Z VÝUKY

Home » II. stupeň » Z VÝUKY

Pražákův palác – workshop Moderní výtvarné umění

Pražákův palác je jednou z pěti budov Moravské galerie v Brně. S žáky osmých ročníků jsme v rámci předmětu Užité výtvarné činnosti zajeli do Pražákova paláce na workshop Moderní výtvarné umění.

Paní lektorka nás na workshop pozvala následujícími slovy:

Přijďte objevit kouzlo umění pod mikroskopem–podíváme se na umění pěkně zblízka. Díky mikroskopu můžeme spatřit to, co naše lidské oko často zachytí. A výtvarné práce, které se nám zdají na první pohled obyčejné nebo dokonce nepochopitelné, dostávají pod mikroskopem úplně jiný rozměr. Naučíme se dívat na umění v kontextu doby a pochopit, co chtěli současní umělci svými díly říct.

Během programu jsme podrobně prozkoumali různé způsoby výtvarného vyjádření na příkladech děl ze stálé expozice ART IS HERE: NOVÉ UMĚNÍ.

Byl to workshop plný nových informací a zážitků. Žáci si také sami vyzkoušeli „na vlastní kůži“ různé formy moderního umění. Poskytujeme i vám k nahlédnutí ukázku, kterou žáci na workshopu natočili.

Videoart – téma Židle

Mgr. Květa Matuštíková


Prezentace SŠ stavebních řemesel pro deváťáky

V měsících říjnu a listopadu proběhly postupně v jednotlivých 9. třídách v rámci hodin Volby povolání hodinové prezentace SŠ stavebních řemesel, Bosonohy, p. o. Žáci se dověděli nejen o studijních nabídkách této střední školy, zahrnující i obory s talentovou zkouškou, ale i zajímavosti z oblasti učení i práce v jednotlivých řemeslech. Někteří si poprvé uvědomili, jaký je rozdíl mezi tesařem a truhlářem, dověděli se, co dělá klempíř či čalouník, jak v dnešní době pracuje kominík i čím se zabývá umělecký truhlář a řezbář.

Děkujeme paní Komínkové, která již po léta naše deváťáky takto ochotně navštěvuje.

Mgr. Lenka Broklová


Výchova ke zdraví: Neboj se

V rámci předmětu Výchovy ke zdraví jsme tento rok zahájili interaktivní vzdělávání s odborníky z vybraných oblastí.

V pátek 5.11. 2021 za námi na dvě vyučovací hodiny přijela paní policistka a svými zkušenosti a životním příběhem nás vtáhla do vybrané problematiky.

V projektu Neboj se se jedná o celistvé a koncepčně promyšlené působení na žáky, kdy jsou seznamováni s tématem násilí mezi lidmi.  O násilném chování ve společnosti je veden dlouhodobě dialog, a i žáci vnímají téma jako aktuální a každodenní.

Naučili jsme se, jak se dále chránit, bránit a reagovat na násilí ve společnosti, a i ve svém blízkém okolí, jak na něj reagovat.

Projekt Neboj se je organizován Spolkem Presafe a je finančně podporován Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Mgr. Květa Matuštíková


Moravská galerie: Hlava medusy

V průběhu měsíce října jsme v předmětu Výtvarné výchovy se všemi žáky 6. ročníků navštívili Místodržitelský palác, kde jsme zažili workshop na téma Hlava medusy.

Viděli jsme na vlastní oči originál obrazu Hlava medusy a seznámili jsme s výtvarným uměním a jeho expresivním působení na člověka. Žáci odcházeli z workshopu také se znalostmi o příběhu skrytém v obrazu.

V Moravské galerii v Místodržitelském paláci je možné navštívit nejen tento obraz ale i celé prostory galerie. Bylo doporučeno žákům a jejich blízkým, aby ve svém volném čase za dobrovolné vstupné navštívili další prostory galerie.

Tento rok ve výtvarné výchově je mimo jiné i naším cílem poznat místa města Brna, kde je možné výtvarné umění vidět.

