AKCE A SOUTĚŽE PRVNÍHO STUPNĚ

Home » I. stupeň » AKCE A SOUTĚŽE PRVNÍHO STUPNĚ

Korfbal

Po dvouleté covidové pauze mohl letos opět proběhnout turnaj 4. a 5. tříd v korfbalu.

26. dubna si každý tým ve své barvě vyzkoušel hbitost a rychlost na hřišti i pod košem a opět zvítězila týmová spolupráce. Nejvíce nastřílených košů se podařilo Albertu Janíkovi z 5.třídy a Marku Krulovi ze 4. třídy. Vítězné týmy nás budou reprezentovat v červnu na hřišti ZŠ – Laštůvkové.

Výsledky:

 1. místo – 5.C, 4.C
 2. místo – 5.A, 4.A
 3. místo – 5.D, 4.D
 4. místo – 5.B, 4.B

Mgr. Nela Jílková


Lušťovky

V  úterý   19. dubna   se na 1. stupni  uskutečnila  soutěž  LUŠŤOVKY. S  křížovkami  a  rébusy  přišlo zápolit 42 malých     i větších luštitelů. Všichni luštili s velikým nasazením a tak není divu, že odcházeli s dobrým pocitem, kolik tajenek letos pokořili.

V  kategorii 1. třídy:

 1. místo – Patrik  Kalabis, 24,5 bodů
 2. místo – Eduard  Kozák, 23 bodů
 3. místo – Julie  Hudcová, 22,5 bodů

V  kategorii 2. a 3. třídy:

 1. místo – Nikola  Mrkosová, 60 bodů
 2. místo – David  Koláček, 37 bodů
 3. místo – Tobiáš  Zábrša, 28,5 bodů

V kategorii 4. a 5. třídy:

 1. místo – Tomáš  Kment, 60 bodů
 2. místo – Daniela  Milotínská, 59 bodů
 3. místo – Alena  Ošlejšková, 58 bodů

Mgr. Nela Jílková, Mgr. Kateřina Zábršová


Recitační soutěž 2022

Dne 12. 4. 2022 proběhlo na 1. stupni školní kolo recitační soutěže, kterého se zúčastnilo celkem 32 soutěžících ve třech soutěžních kategoriích.

Obrovská pochvala patří všem, kteří se na recitační soutěž připravovali, nebáli se předstoupit před diváky a porotu, a svým výkonem potěšili všechny přítomné posluchače.

Všem recitátorům děkujeme za účast, výhercům blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů v dalších soutěžích.

I. kategorie:

 1. místo: Kryštof Kejík
 2. místo: Kristián Komárek
 3. místo: Jindřich Musil

II. kategorie:

 1. místo: Barbora Krejčová
 2. místo: Marie Šilberská
 3. místo: Ondřej Michalčík

III. kategorie:

 1. místo: Stela Válková
 2. místo: Stela Hlaváčková
 3. místo: Nikol Hanáková

Mgr. Romana Ondříková, Mgr. Jaroslava Kotalová, Mgr. Kateřina Zábršová


Pozor… byl u nás Mikuláš

V pondělí 6. 12. 2021 ve 2. vyučovací hodině za námi přišel Mikuláš se třemi čerty a jedním andělem. Touto návštěvou jsme byli všichni potěšeni a začali jsme prožívat o to více adventní čas. Děti, které jsme navštívili, nám i slíbily, že o přestávkách budou hodné a budou se i nadále pilně učit. 

Máme velikou radost, že si pro naši mikulášsko-čertovsko-andělskou skupinu děti připravily písničky a básničky. Čertovské pytle opět zůstaly prázdné. Bylo nám společně veselo a Mikuláš s andělem také děti odměnili sladkou drobností a vánočním čajem. 

Děkujeme ti Mikuláši a za rok zase na viděnou.

Mgr. Květa Matuštíková

Recitační soutěž

Ve středu 4.3. se na naší škole konala v rámci 1. stupně recitační soutěž. Děti soutěžily ve třech kategoriích – kategorie 1. tříd, 2.a 3. třídy, 4. a 5. třídy. Všichni zúčastnění byli výborně připraveni, výkony byly velmi vyrovnané. Mohli jsme tak společně strávit velmi příjemné odpoledne plné krásných básniček.

