AKCE A SOUTĚŽE PRVNÍHO STUPNĚ

Home » I. stupeň » AKCE A SOUTĚŽE PRVNÍHO STUPNĚ

Recitační soutěž

Ve středu 4.3. se na naší škole konala v rámci 1. stupně recitační soutěž. Děti soutěžily ve třech kategoriích – kategorie 1. tříd, 2.a 3. třídy, 4. a 5. třídy. Všichni zúčastnění byli výborně připraveni, výkony byly velmi vyrovnané. Mohli jsme tak společně strávit velmi příjemné odpoledne plné krásných básniček.

Výsledky recitační soutěže:

Kategorie 1. tříd:

 1. místo Andrea Budínová
 2. místo Ondřej Nedoma
 3. místo Pavel Schӓfer

Kategorie 2. a 3. tříd:

 1. místo Ellen Křížová
 2. místo Lea Kubínová, Justýna Rašková
 3. místo Viliam Beszédeš

Kategorie 4. a 5. tříd:

 1. místo Jana Trkanová
 2. místo Eliška Horká, Sarah Jandová
 3. místo Richard Mojžiš

Členové poroty: Mgr. Kotalová, Mgr. Němečková, Mgr. Janáková, Mgr. Zábršová


Korfbal 2020

Každoroční turnaj v KORFBALU je opět za námi. Proběhl v týdnu před jarními prázdninami a účastnili se ho hráči ze všech 4. a 5. tříd. Všichni bojovali se zápalem, ale také se ctí. Na to dohlížel náš oblíbený rozhodčí Peter Bušík, který za námi začátkem roku vždy přichází s ukázkovými hodinami a poté, co si žáci korfbal natrénují v hodinách tělocviku, pravidelně píská náš školní turnaj.

A zde jsou výsledky jednotlivých ročníků:

 1. místo: 4.A a 5.C
 2. místo: 4.D a 5.D
 3. místo: 4.C a 5.A
 4. místo: 4.B a 5.B

Mgr. Nela Jílková


Broučci

Dokáží žáci ze čtvrtého a pátého ročníku pracovat ve skupině a něco vytvořit pro své mladší spolužáky? Zvládnou prvňáčci s pomocí rodičů plnit úkoly svých starších kolegů?

Začátkem listopadu se třídy z programu Začít spolu účastnily akce Broučci. Děti ze 4. A a 5. A připravily stanoviště s úkoly pro děti z 1. A a 1. B. Když píšu „děti připravily“, myslím tím opravdu, že děti si úkoly samy připravily. My učitelé jsme spíše stáli v pozadí, děti usměrňovali a pomáhali jim, když to potřebovali.  Nápad, příprava a realizace úkolů byly na dětech. Ty spolupracovaly a domlouvaly se ve skupinách. Prvňáčci se proměnili v broučky, kteří s lucerničkami obcházeli stanoviště a s podporou svých rodičů a starších spolužáků poctivě plnili úkoly na stanovištích.

Podařilo se nám vytvořit událost, na které se mohli potkat rodiče a zároveň žáci napříč ročníky. Věřím, že se účastníci dobře bavili a zvláště děti z vyšších ročníků si odnesli nové zkušenosti a dovednosti.

Broučci

Mgr. Eliška Novotná


Recitační soutěž 2019

Dne 28.2.2019 se uskutečnila na 1. stupni recitační soutěž. Zúčastnilo se bezmála 50 žáků z 1. až 5. tříd. Zaznělo zde mnoho básní a všechny ve velmi osobitém podání každého z recitátorů. Všem recitátorům velmi děkujeme a vítězům přejeme mnoho úspěchů v dalších soutěžích.

0.kategorie (1.třídy) 
1.místo: Tereza Teplá (1.C) 
2.místo: Ronja Ondráčková( 1.D) 
3.místo: David Hruda ( 1.B), Kristýna Kotalová ( 1.C)

I.kategorie ( 2.a 3.třídy)

1.místo: Aneta Pluhařová ( 2. A ), Eliška Horká ( 3.A)
2.místo: Martin Menšík a Vanessa Lustigová ( 3.C )
3. místo: Richard Mojžiš ( 3.D )

II. kategorie ( 4. a 5. třídy)

1. místo: Tatiana Beszédešová (5.B )
2. místo: Soňa Řezníčková (4.C), Lukáš Pařízek ( 5.D) 
3. místo: Lukáš Konečný ( 5.C )
                Ladislav Rojík ( 5.D)

Mgr. Silvia Macáková


Korfbalový turnaj

Den před pololetním vysvědčením se opět uskutečnil každoroční korfbalový turnaj žáků 4. a 5. ročníku naší školy. Družstva složená ze 4 kluků a 4 holek bojovala v hracím poli proti zástupcům ostatních tříd.Vyhrávala především týmová spolupráce. Ve střelbě na koš se letos nejvíce zadařilo Monice Mrkosové ze 4.D a Marku Jonášovi z 5.C. Vítězní páťáci se utkají v půli března s výběrem ostatních bystrckých škol a žebětínské na ZŠ Otevřená.

Mgr. Nela Jílková