DRUŽINA

Home » DRUŽINA

V roce 1985 se poprvé otevřely brány naší školy a současně zahájila svou činnost školní družina.
V letošním školním roce otvíráme 13 oddělení ŠD.

Pro svoji činnost využíváme především kmenové učebny. K dispozici máme dvě herny, které svým vybavením odpovídají potřebám dětí mladšího školního věku.
Pro zájmovou činnost máme možnost využívat odborné učebny, které na škole máme – např. tělocvičnu, keramickou dílnu, kuchyňku, učebnu s výpočetní technikou apod. Taktéž denně využíváme školní hřiště a zahradu.

K tradičním akcím patří pěvecká soutěž Bystrcký slavík, oblíbená taneční soutěž, karneval, turnaje ve stolním tenisu, fotbale, v Dámě, Den dětí a další.
Každoročně se zapojujeme do obvodních i městských soutěží školních družin – plavání, SuperStar (pěvecká soutěž), lehkoatletický trojboj ( ten na našem školním hřišti i organizujeme).

Také po výtvarné stránce mají děti u nás vyžití – soutěže a výstavky v rámci naší školy, ale i pravidelné zapojení do nejrůznějších výtvarných akcí  mimo ( např. pravidelné několikaleté vernisáže na ZŠ E.Přemyslovny).

Pravidelně spolupracujeme s CVČ Bystrouška, místní pobočkou Knihovny J. Mahena v Brně, výtvarným ateliérem Klubák.

V některých oddělení organizujeme  zájmové kroužky – keramický, sportovní, výtvarný.Taktéž nabízíme dětem možnost kulturního vyžití návštěvou kina, divadla, výstav, muzeí apod.

Kolektiv pedagogů ŠD