Mgr. Květa Matuštíková


Exkurze do školní jídelny

Dne 24.9. v 7.10h jsme byli paní vedoucí školní jídelny vstřícně přivítáni a hygienicky vybaveni na vstup do naší školní jídelny. Šli jsme tam s žáky 6.C (1.skupina) v rámci předmětu Svět práce-vaření. Seznámili jsme se s hygienickými pravidly, s vybavením školní kuchyně a její organizací při práci. Žáci měli možnost se na vše podívat a zeptat se na cokoliv, co je zajímalo. Získané poznatky uplatníme i ve vyučování při plánování a přípravě pokrmů.

Děkujeme týmu školní kuchyně a těšíme se na další návštěvy.

« z 9 »

Mgr. Květa Matuštíková

Sportovní dny 2021 – Desetiboj všestrannosti s Šárkou Kašpárkovou

Ve středu 22. 9. a ve čtvrtek 23. 9. 2021 se na naší škole konal už 4. ročník sportovních dnů Desetiboj všestrannosti s Šárkou Kašpárkovou. Do sportování se zapojil celý 2. stupeň a soutěžila i malá skupinka vyučujících. Hlavní sportovní podporou byla opět Šárka Kašpárková, která nám pomohla s organizací soutěže a s vyhodnocením výsledků a navštívila nás i Ivana Večeřová, bývalá reprezentantka České republiky v basketbalu. V roli rozhodčích byli všichni žáci 9. ročníků, počítali výsledky a měřili časy na jednotlivých stanovištích. I pro ně byla vyhlášena soutěž o Nejlepšího rozhodčího. Učitelé byli vedoucí 12 skupin. Jednotlivé skupiny žáků a žákyň 6. – 8. ročníku plnily disciplíny Desetiboje všestrannosti – sprint 60m, hod kriketovým míčkem, skok daleký, hod medicinbalem, trojskok, shyby, kliky, leh-sed, driblink a přeskoky přes švihadlo. Tyto disciplíny jsou všechny zahrnuty v celostátní soutěži Sazka olympijský víceboj, které se také každoročně účastníme a snažíme se s žáky postoupit do nejvyšších kol. V loňském roce nám bohužel další soutěžení zastavil Covid 19 a uzavření škol. Ale všechny získané výsledky žáků jsou důležité a škola získává celoročně body po zadání výsledků na příslušné stránky a na konci roku žáci získávají diplomy a odznaky všestrannosti. Ve čtvrtek, po splnění všech deseti disciplín, byli vyhlášeni nejlepší žáci a žákyně v jednotlivých ročnících narození, ceny předával pan ředitel M. Janás a Šárka Kašpárková. Počasí vyšlo, zapršelo jen chvíli ve středu, ve čtvrtek bylo krásné slunečné počasí. Děkujeme všem za účast i pomoc a těšíme se na opakování příští rok.

Mgr. Daniela Kozáková


Tvorba webových stránek

V letošním školním roce probíhala na naší škole výuka povinně-volitelného předmětu Tvorba webových stránek, určena pro počítačové nadšence z řad žáků 7. a 8. tříd.

V průběhu školního roku jsme se seznámili se základy webu, jazykem HTML a CSS. Samotnou webovou stránku jsme pak vytvářeli v redakčním systému WordPress.

Ukázky webových stránek žáků si můžete prohlédnout zde:

Tomáš Adamlspdfr.cekuj.net
Jan Bartůrugby.jednoduse.cz
Filip Hegeraudiotify.9e.cz
Adam Hofffoxrace.4fan.cz
Jan Jelínekhonzosandhetotopboy.mablog.eu/
Max Kratochvílchemie.jednoduse.cz
Robert Kumrvejrostova.jecool.net
Adam Patočkamax.cekuj.net
Lukáš Pernicalemonkemonkey.cekuj.net
Max Veinermaxjeopravducool.jecool.net
Daniel Veselýglocks.hys.cz

Mgr. Helena Balcarová


Lockdown lessons


Virtuálně v elektrárně

Víte, jakou spotřebu elektrické energie v České republice pokrývají bezemisní jaderné elektrárny? Kolik jich u nás vlastně máme a na jakém principu pracují?

