrazně přispěla k ochraně životního prostředí

Žáci a zaměstnanci naší školy odevzdali v loňském roce 2018 150,99 kg starých spotřebičů. Touto činností, s názvem RECYKLOHRANÍ, se zabýváme již jedenáctým rokem. Dle certifikátu je zřejmé, kolik elektrické energie, ropy, vody a dalších surovin jsme díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí. Víme také, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektrozařízení.

Sbíráme tedy všechny spotřebiče, které lze zapojit do zásuvky, nebo jsou napájeny bateriemi. K tomu máme sběrové místo i na použité tonery a baterie.

Děkujeme za spolupráci, sbírané věci přinášejte do kabinetu NJ, 2. poschodí.

listopad 2019

Mgr. et Mgr. I. Machainová, koordinátorka projektu


Volejbalová přípravka


Basketbalová přípravka

Vážení rodiče, ve školním roce 2019/2020 bude pokračovat basketbalová přípravka BK Skokani Brno pro chlapce a děvčata na I. stupni. Tréninky budou probíhat v tělocvičně ZŠ Vejrostova, každé úterý a každý čtvrtek od 13:40 do 14:50. První trénink proběhne 1. 10. 2019. Děti, které chodí do družiny, trenér vyzvedne a po tréninku je zavede zpět.
Pro tréninky budou děti potřebovat basketbalovou (sálovou) obuv, sportovní oblečení (trenýrky, tmavé a světlé triko), basketbalový míč číslo 5, švihadlo a láhev s pitím.
Přípravka bude pro školní rok 2019/2020 ZDARMA.
V případě zájmu prosím kontaktujte pana Petra Švrlingu.
Kontakt:
Petr Švrlinga
mobil: 724 689 012, e-mail: petr.svrlinga@bkskokani.cz
www.bkskokani.cz


Předběžná nabídka zájmových kroužků na školní rok 2019/2020


Organizace prvního školního dne 2. září 2019

Hlavní budova     8:00

  • začátek pro žáky I. a II. stupně, jejichž třídy jsou umístěny v původní budově
  • vstup do budovy oběma vchody u vrátnice

Délka vyučování:

  • 1. třídy: 1 vyučovací hodina
  • 2. – 9. třídy: 2 vyučovací hodiny

Přístavba     8:30

  • zahajovací ceremoniál (přestřižení pásky)
  • sledování slavnostního otevření budovy žáky tříd 1A,B, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A a jejich rodiči
  • vstup do budovy po úvodním ceremoniálu
  • přivítání prvňáčků panem starostou ve třídách

Pozvánka

Jménem pana starosty JUDr. Tomáše Kratochvíla zveme zájemce z řad rodičů a široké veřejnosti na prohlídku nových prostor přístavby školy, která se uskuteční 29. srpna 2019 od 16:00 do 17:30 hodin.


Sportovní soustředění Horní Bradlo (Seč) 2019 – pokyny k platbě:

Termín: 1. 9. – 6. 9. 2019 (neděle odpoledne – pátek dopoledne).
Cena soustředění: 2300 Kč
Číslo účtu školy: 52439621/0100
Variabilní symbol: 7+šest číslic rodného čísla (př. 7036013)
Do zpráv pro příjemce uveďte prosím jméno, příjmení a třídu žáka.
Celou částku zaplaťte na účet školy nejpozději do 15. června 2019! Pozor, je to změna platby oproti předchozím ročníkům! Pokud nebude platba do tohoto data na účtu školy, nebudeme moci bohužel žáka na soustředění vzít. Možnost provést platbu i ve dvou splátkách, druhou však nejpozději do 15. června 2019.
Pokud někdo potřebuje potvrzení o platbě pro zaměstnavatele, pro pojišťovnu,… , tak pošlete vyplněný a nachystaný formulář a já ho v kanceláři po přijetí platby potvrdím.

Hezký den Daniela Kozáková