Výsledky recitační soutěže:

Kategorie 1. tříd:

 1. místo Andrea Budínová
 2. místo Ondřej Nedoma
 3. místo Pavel Schӓfer

Kategorie 2. a 3. tříd:

 1. místo Ellen Křížová
 2. místo Lea Kubínová, Justýna Rašková
 3. místo Viliam Beszédeš

Kategorie 4. a 5. tříd:

 1. místo Jana Trkanová
 2. místo Eliška Horká, Sarah Jandová
 3. místo Richard Mojžiš

Členové poroty: Mgr. Kotalová, Mgr. Němečková, Mgr. Janáková, Mgr. Zábršová


Korfbal 2020

Každoroční turnaj v KORFBALU je opět za námi. Proběhl v týdnu před jarními prázdninami a účastnili se ho hráči ze všech 4. a 5. tříd. Všichni bojovali se zápalem, ale také se ctí. Na to dohlížel náš oblíbený rozhodčí Peter Bušík, který za námi začátkem roku vždy přichází s ukázkovými hodinami a poté, co si žáci korfbal natrénují v hodinách tělocviku, pravidelně píská náš školní turnaj.

A zde jsou výsledky jednotlivých ročníků:

 1. místo: 4.A a 5.C
 2. místo: 4.D a 5.D
 3. místo: 4.C a 5.A
 4. místo: 4.B a 5.B

Mgr. Nela Jílková


Broučci

Dokáží žáci ze čtvrtého a pátého ročníku pracovat ve skupině a něco vytvořit pro své mladší spolužáky? Zvládnou prvňáčci s pomocí rodičů plnit úkoly svých starších kolegů?

Začátkem listopadu se třídy z programu Začít spolu účastnily akce Broučci. Děti ze 4. A a 5. A připravily stanoviště s úkoly pro děti z 1. A a 1. B. Když píšu „děti připravily“, myslím tím opravdu, že děti si úkoly samy připravily. My učitelé jsme spíše stáli v pozadí, děti usměrňovali a pomáhali jim, když to potřebovali.  Nápad, příprava a realizace úkolů byly na dětech. Ty spolupracovaly a domlouvaly se ve skupinách. Prvňáčci se proměnili v broučky, kteří s lucerničkami obcházeli stanoviště a s podporou svých rodičů a starších spolužáků poctivě plnili úkoly na stanovištích.

Podařilo se nám vytvořit událost, na které se mohli potkat rodiče a zároveň žáci napříč ročníky. Věřím, že se účastníci dobře bavili a zvláště děti z vyšších ročníků si odnesli nové zkušenosti a dovednosti.

Broučci

Mgr. Eliška Novotná


Recitační soutěž 2019

Dne 28.2.2019 se uskutečnila na 1. stupni recitační soutěž. Zúčastnilo se bezmála 50 žáků z 1. až 5. tříd. Zaznělo zde mnoho básní a všechny ve velmi osobitém podání každého z recitátorů. Všem recitátorům velmi děkujeme a vítězům přejeme mnoho úspěchů v dalších soutěžích.

0.kategorie (1.třídy) 
1.místo: Tereza Teplá (1.C) 
2.místo: Ronja Ondráčková( 1.D) 
3.místo: David Hruda ( 1.B), Kristýna Kotalová ( 1.C)

I.kategorie ( 2.a 3.třídy)

1.místo: Aneta Pluhařová ( 2. A ), Eliška Horká ( 3.A)
2.místo: Martin Menšík a Vanessa Lustigová ( 3.C )
3. místo: Richard Mojžiš ( 3.D )

II. kategorie ( 4. a 5. třídy)

1. místo: Tatiana Beszédešová (5.B )
2. místo: Soňa Řezníčková (4.C), Lukáš Pařízek ( 5.D) 
3. místo: Lukáš Konečný ( 5.C )
                Ladislav Rojík ( 5.D)

Mgr. Silvia Macáková


Korfbalový turnaj

Den před pololetním vysvědčením se opět uskutečnil každoroční korfbalový turnaj žáků 4. a 5. ročníku naší školy. Družstva složená ze 4 kluků a 4 holek bojovala v hracím poli proti zástupcům ostatních tříd.Vyhrávala především týmová spolupráce. Ve střelbě na koš se letos nejvíce zadařilo Monice Mrkosové ze 4.D a Marku Jonášovi z 5.C. Vítězní páťáci se utkají v půli března s výběrem ostatních bystrckých škol a žebětínské na ZŠ Otevřená.

Mgr. Nela Jílková