Přestože nás protiepidemická opatření nepustila na exkurzi do jaderné elektrárny Dukovany, která je pro žáky 9. ročníků již tradičním doplněním učiva jaderné fyziky, využili jsme v květnu letošního roku možnost navštívit jaderné elektrárny virtuálně. Díky nabídce skupiny ČEZ se tak deváťáci připojili do virtuálního studia a spolu s průvodci si zopakovali princip chodu jaderné elektrárny, dozvěděli se zajímavosti o jejím fungování a zasoutěžili si o ceny.

Poutavý výklad byl doplněn animacemi a virtuální prohlídkou. Měli jsme také možnost navštívit i jadernou elektrárnu v Temelíně, která je pro nás na běžnou exkurzi příliš daleko.

Děkuji všem, kteří se exkurzí aktivně účastnili a Ruth, Lukášovi a Matějovi blahopřeji k výhře.

Mgr. Helena Balcarová


Práce s třídním kolektivem po nouzovém stavu

V návaznosti na metodické pokyny, které škola zpracovávala během distanční výuky, bylo rozhodnuto o zařazení krátkého projektu na podporu vztahů mezi žáky v kolektivu třídy, zaměřeného na překonání nejistot a obtíží, spojených s obnovením klasické výuky a návratem z prázdnin. Společné zážitkové aktivity – adaptační soustředění – se konají tradičně pro šesté ročníky a nyní jsme v menší míře zařadili tento projekt i pro ostatní ročníky druhého stupně.

Na výběr byly připraveny komunikativní, týmové, kooperační, kreativní a sportovně relaxační aktivity a hry. U všech činností bylo žádoucí probrat následně pocity z akce a prodiskutovat s účastníky případné připomínky či neshody, s cílem rozvíjet vztahy a upevnit pravidla vzájemné komunikace a spolupráce.

Akce měla pozitivní ohlas mezi žáky i vyučujícími. Prostor pro stmelení kolektivu nad rámec běžné výuky bude snad moci pokračovat i nadále, například každoročním sportovním dnem a dalšími projekty a mimoškolními aktivitami tříd.

Mgr. Petr Slonek, školní metodik prevence pro 2. stupeň


Projektový den: Zdravý životní styl


Dne 3.9. 2020 od 9.55 – 12.35h jsme s žáky 6.B zažili den plný zážitků a dozvěděli jsme se nové informace. A co se to přesně dělo?
Přijela za námi zdravotní sestřička Jitka, která nás seznámila se strukturou nemocnice a lidmi, kteří v nemocnici pracují a vysvětlila nám jejich týmovou práci. Dále jsme se dozvěděli o virech a bakteriích a o hygienických opatřeních, která slouží jako ochrana zdraví nás všech
v každodenním životě. Porozuměli jsme správnému mytí rukou a dezinfekci. Mytí rukou jsme se také prakticky všichni naučili. A také nám sestřička připomněla důležitost roušky a její správné nasazení.
Dále jsme se s paní učitelkou Matuštíkovou naučili zdravý pohyb a jeho jednoduché zařazení do každého dne. Vysvětlili jsme si význam bílkovin a jejich důležitost pro dobré trávení. Ochutnali jsme svačinku, kterou jsme si dle chuti umíchali z tvarohu, jogurtu, koření, zeleniny a ovoce. Poskládali jsme si pyramidu výživy, a nakonec jsme zjistili, že i spolupráce s kamarády,
a dobrá nálada mě může zlepšit den. Každý žák si z projektového dne domů odnáší skládanku zdravé pyramidy, jednorázovou roušku a Projektový deník s názvem „Zdravý životní styl aneb projektový den s Marunkou a
Pepíkem“. Deník slouží jako samostatné opakování získaných informací pro děti a záznam vzpomínek z celého dne.
Když jsem slyšela zvídavé dotazy od dětí a viděla jejich aktivní vyplňovaní deníku, měla jsem radost.

