INFO ŠD

Home » DRUŽINA » INFO ŠD

Informace k začátku školního roku 2020/2021

Vážení rodiče,

po dětech, kterým jste koncem školního roku potvrdili účast ve školním roce 2020/21 ve školní družině, vám pošleme nový přihlašovací zápisní lístek, který nám, prosím, obratem vyplněný vraťte. Taktéž je ke stažení na webu školy, tak i této možnosti můžete využít. Datum přihlášení by mělo korespondovat s aktuálním datem nástupu do družiny, popř. zahájením školního roku – tedy 1.9.2020. Zaktualizujte způsob odchodu (samo, v doprovodu), vyplňte majitele čipů, kroužky zatím nevyplňujte, doplníte na první třídní schůzce, popř. nás budete informovat přes družinové deníčky (viz dále).

První den obdrží děti družinový deníček, do kterého nám vyplňte základní informace o pobytu v družině, způsobu odchodu, kontaktech na vás apod. (je tam formulář). Deníček můžete využít pro vzkazy apod. a dítě by ho mělo mít u sebe pro případnou potřebu.

Nejpozději do 1. září 2020 vás, kteří jste účast dětí potvrdili koncem školního roku, zkontaktují vychovatelky a vychovatel přes Edookit, kde vás budou podrobněji informovat přímo o chodu oddělení, ve kterém je vaše dítko zapsané.

Školní družina je v provozu od 1. září 2020 od 6:30 hodin.

Vzhledem k opatřením souvisejícím s ochranou před nákazou koronavirem Covid 19 upravujeme provozní dobu ranní družiny. Družina bude v provozu od 6:30 hodin a přijímat děti bude do 7:20 hodin. V ranní družině budou děti hned po příchodu rozdělené do tří oddělení určených pro první, druhý a třetí ročník. Pokud budete potřebovat ranní družinu pro starší dítě (čtvrtý, popř. pátý ročník), obraťte se individuálně s žádostí na vedoucí vychovatelku. Z bezpečnostních a kapacitních důvodů se vám budeme snažit vyhovět, ale nyní počty dětí v ranní družině neznáme a snažíme se, aby se děti zbytečně nemísily, nemigrovaly v budově školy.

Odpolední provoz bude do 15:30 hodin vždy v daném oddělení a po půl čtvrté se budou děti postupně spojovat. Přesné údaje o rozvrhu jednotlivých oddělení získáte přes své vychovatelky a Edookit.

Pro vyzvedávání dětí využíváme čipový systém BELLhop. Nové rodiče a zákonné zástupce dětí se systémem seznámíme na první třídní schůzce. Základní informace najdete v Organizačním řádu ŠD, popř. na internetových stránkách www.bellhop.cz.

Připomínám využití formulářů pro samostatný odchod – děti formuláře obdrží s deníčky, dále budou ke stažení z webu školy.

Nebudeme otvírat nové družinové kroužky pro smíšené kolektivy, jen některé budou dle zájmu z vaší strany pokračovat. Zájmová činnost v rámci oddělení vám bude nabídnuta individuálně.

Děkujeme za pochopení stávajících opatření a přejeme vám a vašim dětem klidný a pohodový nový školní rok ve zdraví.

Za kolektiv školní družiny Z. Tuzová


Čipový systém pro vyzvedávání dětí ze školní družiny

Naše družina využívá čipový systém Bellhop. Čtecí zařízení je umístěno u vchodu do školy a přiložením čipu se vychovateli/vychovatelce zobrazí Váš požadavek na propuštění dítěte. Pro každé dítě je možné si objednat maximálně 5 čipů, cena za kus je 100 Kč.

Doporučujeme se seznámit s Organizačním a Vnitřním řádem školní družiny, kde najdete veškeré podrobné informace o naší družině. Děkujeme.


Provozní doba školní družiny:

Ranní: od 6:30 do 7:40 hodin, příchod nejpozději do 7:20 hodin.

Odpolední: od ukončení vyučování (11:40 -12:35 hod.) do 17:30 hodin.

Odchody: Dle údajů v zápisním lístku, deníčku, písemné omluvence pro samostatný odchod, Edookitu.

Po obědě do 13:30 hodin. Od 15:00 do 17:30 hodin průběžně.

V letošním školním roce otvíráme 13 oddělení školní družiny. Všechna oddělení jsou umístěna v budově školy.


Kontakty:

Telefonní čísla do jednotlivých oddělení, Edookit (internetová žákovská knížka). Pevná linka do ŠD: 546 210 661 v čase 6:30 – 7:30 hod., 15:00 – 17:30 hod. Telefon do kanceláře školy: 546 220 173.


Poplatek za ŠD

Poplatek za ŠD činí 200 Kč měsíčně.

Platba je zadávána přes Edookit, účtována pololetně. Děkujeme.