INFO ŠD

Home » DRUŽINA » INFO ŠD

Informace k zápisu dětí do školní družiny

Zapsání dítěte do školní družiny je vázáno na vyplnění přihlášky (zápisního lístku) během zápisu a na uhrazení poplatku za první čtyři měsíce v částce 1000.- Kč na účet školy – 52439621/0100 nejpozději do 31. května 2022. Do zprávy pro příjemce napište příjmení a jméno dítěte. Děkujeme.                            


Nabídka celo-družinových kroužků 21/22

Oddělení:Kroužek:Určeno pro:Termín - den:Čas:Vedoucí:Kontakt:Příspěvek pololetně:
1.Lvíčata - výtvarný1.třídyúterý15:30-17:00Střížová R.770197373400.-Kč
4.Stolní teniszačát.,pokr.úterý,středa15:30-16:30Procházka R.7787291240
8.Turistický závod - začát.od 2.třídpondělí15:30-17:00Slabáková L.778729153400
8.Turistický závod - pokroč.od 2.třídstředa15:30-17:00Slabáková L.778729153400

Nabídka kroužků v rámci oddělení šd 21/22

Oddělení:Kroužek:Termín - den:Čas:Vedoucí:Kontakt:Příspěvek pololetně: 
1. Lvíčata - výtvarnýčtvrtek15:30-17:00Střížová R.770197373400.- Kč
3.Pohybově-tanečníúterý15:30-16:30Ibragimová A.770197385100.-Kč
7.Tanečně-pohybovýčtvrtek15:30-16:30Böhmová I.778729152200.- Kč
10.Hravá angličtina úterý15:30-16:15Zouharová I.778729960100.- Kč
11.Keramickýúterý16:00-17:15Pohanková R.778729154400.- Kč
13. Tvoření pro radostčtvrtek15:30-17:00Singerová B.778424328400.- Kč

Informace k vrácení, zakoupení čipů

Veškeré změny a požadavky ohledně čipů směřujte na vychovatele ve svém oddělení. Změny provedeme vždy k poslednímu dni v měsíci. Zálohované dva čipy zůstávají pouze z 1. roku provozu. Cena za kus 100 Kč.


Čipový systém pro vyzvedávání dětí ze školní družiny

Naše družina využívá čipový systém Bellhop. Čtecí zařízení je umístěno u vchodu do školy a přiložením čipu se vychovateli/vychovatelce zobrazí Váš požadavek na propuštění dítěte. Pro každé dítě je možné si objednat maximálně 5 čipů, cena za kus je 100 Kč.

Doporučujeme se seznámit s Organizačním a Vnitřním řádem školní družiny, kde najdete veškeré podrobné informace o naší družině. Děkujeme.


Provozní doba školní družiny:

Ranní: od 6:00 do 7:40 hodin, příchod nejpozději do 7:20 hodin.

Odpolední: od ukončení vyučování (11:40 -12:35 hod.) do 17:30 hodin.

Odchody: Dle údajů v zápisním lístku, deníčku, písemné omluvence pro samostatný odchod, Edookitu.

Po obědě do 13:30 hodin. Od 15:00 do 17:30 hodin průběžně.

V letošním školním roce otvíráme 13 oddělení školní družiny. Všechna oddělení jsou umístěna v budově školy.


Kontakty:

Telefonní čísla do jednotlivých oddělení, Edookit (internetová žákovská knížka). Pevná linka do ŠD: 546 210 661 v čase 6:30 – 7:30 hod., 15:00 – 17:30 hod. Telefon do kanceláře školy: 546 220 173.


Poplatek za ŠD

Poplatek za ŠD činí 200 Kč měsíčně.

Platba je zadávána přes Edookit, účtována pololetně. Děkujeme.