Mgr. Květa Matuštíková, DiS.


Žákovský parlament

Fotka ze schůzky žákovského parlamentu, který se koná každý měsíc se zástupci tříd druhého stupně. Žáci zde řeší problémy týkající se činnosti školy a plánují různé školní akce. Za každou třídu jsou ve školním parlamentu dva zástupci, kteří vše ve třídě projednají. Následně mají děti schůzku s panem ředitelem, který veškeré informace doplní. Příští měsíc přijde na půdu parlamentu vedoucí kuchyně.

Mgr. Kateřina Ulrychová


Lyžařský kurz Horní Bečva

Náš první lyžařský kurz od 13. 1. Do 18. 1. 2020 v Horní Bečvě se nám letos opět vydařil.

Kurzu se zúčastnilo 42 žáků ze třídy 7.B a 7.C. Ubytovaní jsme byli v horské chatě Unigeo. Na počátku kurzu jsme měli 14 začínajících lyžařů, ostatní děti byly pokročilejší lyžaři.

Všichni žáci na konci kurzu úspěšně sjeli celý svah a vyjeli na vleku.

Lyžovali jsme ve ski areálu Rališka. Kromě dvousedačkové lanovky, zde byly dvě pomy, jedna pro začátečníky. Naši začátečníci jezdili na pomě hned od druhého dne, od třetího dne už většina z nich jezdila i na sedačkové lanovce.

Výcvik probíhal dvakrát denně po 2, 5 hodinách, mezitím měli děti oběd a polední klid. Ve středu byl odpočinkový půlden, který jsme strávili ve skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm. Večerní programy tvořily přednášky o pravidlech FIS, základech lyžování a carvingu a první pomoci. Také jsme byli na procházce kolem přehrady v Horní Bečvě.

Další program si připravili žáci sami formou společenských her, turnaje ve stolním tenise a diskotéky. Měli jsme k dispozici velkou hernu se stolním tenisem a fotbalem. Celý kurz se nám všem moc líbil a proběhl bez vážnějších zranění, kázeňských problémů a za pěkného počasí.

Mgr. Kateřina Ulrychová


První pomoc ve VkZ

V prosincových hodinách Výchovy ke zdraví se žáci z 8.A, 8.B a 8.C seznámili se zdravotnickými pomůckami. Tématem byla první pomoc, kterou jsme pojali velmi prakticky. Vědomosti si žáci rozšířili při práci ve skupinách, kde mohli zkusit, k čemu jednotlivé zdravotnické pomůcky slouží a jak se nazývají. Snad i díky tomu jsou jejich nabité znalosti doslova na jedničku.

Mgr. Marta Dostálová


Projektový den

Prevence sociálně-patologických jevů očima 8. B

V pátek 15. listopadu proběhl na celé škole projektový den věnující se problematice sociálně-patologických jevů. Ve třídě 8. B jsme se v jednotlivých hodinách věnovali třem oblastem – kouření (odborná přednáška), alkoholu a závislosti na mobilu. I když by určitě stálo za to věnovat se jednotlivým tématům podrobněji, měli žáci možnost se o nich něco více dozvědět, sdělit si své názory a zeptat se na to, co je zajímá. Nedílnou součástí byl výstup v podobě vytvoření nástěnky, na němž se všichni podíleli v poslední hodině. A tak, jak někteří po jejím dokončení konstatovali, bude nás nějakou dobu na nástěnce „strašit“ člověk polepený lístečky s důsledky alkoholismu i obličej ve spárech mobilu.

