INFORMACE ŠD

Home » DRUŽINA » INFORMACE ŠD

Vrácení poplatků za družinu

Vážení rodiče,

Vám, kteří jste uhradili ve 2. pololetí 1000 Kč a měli dítě přihlášené i v 1. pololetí, vrátíme 740 Kč (730 + 10). Vám, kteří jste uhradili ve 2. pololetí 990 Kč (snížená částka o 10 Kč za stávku) vrátíme 730 Kč.

Děkuji za pochopení, za ŠD Z. Tuzová


Odkup čipů

Vážení rodiče,

vy, kteří nebudete v novém školním roce využívat školní družinu a budete nám vracet čipy zakoupené na zálohu (2 ks na dítě) můžete se dostavit do školy kterékoliv pondělí od 1. června 2020 v čase od 14:00 do 16:00 hodin. V případě, že čipy nyní využíváte, můžete totéž ve čtvrtek 25. června, kdy proběhne poslední odkoupení zálohovaných čipů. V tomto případě bude nutné děti poslední den vybavit písemnou omluvenkou pro samostatný odchod. Děkujeme za spolupráci.

Za ŠD Z.Tuzová


Výzva k přihlášení dětí do školní družiny

Vážení rodiče,

vzhledem k potřebě zjistit co nejpřesnější počet uchazečů o školní družinu v budoucím školním roce, vás prosíme ve vašem zájmu o závaznou přihlášku dítěte do školní družiny. Zápisní lístek je možné odeslat do školy elektronicky s vyplněním hlavičky a počtů čipů, které budete požadovat (důležité je datum a podpis). Ostatní doplníte na začátku školního roku.

 V případě, že vaše dítě bude pokračovat v účasti ve ŠD, s přihlédnutím k současné situaci (COVID-19), nám postačí vaše pozitivní vyjádření přes Edookit, které směřujte na vaše vychovatelky a vychovatele. Poslední termín pro přihlášení je 15. červen 2020.

Děkuji, za ŠD Z. Tuzová


Aktuální informace k zápisu budoucích prvňáčků do školní družiny

V úterý a ve středu 21. a 22. dubna si můžete vyzvednout ve vestibulu školy formulář pro přihlášení dítěte do školní družiny (zápisní lístek). Odevzdání je plánováno za provozu školy ve dnech od 1. do 15. června 2020 a v případě uzavřené školy na pondělí 15. června od 12:00 do 17:00 hodin ve vestibulu školy. Taktéž je možné si zápisní lístek stáhnout (ke stažení) a po vyplnění odeslat do školy elektronicky, popř. poštou.

Co vyplnit v zápisním lístku

V zápisním lístku vyplňte úvodní iniciály (Vaše a Vašeho dítěte) a požadavek na počet čipů s uvedením konkrétní osoby, která čip vlastní. Nezapomeňte na podpis a datum, jinak by byl zápisní lístek neplatný. Ostatní doplníte na třídní schůzce, která proběhne první den školní docházky, a kdy obdržíte objednané čipy. Mějte na první třídní schůzku připravený finanční obnos v částce objednaných čipů – děkujeme.

Čipový systém pro vyzvedávání dětí ze školní družiny

Naše družina využívá čipový systém Bellhop. Čtecí zařízení je umístěno u vchodu do školy a přiložením čipu se vychovateli/vychovatelce zobrazí Váš požadavek na propuštění dítěte. Pro každé dítě je možné si objednat maximálně 5 čipů, cena za kus je 100 Kč.

Doporučujeme se seznámit s Organizačním a Vnitřním řádem školní družiny, kde najdete veškeré podrobné informace o naší družině. Děkujeme.


Provozní doba školní družiny:

Ranní: od 6:00 do 7:45 hodin, příchod nejpozději do 7:20 hodin.

Odpolední: od ukončení vyučování (11:40 -12:35 hod.) do 17:30 hodin.

Odchody:

Dle údajů v zápisním lístku, deníčku, písemné omluvence pro samostatný odchod, Edookitu.

Po obědě do 13:30 hodin. Od 15:00 do 17:30 hodin průběžně.

V letošním školním roce otvíráme 13 oddělení školní družiny. Všechna oddělení jsou umístěna v budově školy.


Kontakty:

Telefonní čísla do jednotlivých oddělení, Edookit (internetová žákovská knížka). Pevná linka do ŠD: 546 210 661 v čase 6:00 – 7:30 hod., 15:00 – 17:30 hod. Telefon do kanceláře školy: 546 220 173.


Důležité změny:

Ve školním roce 2019/2020 zavedeme nový způsob vyzvedávání dětí ze školní družiny. Více informací najdete stránce Vyzvedávání dětí ze školní družiny.

Nabízíme rozšířenou nabídku kroužků, změnu v čase příchodu do ranní družiny, změnu v úhradě plateb. Podrobné informace v dílčích sekcích.

Přejeme Vám i sobě klidný a pohodový nový školní rok 2018/19. Kolektiv školní družiny.


Poplatek za ŠD

Poplatek za ŠD činí 200 Kč měsíčně.
Platba je účtována pololetně, během září a února 1000 Kč na účet číslo 52439621/0100 s variabilním symbolem, které tvoří prvních šest číslic z RČ Vašeho dítěte. Děkujeme.