Z VÝUKY

Home » I. stupeň » Z VÝUKY

Práce s třídním kolektivem po nouzovém stavu

V návaznosti na metodické pokyny, které škola zpracovávala během distanční výuky, bylo rozhodnuto o zařazení krátkého projektu na podporu vztahů mezi žáky v kolektivu třídy, zaměřeného na překonání nejistot a obtíží, spojených s obnovením klasické výuky a návratem z prázdnin. Společné zážitkové aktivity – adaptační soustředění – se konají tradičně pro šesté ročníky a nyní jsme v menší míře zařadili tento projekt i pro ostatní ročníky druhého stupně.

Na výběr byly připraveny komunikativní, týmové, kooperační, kreativní a sportovně relaxační aktivity a hry. U všech činností bylo žádoucí probrat následně pocity z akce a prodiskutovat s účastníky případné připomínky či neshody, s cílem rozvíjet vztahy a upevnit pravidla vzájemné komunikace a spolupráce.

Akce měla pozitivní ohlas mezi žáky i vyučujícími. Prostor pro stmelení kolektivu nad rámec běžné výuky bude snad moci pokračovat i nadále, například každoročním sportovním dnem a dalšími projekty a mimoškolními aktivitami tříd.

Mgr. Petr Slonek, školní metodik prevence pro 2. stupeň


Návštěvní krojovaná hodina ve 4.B

​Děkujeme za příjemnou návštěvu Janiny maminky, která nám v pátek 6. 3. přinesla do hodiny vlastivědy ukázky lidových krojů doplněné zajímavým vyprávěním o původu, typických znacích a druzích našich lidových krojů. Ojedinělým zážitkem dětí bylo vyzkoušení některých modelů, které dětem velmi slušely. Vzhledem k velkému zaujetí dětí jsme se domluvili na další pokračování, na které se velmi těšíme.

Děvčata a chlapci 4.B, třídní učitelka Mgr. Ilona Svobodníková


Vánoční besídka třídy 4.D pro rodiče

Vánoční besídka 4.D

V pondělí 9.12.2019 se konala na ZŠ Vejrostova vánoční besídka třídy 4.D pro rodiče. Děti zazpívaly vánoční písně, zahrály na flétničky koledy a zarecitovaly básně. Na závěr si s námi mohli všichni zazpívat a dokonce i zatančit. Po skončení vystoupení následovalo malé pohoštění. Věříme, že jsme všem přítomným zpříjemnili předvánoční čas a všichni domů odcházeli s dobrou náladou.

Magda Němečková, třídní učitelka 4.D


Vymýšlení a výroba deskových her 

Dne 23.června 2017 se třída 5.A na ZŠ Vejrostova rozhodla dát deskové hry, které vymyslela a vytvořila do 1.A se vzkazem, aby když budou dnešní prvňáčci také v 5.A, tak aby vytvořili pro budoucí prvňáčky také ručně vyrobené hry. A takto aby vznikla tradice. Prvňáci si společně s páťáky tyto hry zahráli a naučili se pravidla. Poté proběhlo předání.  Předání proběhlo hladce. Děti z 1.A slíbily, že to budou dále šířit a tradici zachovají.                                                                                   

Článek vytvořila 5.A


Divadélka na ZŠ Vejrostova

Nudíte se ve škole? Zahrajte si  divadlo!! Minulý týden si žáci třídy 6. A vyzkoušeli být diváky i loutkoherci. Vše zvládli na výbornou. Nejdříve byli diváky. Žáci 4.C pod vedením paní učitelky Mgr. Silvie Macákové zahráli šesťákům ukázku z knihy Pan Kaplan má svou třídu stále rád od Lea Rostena. A co šesťáci na to? Markéta Kloudová napsala:  Divadlo mě překvapilo. Když nám třídní učitelka Věra Koudelová oznámila, že nám čtvrťáci přijdou zahrát divadlo, tak mě hned napadlo, bude to stát za to? Nebudou  se u toho smát?  K mému  údivu i spolužáků to bylo právě naopak! Děti texty uměly naprosto perfektně. Mluvili  zřetelně a krásně hlasitě. Sebastián Stix:  Ani chvíli jsem se nenudil. Ema Štercová: Naučili se zpaměti dlouhé a složité texty. Vojta Jaeger: Nedělali chyby. A hlavně se mi líbilo, že se zapojila celá třída.
Potom se šesťáci představili v loutkových pohádkách prvňáčkům, kterým zahráli   pohádky, kdy si loutky sami vyrobili, napsali scénáře a hráli. Příprava byla pro všechny skupiny náročná. Po skončení  dostali prvňáčci lístky, na které mohli napsat hodnocení a vzkazy.

Závěrem nejdříve postřeh Veroniky Esterkové z 6.A: Při divadle byli prvňáčci tišší a pozorní. Když jsem hrála nestyděla jsem se, protože jsem nebyla vidět. Napsali nám pěkné vzkazy a nakreslili obrázky. Překvapilo mě, že si všimli i malých detailů. 
A vzkazy prvňáčků: Byly moc krásné loutky a pěkné pohádky hodnotila Vaneska, Filípek napsal: děkujeme za  pohádky. Spokojení žáci a jejich pěkné výkony byly odměnou nejen žákům, ale i pedagogům. 

                                              Zapsala Věra Koudelová, třídní učitelka 6.A