Mgr. Lenka Broklová

7.B

V rámci projektového dne prevence-sociálně patologických jevů se žáci 7.B věnovali otázce kouření. Na úvodní aktivitu Zadrž dech, která poukazuje na problematiku pasivního kouření, se pomocí metody i.n.s.e.r.t seznámili se základními fakty a mýty o kouření. Po společné diskusi nad tématy, jako jsou krátkodobé a dlouhodobé účinky, aktivní vs. pasivní kouření či příčiny a vznik závislosti, se žáci zaměřili na kouření jako společensky (ne)akceptovanou aktivitu. Tuto diskusi pak děti shrnuly a vytvořily antireklamní slogany a plakáty.

Mgr. Helena Balcarová


Jazykový pobyt 19. – 25. 10. 2019

V rámci výuky cizích jazyků pravidelně pořádáme pro naše žáky jazykové pobyty v zahraničí. Možnosti vycestovat a procvičit si anglický jazyk na ostrově Malta využilo na konci října 25 žáků 7. – 9. ročníků. Výuka probíhala v jazykové škole European School of English pod vedením zkušených pedagogů. Procvičovala se zejména konverzace k posílení důvěry ve vyjadřování se anglicky, v cizím prostředí, mimo učebnu naší školy.

Kromě výuky se žáci účastnili odpoledních výletů, na kterých měli možnost poznávat historii, geografii i maltskou kulturu. Na vlastní oči viděli charakteristické památky, navštívili hlavní město a naskytla se jim možnost ochutnat tradiční pokrmy.

Pro některé z žáků cesta letadlem znamenala novou zkušenost a stejně tak týdenní pobyt v hostitelské rodině. Tím, že překonávali ostych mluvit s neznámými lidmi cizím jazykem, dostali příležitost dozvědět se také něco o sobě. Jazykové pobyty se snaží žákům ukázat smysl výuky angličtiny a chuť v jazyce se dále zdokonalovat.

                                                                                              Mgr. Věra Livingstonová


Lidskoprávní projektový den s Amnesty International

Součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Vejrostova je na II. stupni projektový den, který je zaměřen na lidská práva. Letos se uskutečnil ve středu 14. 11. a žáci se během dne měli možnost zúčastnit workshopu Úvod do lidských práv, kde si ujasnili základní pojmy, seznámili se s Všeobecnou deklarací lidských práv, diskutovali o lidských právech u nás i ve světě a také si vyzkoušeli vcítit se do role lidí, kterým jsou lidská práva odpírána.

Součástí dne byla také nabídka zážitkových workshopů vedených zástupcem některé z menšin a tzv. živá knihovna, kdy zástupce představil svůj příběh a žáci měli dále prostor na své otázky.

Kromě projektového dne se žáci s lidskými právy seznamují také v rámci výuky (např. dějepisu, výchovy k občanství), zapojováním do dalších programů či spoluprací s neziskovou organizací Lékaři bez hranic.

Mgr. Věra Livingstonová


Sportlife

V pátek 9. 11. třídy 7. A a 8. C navštívily sportovní festival Sportlife na výstavišti. Všichni se perfektně vyřádili a užili si různých druhů sportů a setkání se sportovci.

Kateřina Ulrychová


Terénní cvičení 7. A

V pátek 26. října jsme spojili síly s pedagogy pedagogické fakulty a uspořádali terénní cvičení ze zeměpisu.

Začali jsme před školou, kde děti dostaly busoly a mapy a my mohli vyrazit k Žebětínskému rybníku.Cestou jsme mapovali terén a zachycovali výrazné umělé i přírodní objekty.U rybníka děti čekaly čtyři stanoviště, kde po dvojicích plnily úkoly, které zachycovaly do pracovních listů. Potom nás čekala cesta zpátky a ve třídě děti dokreslily mapy a udělaly legendu.Nakonec jsme cvičení vyhodnotili a udělali nástěnku z našich poznatků.Cvičení se dětem moc líbilo, těšíme se až na jaře cvičení zopakujeme i s jinými třídami.

Mgr. Kateřina Ulrychová