Z VÝUKY

Home » II. stupeň » Z VÝUKY

Žákovský parlament

Fotka ze schůzky žákovského parlamentu, který se koná každý měsíc se zástupci tříd druhého stupně. Žáci zde řeší problémy týkající se činnosti školy a plánují různé školní akce. Za každou třídu jsou ve školním parlamentu dva zástupci, kteří vše ve třídě projednají. Následně mají děti schůzku s panem ředitelem, který veškeré informace doplní. Příští měsíc přijde na půdu parlamentu vedoucí kuchyně.

Mgr. Kateřina Ulrychová


Lyžařský kurz Horní Bečva

Náš první lyžařský kurz od 13. 1. Do 18. 1. 2020 v Horní Bečvě se nám letos opět vydařil.

Kurzu se zúčastnilo 42 žáků ze třídy 7.B a 7.C. Ubytovaní jsme byli v horské chatě Unigeo. Na počátku kurzu jsme měli 14 začínajících lyžařů, ostatní děti byly pokročilejší lyžaři.

Všichni žáci na konci kurzu úspěšně sjeli celý svah a vyjeli na vleku.

Lyžovali jsme ve ski areálu Rališka. Kromě dvousedačkové lanovky, zde byly dvě pomy, jedna pro začátečníky. Naši začátečníci jezdili na pomě hned od druhého dne, od třetího dne už většina z nich jezdila i na sedačkové lanovce.

Výcvik probíhal dvakrát denně po 2, 5 hodinách, mezitím měli děti oběd a polední klid. Ve středu byl odpočinkový půlden, který jsme strávili ve skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm. Večerní programy tvořily přednášky o pravidlech FIS, základech lyžování a carvingu a první pomoci. Také jsme byli na procházce kolem přehrady v Horní Bečvě.

Další program si připravili žáci sami formou společenských her, turnaje ve stolním tenise a diskotéky. Měli jsme k dispozici velkou hernu se stolním tenisem a fotbalem. Celý kurz se nám všem moc líbil a proběhl bez vážnějších zranění, kázeňských problémů a za pěkného počasí.

Mgr. Kateřina Ulrychová


První pomoc ve VkZ

V prosincových hodinách Výchovy ke zdraví se žáci z 8.A, 8.B a 8.C seznámili se zdravotnickými pomůckami. Tématem byla první pomoc, kterou jsme pojali velmi prakticky. Vědomosti si žáci rozšířili při práci ve skupinách, kde mohli zkusit, k čemu jednotlivé zdravotnické pomůcky slouží a jak se nazývají. Snad i díky tomu jsou jejich nabité znalosti doslova na jedničku.

Mgr. Marta Dostálová


Projektový den

Prevence sociálně-patologických jevů očima 8. B

V pátek 15. listopadu proběhl na celé škole projektový den věnující se problematice sociálně-patologických jevů. Ve třídě 8. B jsme se v jednotlivých hodinách věnovali třem oblastem – kouření (odborná přednáška), alkoholu a závislosti na mobilu. I když by určitě stálo za to věnovat se jednotlivým tématům podrobněji, měli žáci možnost se o nich něco více dozvědět, sdělit si své názory a zeptat se na to, co je zajímá. Nedílnou součástí byl výstup v podobě vytvoření nástěnky, na němž se všichni podíleli v poslední hodině. A tak, jak někteří po jejím dokončení konstatovali, bude nás nějakou dobu na nástěnce „strašit“ člověk polepený lístečky s důsledky alkoholismu i obličej ve spárech mobilu.

Mgr. Lenka Broklová

7.B

V rámci projektového dne prevence-sociálně patologických jevů se žáci 7.B věnovali otázce kouření. Na úvodní aktivitu Zadrž dech, která poukazuje na problematiku pasivního kouření, se pomocí metody i.n.s.e.r.t seznámili se základními fakty a mýty o kouření. Po společné diskusi nad tématy, jako jsou krátkodobé a dlouhodobé účinky, aktivní vs. pasivní kouření či příčiny a vznik závislosti, se žáci zaměřili na kouření jako společensky (ne)akceptovanou aktivitu. Tuto diskusi pak děti shrnuly a vytvořily antireklamní slogany a plakáty.

Mgr. Helena Balcarová


Jazykový pobyt 19. – 25. 10. 2019

V rámci výuky cizích jazyků pravidelně pořádáme pro naše žáky jazykové pobyty v zahraničí. Možnosti vycestovat a procvičit si anglický jazyk na ostrově Malta využilo na konci října 25 žáků 7. – 9. ročníků. Výuka probíhala v jazykové škole European School of English pod vedením zkušených pedagogů. Procvičovala se zejména konverzace k posílení důvěry ve vyjadřování se anglicky, v cizím prostředí, mimo učebnu naší školy.

Kromě výuky se žáci účastnili odpoledních výletů, na kterých měli možnost poznávat historii, geografii i maltskou kulturu. Na vlastní oči viděli charakteristické památky, navštívili hlavní město a naskytla se jim možnost ochutnat tradiční pokrmy.

Pro některé z žáků cesta letadlem znamenala novou zkušenost a stejně tak týdenní pobyt v hostitelské rodině. Tím, že překonávali ostych mluvit s neznámými lidmi cizím jazykem, dostali příležitost dozvědět se také něco o sobě. Jazykové pobyty se snaží žákům ukázat smysl výuky angličtiny a chuť v jazyce se dále zdokonalovat.

                                                                                              Mgr. Věra Livingstonová


Lidskoprávní projektový den s Amnesty International

Součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Vejrostova je na II. stupni projektový den, který je zaměřen na lidská práva. Letos se uskutečnil ve středu 14. 11. a žáci se během dne měli možnost zúčastnit workshopu Úvod do lidských práv, kde si ujasnili základní pojmy, seznámili se s Všeobecnou deklarací lidských práv, diskutovali o lidských právech u nás i ve světě a také si vyzkoušeli vcítit se do role lidí, kterým jsou lidská práva odpírána.

Součástí dne byla také nabídka zážitkových workshopů vedených zástupcem některé z menšin a tzv. živá knihovna, kdy zástupce představil svůj příběh a žáci měli dále prostor na své otázky.

Kromě projektového dne se žáci s lidskými právy seznamují také v rámci výuky (např. dějepisu, výchovy k občanství), zapojováním do dalších programů či spoluprací s neziskovou organizací Lékaři bez hranic.

Mgr. Věra Livingstonová


Sportlife

V pátek 9. 11. třídy 7. A a 8. C navštívily sportovní festival Sportlife na výstavišti. Všichni se perfektně vyřádili a užili si různých druhů sportů a setkání se sportovci.

Kateřina Ulrychová


Terénní cvičení 7. A

V pátek 26. října jsme spojili síly s pedagogy pedagogické fakulty a uspořádali terénní cvičení ze zeměpisu.

Začali jsme před školou, kde děti dostaly busoly a mapy a my mohli vyrazit k Žebětínskému rybníku.Cestou jsme mapovali terén a zachycovali výrazné umělé i přírodní objekty.U rybníka děti čekaly čtyři stanoviště, kde po dvojicích plnily úkoly, které zachycovaly do pracovních listů. Potom nás čekala cesta zpátky a ve třídě děti dokreslily mapy a udělaly legendu.Nakonec jsme cvičení vyhodnotili a udělali nástěnku z našich poznatků.Cvičení se dětem moc líbilo, těšíme se až na jaře cvičení zopakujeme i s jinými třídami.

Mgr. Kateřina Ulrychová